2022 წლის განმავლობაში სურსათზე ფასების არსებითად მატებასთან ერთად, შაქარი ერთ-ერთი საკვები პროდუქტია, სადაც ფასების ზრდა ყველაზე მაღალია.  2023 წლის თებერვალსა და მარტში შაქარზე  ფასის ზრდამ 61% შეადგინა.

2022 წლის მარტის ცვლილების წლიური მაჩვენებელი თითქმის ექვსჯერ ნაკლები იყო და 11%  შეადგინა. 

ჩეხეთი შაქრის ფასების წლიური ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 98% დაფიქსირდა. 

2023 წლის მარტში შაქრის წლიური ინფლაციის ყველაზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა ჩეხეთში (98%), ესტონეთში (97%), პოლონეთში (82%), გერმანიაში (72%) და ლატვიაში (70%), თუმცა უფრო მცირე, მაგრამ მაინც. მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა უნგრეთში (17%), რასაც მოჰყვა ლუქსემბურგი (19%), ბელგია (35%), ბულგარეთი (36%) და ირლანდია (37%).