საქართველოში მოქმედმა 18-მა სადაზღვევო კომპანიამ 2022 წელს ჯამურად 909,6 მილიონ ლარის პრემია მოიზიდა, 2021 წელს ეს მაჩვენებელი 772,7 მლნ ლარი იყო. მცირედით იკლო კომპანიების ჯამურმა მოგებამ და ის 39 მილიონ ლარამდე შემცირდა.

დაზღვევის სახეობებს შორის პირველ ადგილზეა ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომელშიც გასულ წელს მოქალაქეებმა 375 მილიონი ლარი გადაიხადეს. მეორე ადგილს იკავებს ავტოდაზღვევა 166 მილიონი ლარით, მესამეზე კი ქონების დაზღვევაა 118 მილიონის მოზიდული პრემიებით.