Global Index-ის ინფორმაციით,  საბაზრო ღირებულებით მსოფლიოში უმსხვილესი ინტერნეტ კომპანია Alphabet-ი გახდა. კვლევის მიხედვით, მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 1 ტრილიონ 650 მილიარდი დოლარია.

მსოფლიოს უმსხვილესი ინტერნეტ კომპანიები საბაზრო ღირებულების მიხედვით, შემდეგნაირად გამოიყურება:

Alphabet: $1.65 ტრილიონი

Amazon: $1.37 ტრილიონი

Meta: $746 მილიარდი

Tencent: $399 მილიარდი

Alibaba: $234 მილიარდი

Netflix: $185 მილიარდი

Now Serving: $115 მილიარდი

Booking Holdings: $113 მილიარდი

Meituan: $109 მილიარდი

Pinduoduo: $107 მილიარდი

Uber: $99.2 მილიარდი

Airbnb: $80.4 მილიარდი

Equinix: $72.8 მილიარდი

Shopify: $72.2 მილიარდი

PayPal: $68.8 მილიარდი

Mercadolibre: $62.7 მილიარდი

Jingdong Mall: $53.5 მილიარდი

Baidu: $48.2 მილიარდი

Copart: $42.1 მილიარდი

Interactive Brokers: $38.8მილიარდი