პოლიტიკური ქვეტექსტით კიბერშეტევების რიცხვი ყოველწლიურად რამდენჯერმე იზრდება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა.  European Repository of Cyber ​​Incidents-ის (EuRepoC) მონაცემთა ბაზის მიხედვით, ჰაკერებმა ბოლო 24 წლის განმავლობაში  2693 პოლიტიკური კიბერთავდასხმა განახორციელეს, საიდანაც 1110  თავდასხმა 2022-2024 წლებში მოხდა.

სტატისტიკაში შევიდა თავდასხმები პოლიტიკურ სამიზნეებზე, ასევე კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, მიუხედავად იმისა, განხორციელდა ისინი სახელმწიფოების (აფილირებული ჯგუფების მიერ) თუ პოლიტიკური მიზნების მქონე ცალკეული სუბიექტების მიერ.

რომელი ქვეყნები არიან ყველაზე მეტად ჩართული ჰაკერულ კიბერშეტევებში და ვისკენ არის მიმართული ეს თავდასხმები -  ამის შესახებ სტატიას LIGA.net აქვეყნებს.

რომელი ქვეყანა ახორციელებს ყველაზე მეტ კიბერშეტევებს?

ყველაზე მეტი პოლიტიკურად მოტივირებული კიბერშეტევები საუკუნის დასაწყისიდან ჩინეთიდან ხორციელდება - ყველა თავდასხმის თითქმის 12%. მას მოსდევს რუსეთი მსგავსი წილით - 11,6%. ირანი პასუხისმგებელია ამ კიბერ ინციდენტების 5,3%-ზე, ხოლო ჩრდილოეთ კორეა 4,7%-ზე. ამ ხუთეულს უკრაინა ხურავს ყველა კიბერშეტევების 2,6%-ით.

აღსანიშნავია, რომ თავდასხმების უმეტესობაში, კერძოდ 45%-ში, წარმოშობის ქვეყნის იდენტიფიცირება შეუძლებელია.

გაანალიზებული კიბერშეტევების თითქმის მესამედი განხორციელდა სახელმწიფოების ან მათთან აფილირებული ჯგუფების მიერ და იგივე პროპორცია პოლიტიკური მიზნების მქონე ცალკეული აქტორების მიერ. დაფიქსირებული თავდასხმების დაახლოებით ნახევარი მიმართული იყო პოლიტიკურ სამიზნეებზე (საზოგადოებრივი მოღვაწეები, პოლიტიკური პარტიები და ა.შ.), ხოლო თითქმის 20% მიმართული იყო კრიტიკულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე.

2020 წლიდან პოლიტიზებული კიბერშეტევების რაოდენობამ საგრძნობლად დაიწყო ზრდა და პიკს მიაღწია 2023 წელს -  ამ წელს ჰაკერებმა განახორციელეს 666 თავდასხმა.

ვის დაესხნენ ყველაზე მეტად 2023 წელს:

აშშ – 262 პოლიტიზებული კიბერშეტევა;

რუსეთი – 63 კიბერშეტევა;

გერმანია – 59 კიბერშეტევა;

დიდი ბრიტანეთი – 42 კიბერშეტევა;

უკრაინა – 37 კიბერშეტევა.