შვედეთის მთავრობამ დაამტკიცა უკრაინის ახალი დახმარების პაკეტი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის 650 მილიონი შვედური კრონის ოდენობით (დაახლოებით 61,6 მილიონი აშშ დოლარი - IF).

„ახალი ენერგეტიკული მხარდაჭერა ხელს შეუწყობს უკრაინის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფას, რათა ძირითადმა სოციალურმა სერვისებმა, როგორიცაა სკოლები, საავადმყოფოები, ტრანსპორტი, წყალი და ბიზნესი, გააგრძელონ ფუნქციონირება“, - განაცხადა შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.

სამინისტროს განცხადება მთავრობის აპარატის პორტალზე გამოქვეყნდა.

აღნიშნული დაფინანსებიდან $47.4 მლნ  უზრუნველყოფილია ენერგეტიკული საზოგადოების ენერგეტიკული მხარდაჭერის ფონდის მეშვეობით, ხოლო $14.2 მლნ უზრუნველყოფილია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მეშვეობით.

აღნიშნულია, რომ უკრაინა ამჟამად შვედეთის განვითარების დახმარების ყველაზე დიდი ორმხრივი მიმღებია.

უკრაინის ენერგეტიკის მხარდაჭერის ფონდი აერთიანებს ფინანსურ დახმარებას მთავრობებისგან, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ფინანსური ინსტიტუტებისგან, რათა დააკმაყოფილოს ენერგომომარაგების ყველაზე გადაუდებელი საჭიროებები, როგორიცაა ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა.

UNDP-ის მეშვეობით მხარდაჭერა გამოყენებული იქნება ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასაფინანსებლად.