შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების თანახმად, 2023 წლის პირველ და მეორე კვარტალში საქართველოში 2 860 111 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა.

მათგან, ყველაზე მეტი, 582 527 მოგზაური თურქეთიდან ჩამოვიდა, შემდეგ მოდის რუსეთი - 577 632 ვიზიტორით, ხოლო მესამე ადგილზეა სომხეთი - 397 116 მოგზაურით. 

საქართველოში მოგზაურთა ყველაზე დიდი რაოდენობით ქვეყნების ათეული ასე გამოიყურება: