დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში სოციალური მედია  ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა.

 

ყველა ასაკისა და პროფესიის მილიონობით ადამიანი  სხვადასხვა პლატფორმებს მეგობრებთან, ოჯახთან თუ კოლეგებთან დასაკავშირებლად იყენებს. დღეს თითქმის წარმოუდგენელია ისეთი ბიზნესი ან კომპანია, რომელიც  საკუთარ საქმიანობაში სოციალური ქსელებს არ იყენებს.

 

სოციალურმა ქსელებმა ჩვენს კომუნიკაციაში რევოლუცია მოახდინა, თუმცა ასევე გაჩნდა სერიოზული შფოთვა მისი გავლენების შესახებ ჩვენს სოციალურ უნარებზე. ამ სტატიაში მიმოვიხილავთ სოციალური მედიის დადებით და უარყოფით მხარეებს რეალურ ცხოვრებაში.

 

სოციალური მედიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის შესაძლებლობა რეალურ დროში ვესაუბროთ ადამიანებს მთელს მსოფლიოში, მათი ადგილსამყოფელის მიუხედავად. დღეს ადამიანებს გაადვილებული აქვთ შორს მცხოვრებ მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა.

 

სოციალური მედია ასევე გვეხმარება პირადი და პროფესიული ურთიერთობების დამყარებაშიც.  ადამიანებისთვის მარტივია მსგავსი ინტერესებისა და მიზნების მქონე ადამიანებთან დაკავშირება და თანამშრომლობა. ეს  განსაკუთრებით სასარგებლოა მეწარმეებისთვის და სამუშაოს მაძიებლებისათვის.

 

სოციალური მედიის კიდევ ერთი პოზიტიური მიმართულებაა გართობა.  სასაცილო მემებიდან დაწყებული, ვირუსულ ვიდეოებით დამთავრებული სხვადასხვა პლატფორმები კონტენტის ფართო სპექტრს  გვთავაზობენ. ზოგმა პროდუქტმა კი მთლიანად ჩაანაცვლა მედიის ისეთი ტრადიციული ფორმა, როგორიცაა ტელევიზია.

მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პლატფორმიდან ბევრ სარგებელს ვიღებთ, ისინი მთელ რიგ საფრთხეებსაც შეიცავენ.

 

სოციალური მედიის ერთ-ერთი უარყოფით ფაქტორი დამოკიდებულებაა.  უამრავი ადამიანი  საათებს ატარებს ეკრანთან, ათვალიერებს არხებს და მონაწილეობს ონლაინ საუბრებში. ეს ყველაფერი ისეთი სიხშირით ხდება, რომ სოციალური მედია მნიშვნელოვნად იჭრება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შეტყობინებებისა და განახლებების მუდმივიმა შემოწმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული დამოკიდებულება, რაც ზოგჯერ გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.

კიდევ ერთი საფრთხე, რომელიც სოციალური მედიიდან მომდინარეობს კიბერბულინგია.  ეს პრობლემა განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს  მოზარდებთან მიმართებით. სოციალური მედიის პლატფორმების ანონიმურობა  ადამიანებს  სხვების ონლაინ დაშინება ან შევიწროება უადვილებს და როგორც წესი ამას რაიმე შედეგი არ მოჰყვება.

 


არანაკლებ პრობლემური საკითხია კონფიდენციალურობა. სოციალურმა მედიამ გააჩინა კითხვები და შფოთვა კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა უსაფრთხოების გარშემო. ჩვენი პერსონალური ინფორმაცია და მონაცემები მუდმივად გროვდება და გამოიყენება სოციალური მედიის კომპანიების მიერ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების დარღვევა.

 

სოციალური მედიის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ყალბი ინფორმაციისა და დეზინფორმაციის გავრცელებაც. სოციალური ქსელები  იქცა მცდარი ინფორმაციის გავრცელებისათვის ნოყიერ  ნიადაგად. არის შემთხვევები როდესაც ცრუ ინფორმაციას მძიმე შედეგები მოჰყვება როგორც კონკრეტული პირების, ისე საზოგადოებისთვის გარკვეული ჯგუფებისთვის.

 


ცალსახაა, რომ ამ გამოწვევებს ადეკვატური პასუხი სჭირდება, რათა სოციალური მედიის პლატფორმები დარჩეს ჩვენი ცხოვრების პოზიტიურ ნაწილად. კომპანიებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა მათ ვებგვერდებზე გავრცელებულ და  გაზიარებულ ინფორმაციაზე. კიბერბულინგისა და შევიწროების თავიდან ასაცილებლად კი გააკონტროლონ და გააუქმონ ყალბი ანგარიშები. მონაცემთა შეგროვების პრაქტიკა უნდა იყოს გამჭვირვალე. სოციალური მედიის კომპანიებს  ახალი რეგულაციებით  უფრო უსაფრთხო და პოზიტიური ონლაინ გარემო შექმნა შეუძლიათ.