საქართველოს ბანკმა, გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) ერთად შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, „მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის“ მეოთხე ნაკადი დაიწყო. ინიციატივა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობის და გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად.

„მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის“ მეოთხე ნაკადზე 25 მეწარმე ქალი გაივლის კურსს, რომლებიც თეორიული უნარების გაუმჯობესებას და საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოვლენას შეძლებენ.

პროგრამა ხუთ დღიანია და პირველ დღეს მეწარმე ქალები ბიზნესის წარმოების საწყისებს გაეცნობიან. შემდეგი სესიები კი, ფინანსების მართვას, ციფრულ მარკეტინგს, ბიზნეს კომუნიკაციას, გაყიდვების საწყისებსა და მეწარმეებისთვის სხვა მნიშვნელოვან თემებს დაეთმობა.

„პროგრამა მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესის, როგორც დამწყებ, ასევე უკვე წარმატებულ მეწარმე ქალებს აერთიანებს და მათ კომპანიების გაძლიერებისა და განვითარების შესაძლებლობას აძლევს. „მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამა“ სწორედ მათი საჭიროებების გათვალისწინებით შეიქმნა. პროგრამა მეწარმე ქალებისთვის მხარდაჭერის 360°-იან მოდელსა და ახლად შექმნილი საწარმოს სრული ციკლის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. ის ოთხ ძირითად სფეროს აერთიანებს: თეორიულ განათლებას, პრაქტიკული უნარების ჩამოყალიბებას, დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობას და ძლიერი საპარტნიორო ქსელის შექმნას. მინდა აღვნიშნო დაინტერესებული მეწარმე ქალების აქტიურობა პროგრამის მიმართ. მეოთხე ნაკადზე საკმაოდ მაღალი დაინტერესება გვქონდა, რის შედეგადაც 25 მეწარმე ქალი შეირჩა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესსა და ეკონომიკაში იზრდება ქალების ჩართულობა, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკის თავლსაზრისით, ასევე ქალების გაძლიერების კუთხით“, - აღნიშნავს საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის დამატებითი ღირებულების სერვისების განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი, რუსუდან ბარათაშვილი.

„პროგრამა მეწარმე ქალებს  შესაძლებლობას აძლევს მიიღონ სრულყოფილი მხარდაჭერის ციკლი მათი ბიზნესის განვითარებისთვის, გახდნენ ფინანსურად დამოუკიდებლები და საკუთარი წვლილი შეიტანონ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. საგანმანათლებლო კომპონენტი მოიცავს სპეციალურად შექმნილ ონლაინ კურსებს და პირისპირ სწავლების ინტენსიურ 5-დღიან შეხვედრებს, მენტორებთან დამატებითი ონლაინ სესიები კი, მეწარმე ქალებს ეხმარება მათთვის სპეციფიკური საჭიროებების გადაჭრაში. პროგრამის პრაქტიკულ ეტაპზე, მეწარმეები მონაწილეობას მიიღებენ გაეროს განვითარების პროგრამის საგრანტო კონკურსში და დამატებით აქტივობებში, რაც მათ ეკონომიკურ გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. პროფესიული წრის განვითარება არის პროგრამის განუყოფელი ნაწილი, რადგან მიგვაჩნია, რომ გამოცდილების გაზიარება ბიზნესის წარმატების საწინდარია“, - აღნიშნავს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) გენდერული თანასწორობის პროექტის კოორდინატორი, ანა ჩხეიძე.

ინფორმაციისთვის, „მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის“ პირველი ნაკადის მიღება 2022 წლის მაისიდან დაიწყო და დღეის მონაცემებით უკვე 70 მეწარმე ქალს აერთიანებს. პროგრამაზე მიღება წელიწადში საშუალოდ სამჯერ ცხადდება და თითო ნაკადზე  მოხვედრა 25 მეწარმეს შეუძლია. პროგრამა ჯამში 200 მეწარმე ქალის მხარდაჭერას ითვალისწინებს.