შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის თანახმად, I კვარტალში 1433 საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა დაფიქსირდა.

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით, შეადგენს 11 967-ს, ხოლო საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მიხედვით 1136-ს.

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა რეგიონული დანაყოფების მიხედვით (საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით), 2024 წლის I კვარტალი - წინასწარი მონაცემებით, შემდეგნაირად გამოიყურება:

თბილისი - 7539; აჭარა - 1111; სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 347; იმერეთი - 771; რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 23; შიდა ქართლი - 347; ქვემო ქართლი - 712; კახეთი - 326; სამცხე-ჯავახეთი - 254; მცხეთა-მთიანეთი - 438; გურია - 99.

საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა რეგიონული დანაყოფების მიხედვით
(2024 წლის I კვარტალი ) შემდეგნაირად გამოიყურება: