სახელმწიფომ კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტის მკურნალობის ტარიფი შეამცირა. 
ახალი დადგენილება, რომლითაც ტარიფებში ცვლილება შევიდა, საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა.

ცვლილებების თანახმად, შემთხვევა,  რომელიც ექვემდებარება თერაპიულ ინტერვენციებს და არ იმართება რეანიმაციულ განყოფილებაში, ანაზღაურდება:

0−17 წლის ასაკის ჩათვლით −636.96 ლარით; 18 წელზე და მეტ ასაკში − 553.47 ლარით.

დადგენილება გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდა და ის ვრცელდება დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ დამდგარ შემთხვევებზე.

ამასთან. როდესაც პაციენტი სტაციონარული მკურნალობის განმავლობაში გარკვეული პერიოდი საჭიროებს ინვაზიურ და/ან არაინვაზიურ ვენტილაციას სიპაპით/ბიპაპით/მაღალი ნაკადის აპარატით რეანიმაციულ განყოფილებაში (ამასთან, რეანიმაციულ განყოფილებაში გატარებული დღეების რაოდენობა აღემატება თერაპიულ განყოფილებაში გატარებული დღეების რაოდენობას) − შემთხვევა ანაზღაურდება 3,507.03 ლარით.

jandacva.ge