საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა 2024 წელს გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2,6%-მდე გაზარდა მარტში მოსალოდნელი 2,4%-დან.

პროგნოზის გაუმჯობესება განპირობებულია ევროპის ეკონომიკის აღდგენის პერსპექტივებისადმი ნდობის გაზრდით, ჩინეთის საექსპორტო სექტორის აღდგენით, ასევე განვითარებად ბაზრებზე შიდა მოთხოვნის ზრდის ტემპით. შეერთებულ შტატებში ეკონომიკური ზრდა ნელდება, მაგრამ სუსტად, აღნიშნავს Fitch. სააგენტომ უცვლელად შეინარჩუნა აშშ-ის მშპ-ის ზრდის პროგნოზი წელს 2.1%-ზე.

ევროზონის ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი ამ წლისთვის გაიზარდა 0.8%-მდე 0.6%-იდან, ჩინეთის - 4.8%-მდე 4.5%-იდან, განვითარებადი ბაზრების (ჩინეთის გამოკლებით) - 3.7%-მდე 3.2%-იდან.

Fitch-ის პროგნოზით, გლობალური ეკონომიკური ზრდა 2025 წელს 2,4%-მდე შენელდება, ხოლო აშშ-ში და ევროზონაში ზრდა 1,5%-მდე იქნება, ხოლო ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი მომავალ წელს 4,5%-მდე შენელდება.