„თელასიმა“ 2023 წლის პირველი კვარტალის ოპერაციული მაჩვენებლები წარმოადგინა.

კომპანიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, 2023 წლის პირველ კვარტალში კომპანია „თელასმა“ 0,924 მილიარდი კვტ.სთ ელექტროენერგია გაანაწილა, რაც 6,2% (54 მილიონი კვტ.სთ-ით) აღემატება 2022 წლის პირველ კვარტალში განაწილებული ელექტროენერგიის მოცულობას. აღნიშნული მატება ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობისა და ახალი აბონენტთა რაოდენობის ზრდამ განაპირობა.

სს „თელასის“ აბონენტთა რაოდენობა 2023 წლის იანვარი-მარტის მონაცემებით 2022 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 3%-ით (21,3 ათასი აბონენტით) გაიზარდა და 730 ათასი აბონენტი შეადგინა, საიდანაც 655,7 ათასი - ფიზიკური პირია, ხოლო 74,3 ათასი – იურიდიული პირი.

2023 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძემ 6 700 კმ შეადგინა, რაც 3,8%-ით (244 კმ-ით) აღემატება 2022 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელს (6 456 კმ). კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე ქსელის განვითარების, რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზების სამუშაოების ჩატარების შედეგად გაიზარდა.