პროგრამის - „სპორტი უფროსი თაობისთვის“ აქტუალობიდან გამომდინარე, ასევე, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, თბილისის მერიის ინიციატივით, დაგეგმილია პროგრამის გაფართოება და მასში სხვადასხვა კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (სპორტული ორგანიზაციები) ჩართვა, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი ობიექტების რეგისტრაციას იწყებს.

 

დედაქალაქის მერია, 60 წლის და ამავე ასაკს გადაცილებული მოქალაქეების ფიზიკური აქტივობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებულ სპორტულ ცენტრებში აღნიშნულ პროგრამას გასული წლის ოქტომბრიდან ახორციელებს.

 

პროგრამაში ჩართვა შეუძლია ნებისმიერ სპორტულ ობიექტს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

 

ა) ერთ სივრცეში ფუნქციონირებადი საცურაო აუზი და ფიტნესდარბაზი, აღჭურვილი დასწრების ელექტრონული აღრიცხვის მოწყობილობით;

 

ბ) ჰიგიენის ნორმების დაცვა და ფუნქციონირებადი საშხაპეების არსებობა;

 

გ) უნდა ჰყავდეს სერტიფიცირებული ექიმი, ფიტნესინსტრუქტორი და მაშველი ან ინსტრუქტორი;

 

დ) ერთდროულად არანაკლებ 20 მოსარგებლის მომსახურებაზე გათვლილი საცურაო აუზი (სიგრძე არანაკლებ - 15 მ, სიგანე არანაკლებ - 10 მ, სიღრმე არანაკლებ - 1,20 მ);