სწავლების ფარგლებში მცენარეთა დაავადებების უახლესი დიაგნოსტიკის მეთოდები განიხილეს; ჩატარდა როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მეცადინეობები. მონაწილეებმა მცენარეთა დაცვის ყველაზე ეფექტიან და სრულყოფილ სისტემებზე იმსჯელეს.

სწავლებაში მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის, ფიტოპათოლოგიის ლაბორატორიის მთავარი სპეციალისტმა მანანა გურიელიძემ მიიღო.

ლაბორატორიის მთავარი სპეციალისტის განმარტებით, დღესდღეობით აქტუალურია მცენარეთა დაცვის თანამედროვე ინტეგრირებული, ეკოლოგიური კონცეფციის განვითარება, რომელიც გვთავაზობს დაცვის უსაფრთხო საშუალებების და მეთოდების გამოყენებას.

მცენარეთა დაცვის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის განხორციელება, რაც ითვალისწინებს მავნე ორგანიზმების გავრცელებასა და განვითარებაზე დაკვირვებას, მათ გამოვლენას და დიაგნოსტიკას.

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. წლების განმავლობაში არაერთი წარმატებული პროექტი განხორციელდა.