გერმანიაში სამომხმარებლო ფასები, რომელიც ჰარმონიზებულია ევროკავშირის სტანდარტებთან, 2024 წლის მაისში ყოველწლიურად 2.8%-ით გაიზარდა, წინა თვის 2.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ეს არის ქვეყნის ფედერალური სტატისტიკური სამსახურის (Destatis) წინასწარი მონაცემები.

წინა თვესთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები 0.2%-ით გაიზარდა.

სამომხმარებლო ფასები აპრილში ყოველთვიურად 0,6%-ით გაიზარდა. ანალიტიკოსები საშუალოდ 2.7%-ით ზრდას პროგნოზირებენ წლიური თვალსაზრისით და 0.2%-ით წინა თვესთან შედარებით.

გერმანული სტანდარტებით გათვლილი სამომხმარებლო ფასები მაისში წლიური თვალსაზრისით 2,4%-ით გაიზარდა. აპრილთან შედარებით ზრდა 0,1% იყო. 

ექსპერტები 2.4%-იან ზრდას ელოდნენ წლიურ მაჩვენებელში, ხოლო 0.2%-იან ზრდას ყოველთვიურად.