2023 წელს საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ შეძენილი მიწის ნაკვეთების  62%  რუსეთის მოქალაქეებზე მოდის.- ეს  ინფორმაცია იუსტიციის  სამინისტროდან სადეპუტატო კითხვის სახით ხათუნა სამნიძემ გამოითხოვა.

დოკუმენტის  თანახმად 2023 წლის პირველ კვარტალში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების 2038 მიწის  ნაკვეთი  დაირეგისტრირეს,  საიდანაც 1256 მათგანი რუსეთის 447 მოქალაქის საკუთრებაა.

რაც შეეხება 2022 წელს, შარშან 12 თვის განმავლობაში საქართველოში 2 702 მიწის ნაკვეთი რუსეთის 1 241 მოქალაქემ დაირეგისტრირა, სომხეთის 73-მა მოქალაქემ 248 მიწის ნაკვეთი, უკრაინის 64-მა მოქალაქემ 118 მიწის ნაკვეთი, საბერძნეთის 60-მა მოქალაქემ კი შარშან 133 მიწის ნაკვეთი დაირეგისტრირა.