რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროსთან არსებულმა თურქეთის ტურიზმის ხელშეწყობისა და განვითარების სააგენტომ უცხოელებისთვის „ციფრული მომთაბარე ვიზის“ მიღების შესაძლებლობის შესახებ გამოაცხადა.

ის განკუთვნილია სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც სურთ თურქეთიდან დისტანციურად მუშაობა.

ინფორმაციის თანახმად, 21-დან 55 წლამდე ასაკის პირებს, რომლებსაც შეუძლიათ დაადასტურონ თავიანთი სტატუსი, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ დისტანციურად იმუშაონ, შეუძლიათ მიმართონ ამ ტიპის ვიზას. 

უცხოელი შეძლებს ქვეყნის კულტურის სამინისტროს პორტალის მეშვეობით მიიღოს „ციფრული მომთაბარე“ სერთიფიკატი, რის საფუძველზეც იგი შესაბამის ვიზაზე მიმართავს თურქეთის საკონსულოს ან სავიზო ცენტრს.