საქსტატის 2019-2022 წლის მონაცემებით, საქართველოს მასშტაბით კიტრი ყველაზე დიდი ოდენობით ქვემო ქართლში, კახეთსა და იმერეთში იწარმოება. პომიდვრის ყველაზე დიდი მოსავალი კი შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსა და იმერეთშია. 

აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში კიტრის ყველაზე დიდი ოდენობა 14.9 ათასი ტონა 2021 წელს ქვემო ქართლში მოიყვანეს, ხოლო პომიდვრის ყველაზე დიდი მოსავალი 30.1 ათასი ტონა იყო 2020 წელს შიდა ქართლში. 

2019-2022 წლებში კიტრისა და პომიდვრის წარმოების მონაცემები ასეთია: