საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა დაადასტურა გერმანიის გრძელვადიანი უცხოური და ადგილობრივი ვალუტის ემიტენტის დეფოლტის რეიტინგი უმაღლეს დონეზე - „AAA“ „სტაბილური“ პერსპექტივით.

გერმანიის „AAA“ რეიტინგი ითვალისწინებს ქვეყნის დივერსიფიცირებულ, მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის ეკონომიკას, ჯანსაღ სახელმწიფო ფინანსებს და ძლიერ ინსტიტუტებს, ნათქვამია Fitch-ის პრესრელიზში.

Fitch ელოდება, რომ გერმანიის მშპ 2023 წელს 0,4%-ით შემცირდება. გლობალური ეკონომიკის, განსაკუთრებით ჩინეთის სუსტი ზრდა გავლენას ახდენს ექსპორტის სექტორზე, ხოლო შიდა მოხმარება განიცდის მუდმივ მაღალ ინფლაციას, ნათქვამია სააგენტოში.

2024 წელს, Fitch-ის პროგნოზით, გერმანიის ეკონომიკა 0,7%-ით, 2025 წელს - 2%-ით გაიზრდება.