საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ქვეყნის წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია გაუარესდა. საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციამ, 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით -28.3 მლრდ აშშ დოლარი (-76.5 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც ბოლო ოთხი კვარტალის მშპ-ს -115.1 პროცენტია (30 სექტემბრის მდგომარეობით იგივე მაჩვენებელი მშპ-ს -116.2 პროცენტი იყო).

„წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია წინა კვარტალთან შედარებით 1.8 მლრდ აშშ დოლარით გაუარესდა. 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მთლიანი საერთაშორისო აქტივები 14.2 მლრდ აშშ დოლარია (38.4 მლრდ ლარი), რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელს 828.9 მლნ აშშ დოლარით აღემატება. მთლიანმა საერთაშორისო ვალდებულებებმა 42.5 მლრდ აშშ დოლარი (114.9 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელს 2.6 მლრდ აშშ დოლარით აღემატება“, - აღნიშნავენ ეროვნულ ბანკში.
პოლიტიკა