რუსული ბანკი „ტოჩკა“, რომელიც ოპერაციების ლარში განხორციელებას იწყებს, სანქცირებულია.

კერძოდ, 2022 წლის თებერვალსა და მარტში აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტმა ბლოკირების სასანქციე SND-სიაში 10 რუსულ ბანკი და მათი შვილობილი კომპანიები შეიყვანა. „ტოჩკა“ მაშინ ბანკ „ოტკრიტიეს“ ჯგუფს განეკუთვნებოდა, რომლის ძირითადი აქციონერი, ანუ აქტივების 99%-ის მფლობელი სახელმწიფოა. ამასთან, 2 მარტს ევროკავშირის გადაწყვეტილებით, ბანკი სისტემა SWIFT-დანაც გაითიშა. ამდენად, სასანქციე სიაში „ტოჩკაც“ მოხვდა. მოგვიანებით „ოტკრიტიემ“ „ტოჩკა“ ბანკ „ტრასტს“ მიჰყიდა.

შეზღუდვების დაწესების შემდეგ „ტოჩკა“ კლიენტებთან მუშაობას განაგრძობს. კერძოდ, რუსეთის ფედერაციის ფარგლებში ბანკის ბარათებზე ყველა ტრანზაქცია ჩვეულ რეჟიმში ხელმისაწვდომია, ხოლო საერთაშორისო გადარიცხვები და ანგარიშსწორებები არ ხდება. ასევე, შეუძლებელია ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის განაღდება, რისთვისაც თანხის სხვა საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვა არის საჭირო.

2023 წლის იანვარში რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა „ტოჩკა“ დამოუკიდებელ კომპანიად დაარეგისტრირა და მასზე უნივერსალური საბანკო ლიცენზია გასცა.

bpn.ge