გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია იმერეთის რეგიონის 15-ზე მეტ ლოკაციაზე 20-მდე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტს ახორციელებს. პროექტების ჯამური ღირებულება 1 მილიარდ ლარს აჭარბებს, მათ შორის, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით მიმდინარე პროექტების ღირებულება 866 მილიონ ლარს აჭარბებს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების ღირებულება დაახლოებით 180 მილიონ ლარს შეადგენს.

ამ ეტაპზე, ფიზიკური სამუშაოების 10% უკვე შესრულებულია. პროექტი 2024 წლის ბოლოს დასრულდება, რის შედეგადაც, ქ. ზესტაფონის ადგილობრივი მოსახლეობა 24 საათიანი წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი.

პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია: წყალმომარაგების ქსელის, მაგისტრალური მილის, აღრიცხვის კვანძის, სატუმბი სადგურის, ერთი ახალი რეზერვუარის მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია.

პროექტების დასრულების შემდეგ იმერეთის მოსახლეობის 90 000 მდე ბენეფიციარი 24 საათიანი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი წყალმომარაგებით ისარგებლებს.