თანამედროვე სამყაროში უამრავი ადამიანია, რომლებმაც ცოდნისა და ინტელექტუალური კვლევის სხვადასხვა სფეროში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს. ლინგვისტიკიდან და ფილოსოფიიდან დაწყებული, ფიზიკითა და პოლიტიკური აქტივიზმით დამთავრებული, არსებობენ მოაზროვნეები, რომელთა ნაშრომებმა დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენს გაგებაზე სამყაროსა და მასში ჩვენი ადგილის შესახებ.

თანამედროვე დროის „ყველაზე დიდი“ მოაზროვნეების ზუსტი დადგენა შეუძლებელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომელთა წვლილი განსაკუთრებით აღსანიშნავია.

ერთ-ერთი ასეთი მოაზროვნე ნოამ ჩომსკი. ლინგვისტმა, ფილოსოფოსმა და პოლიტიკურმა აქტივისტმა ჩომსკიმ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა კოგნიტიური ფსიქოლოგიის და ლინგვისტიკის სფეროებში. მისმა თეორიებმა რევოლუცია მოახდინა ჩვენს გაგებაში იმის შესახებ, თუ როგორ სწავლობენ და იყენებენ ადამიანები ენას. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მისმა კრიტიკამ აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის შესახებ მნიშვნელოვანი დებატები გამოიწვია შეერთებული შტატების როლზე დღევანდელ მსოფლიოში.

კიდევ ერთი მოაზროვნე, რომელიც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სტივენ ჰოკინგი. თეორიული ფიზიკოსი, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შავი ხვრელებისა და სამყაროს წარმოშობის შესწავლაში. ჰოკინგი ასევე ცნობილი იყო თავისი პოპულარული სამეცნიერო ნაშრომებითა და  განათლების გავრცელების აქტივიზმით. მისმა ნამუშევრებმა შთააგონა უამრავი ადამიანი, გაეგრძელებინა კარიერა მეცნიერებაში და დაეხმარა საზოგადოებას ფიზიკის ზ ყველაზე რთული კონცეფციების გააზრებაში.

იუვალ ნოა ჰარარი არის კიდევ ერთი მოაზროვნე, რომლის ნაშრომები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს თანამედროვე ინტელექტუალურ დისკუსიებზე. ისტორიკოსმა და ფილოსოფოსმა ღრმად და სიღრმისეულად გააანალიზა კაცობრიობის ცივილიზაციის ისტორია და  მომავალი. მისმა წიგნებმა, მათ შორის „საპიენსმა“ და „ჰომო დეუსმა“, დიდი გავლენა მოახდინა და გამოიწვია დებატები ადამიანთა საზოგადოების ბუნებაზე და 21-ე საუკუნეში კაცობრიობის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე.

არის კიდევ ერთი გამოჩენილი მოაზროვნე, რომელმაც თანამედროვე სოციალურ და პოლიტიკურ აზროვნებაზე ასევე შთამბეჭდავი  გავლენა იქონია. წლების განმავლობაში ფილოსოფოსი და პოლიტიკური აქტივისტი დევისი სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობისთვის ბრძოლაში  წამყვანი ხმა იყო. რასიზმის, სექსიზმისა და ეკონომიკური უთანასწორობის მისმა კრიტიკამ და ტრანსფორმაციული სოციალური ცვლილებების ადვოკატირებამ ბევრი ადამიანი შთააგონა ებრძოლათ მეტად სამართლიანი საზოგადოებისთვის.

და ბოლოს, რა თქმა უნდა ჯუდით ბატლერი. ფილოსოფოსი და გენდერის თეორეტიკოსი, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა გენდერისა და სექსუალობის შესწავლაში. მისმა ნაშრომმა გენდერის სოციალურ კონსტრუქციაზე და იდენტობის პოლიტიკაზე დიდი გავლენა მოახდინა ფემინისტურ და ქვიარ კვლევებზე.

ეს ხუთეული ჩვენი დროის ბევრი დიდი მოაზროვნიდან მხოლოდ რამდენიმეა, ცხადია ჩვენს ეპოქაში უამრავი ადამიანი არის და იყო, რომლებმაც ჩვენი მრავალფეროვანი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში ფუნდამენტური წვლილი შეიტანეს.