ტაივანის რამდენიმე ტექნოლოგიურმა გიგანტმა, მათ შორის ჩიპების მწარმოებელმა Taiwan Semiconductor Manufacturing Company-მ (TSMC), ჩრდილოეთ ტაივანში მას შემდეგ, რაც 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, ზოგიერთი ოპერაცია შეაჩერა. 

TSMC-მ, ჩიპების ორი მცირე მწარმოებელი, United Microelectronics-მა (UMC) და Powerchip Semiconductor Manufacturing-მა (PSMC), ისევე როგორც ბრტყელი პანელების მწარმოებელი Innolux-მა, მიწისძვრის საპასუხოდ პრევენციული ღონისძიების სახით, ჰსინჩუს სამეცნიერო პარკში ზოგიერთი საწარმოო ხაზი დახურა.

TSMC-მა განაცხადა, რომ მან მოახდინა თანამშრომლების ევაკუაცია ჰსინჩუში მდებარე ზოგიერთი ქარხნიდან მათი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მაგრამ ამ ქარხნებში სამრეწველო უსაფრთხოების სისტემები ნორმალურად განაგრძობდა მუშაობას.

კომპანიამ ასევე გადაწყვიტა დროებით შეაჩეროს თავისი ახალი ობიექტების მშენებლობა ტაივანის გარშემო და გადახედოს მშენებლობის გეგმას, უსაფრთხოების პრობლემების გამო, თქვა TSMC.

UMC-მა განაცხადა, რომ მან ევაკუაცია მოახდინა თავისი ქარხნების ნაწილებიდან, რომლებიც მდებარეობს არა მხოლოდ ჰსინჩუს სამეცნიერო პარკში, არამედ სამხრეთ ტაივანის სამეცნიერო პარკში, კომპანიის კატასტროფების მართვის პროცედურების შესაბამისად და მისი ყველა თანამშრომელი საფრთხეს გადაურჩა.

კომპანიაში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს შემოწმება იმის დასადგენად, დაზიანდა თუ არა აღჭურვილობა. 

PSMC-მა ასევე განაცხადა, რომ მან ასევე განახორციელა პრევენციული გამორთვა ჰსინჩუში და თანამშრომლების ნაწილის ევაკუაცია მოახდინა. კომპანიამ ასევე შეამოწმა, შეეხო თუ არა მიწისძვრა მის აღჭურვილობას.