2024 წლის I კვარტალში საქართველოს საჰაერო ტრანსპორტით გადაყვანილია 112.9 ათასი მგზავრი, ხოლო მგზავრთბრუნვის მოცულობამ 280.0 მილიონი მგზავრ-კილომეტრი შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა და მგზავრთბრუნვის მოცულობა 2.7-ჯერ აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს.

„საქსტატის“ ინფორმაციით, 2024 წლის I კვარტალში საქართველოს საჰაერო ტრანსპორტით გადატანილია 55 700 ტონა ტვირთი, ხოლო ტვირთბრუნვის მოცულობამ 105.1 მილიონი ტონა-კილომეტრი შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, შემცირდა როგორც გადატანილი ტვირთის (50.1 პროცენტით), ისე ტვირთბრუნვის (49.5 პროცენტით) მოცულობა.

2024 წლის I კვარტალში საქართველოს აეროპორტები 1 417 300 მგზავრს მოემსახურა, რაც 35.2 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს — აეროპორტებმა მიიღო 697.5 ათასი მგზავრი (36.5 პროცენტით მეტი), ხოლო აეროპორტებიდან გაემგზავრა 719.8 ათასი მგზავრი (34.0 პროცენტით მეტი).

2024 წლის I კვარტალში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა ნაკადის 94.2 პროცენტი რეგულარულ ფრენებზე მოდიოდა.

2024 წლის I კვარტალში საქართველოს აეროპორტებიდან განხორციელებული სამგზავრო რეისების რაოდენობამ 5.9 ათასი ერთეული შეადგინა, რაც 22.8 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს.

2024 წლის I კვარტალში საქართველოს აეროპორტებში ტვირთისა და ფოსტის ნაკადის მოცულობამ 4.6 ათასი ტონა შეადგინა, საიდანაც 84.8 პროცენტი მიღებული ტვირთი და ფოსტა იყო, ხოლო 15.2 პროცენტი - გაგზავნილი.

2024 წლის I კვარტალში საქართველოს აეროპორტებში 0.3 ათასი სატვირთო რეისი განხორციელდა, რაც 8.5 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს.