ბევრ ქვეყანაში მოქალაქეობის მიღება რთული ამოცანაა. და სხვადასხვა გარემოებებმა შეიძლება ეს პროცესი კიდევ უფრო რთული და შრომატევადი გახადოს. ამის შესახებ ვებ პორტალი Jagran Josh-ი წერს.

ქვეყნებში, სადაც ყველაზე რთულია მოქალაქეობის მიღება მთავარი ბარიერი - გრძელვადიანი ბინადრობის მოთხოვნა; ენის ცოდნა და სხვა კულტურული და რელიგიური მახასიათებლებია.

2023 წელს 10 ქვეყანა, სადაც ყველაზე რთული იყო მოქალაქეობის მიღება:

კატარი;

ვატიკანი;

ლიხტენშტაინი;

ბუტანი;

საუდის არაბეთი;

ქუვეითი;

შვეიცარია;

ჩინეთი;

ჩრდილოეთ კორეა;

იაპონია.

კატარი

კატარი, რომელიც მდებარეობს სპარსეთის ყურეში და აქვს უზარმაზარი სიმდიდრე თავისი გაზის ინდუსტრიიდან, ცნობილია თავისი მკაცრი მოქალაქეობის მოთხოვნებით.

იმისათვის, რომ გახდეთ კატარის მოქალაქე, როგორც უცხოელი, თქვენ უნდა იცხოვროთ ქვეყანაში განუწყვეტლივ 25 წლის განმავლობაში.

სავალდებულო პირობაა არაბული ენის ცოდნა, უნაკლო ქცევა და საკმარისი ფინანსური რესურსების მტკიცება საცხოვრებლად.

გარდა ამისა, კატარი არ იძლევა ორმაგ მოქალაქეობას, რაც მოითხოვს თქვენი ორიგინალური პასპორტის დათმობას. დამატებითი კრიტერიუმია ისლამზე მოქცევის ალბათობა, რაც კატარს ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ქვეყნად აქცევს მსოფლიოს მოქალაქეობის მისაღებად.

ვატიკანი

ვატიკანი, მსოფლიოში ყველაზე პატარა სუვერენული სახელმწიფოს, რომელიც ამაყობს მცირე მოსახლეობით. ამის მიზეზი მოქალაქეობის მიღების მკაცრი წესებია.

ვატიკანი ანიჭებს მოქალაქეობას მხოლოდ 3 გამონაკლის შემთხვევაში:

თუ პირი არის ვატიკანში ან რომში მცხოვრები კარდინალი;

თუ იგი მსახურობს წმინდა საყდრის წარმომადგენელ დიპლომატად;

ან თუ ცხოვრობს ვატიკანში და მუშაობს კათოლიკურ ეკლესიაში.

ლიხტენშტაინი

ავსტრიასა და შვეიცარიას შორის მდებარე მდიდარი მიკროსახელმწიფო ლიხტენშტაინში, სადაც დაახლოებით 40 000 ადამიანი ცხოვრობს, მოქალაქეობის მიღებას დიდი დრო სჭირდება.

უცხოელებმა ქვეყანაში მინიმუმ 30 წლის განმავლობაში უნდა იცხოვრონ. გარდა ამისა, ლიხტენშტაინის პასპორტის მფლობელთან ქორწინებით მოქალაქეობამ შეიძლება დააჩქაროს პროცესი, რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ პასპორტი სულ რაღაც 5 წელიწადში.

ბუტანი

ბუტანის შორეულ ჰიმალაის სამეფოს მკაცრი შემოსვლის წესები აქვს ტურისტებისთვის და კიდევ უფრო ართულებს მოქალაქეობის მიღებას. უცხოელებს, რომლებსაც სურთ მიიღონ ბუტანის მოქალაქეობა, ქვეყანაში მინიმუმ 20 წლის განმავლობაში უნდა.

ბუტანის ხელისუფლება ინარჩუნებს უფლებას, უარი თქვას მოქალაქეობაზე განაცხადის დასაბუთების გარეშე, ხოლო მოქალაქეობა შეიძლება გაუქმდეს.

საუდის არაბეთი

საუდის არაბეთს, ნავთობით მდიდარ ქვეყანას, სადაც ისლამის უწმინდესი ადგილები - მექა და მედინაა - უზარმაზარი დაბრკოლებები აქვს მოქალაქეობის მსურველებისთვის.

პოტენციურ კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ ქვეყანაში მცხოვრები მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება და ფლობდნენ არაბულ ენას. გარდა ამისა, სავალდებულო პირობებია არაკრიმინალური წარსული და „ზნეობა“.

საბოლოო გადაწყვეტილება მოქალაქეობის მიღების თაობაზე შინაგან საქმეთა მინისტრს ეკუთვნის. გარდა ამისა, საუდის არაბეთი არ ცნობს ორმაგ მოქალაქეობას, რაც მოითხოვს თქვენი ორიგინალური პასპორტის დათმობას.

ქუვეითი

მოქალაქეობის მისაღებად  ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ ქუვეითში ცხოვრების მინიმუმ 20 წლიანი გამოცდილება, ფლობდნენ არაბულ ენას და იყვნენ ისლამური რწმენის.

ქუვეითი არ ცნობს ორმაგ მოქალაქეობას.

შვეიცარია

ცნობილია თავისი განსაცვიფრებელი პეიზაჟებითა და ცხოვრების მაღალი ხარისხით, შვეიცარიას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი მოქალაქეობის პროცესი ევროპაში.

უცხოელებს, რომელთაც სურთ მიიღონ შვეიცარიის მოქალაქეობა, უნდა ჰქონდეთ ქვეყანაში მცხოვრები მინიმუმ 10 წელი და ბინადრობის ნებართვის კატეგორია „C“. სავალდებულოა ასევე შვეიცარიის ერთ-ერთი ეროვნული ენის (გერმანული, ფრანგული, იტალიური ან რომანული) ცოდნა.

ჩინეთი

მსოფლიოს ყველაზე დასახლებული ქვეყანაც უზარმაზარ ბარიერებს უწესებს უცხოელებს მოქალაქეობის მისაღებად. ჩინეთის მოქალაქეობის შესახებ კანონი უცხოელებს მის მოპოვების შეზღუდულ შესაძლებლობებს უქმნის, ძირითადად, ოჯახური კავშირების ან „სხვა ლეგიტიმური მიზეზების გამო“. კანონი შეგნებულად ბუნდოვანი რჩება, რაც ართულებს პროცესს. გარდა ამისა, კანონი არ ითვალისწინებს საცხოვრებელი ადგილის კონკრეტულ ხანგრძლივობას.

ჩრდილოეთ კორეა

ჩრდილოეთ კორეას, იდუმალ და იზოლირებულ ქვეყანას, რომელსაც ხშირად „ჰერმიტების სამეფოს“ უწოდებენ, ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი მოქალაქეობის მიღების პროცესი აქვს.

მის მინიჭებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება უმაღლესი სახალხო კრების პრეზიდიუმს.

ჩრდილოეთ კორეა არ ცნობს ორმაგ მოქალაქეობას, რაც მას მოქალაქეობის მისაღებად ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ქვეყნად აქცევს, თუმცა მისი მიზანშეწონილობაც საეჭვოა.

იაპონია

იაპონიას, რომელსაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პასპორტი აქვს, ნატურალიზაციის მკაცრი მოთხოვნები აქვს. უცხოელები იაპონიაში მუდმივად უნდა ცხოვრობდნენ სულ მცირე 5 წლის განმავლობაში და უნდა ჰქონდეთ „ღირსეული ქცევა“

იაპონია არ ცნობს ორმაგ მოქალაქეობას, მაგრამ ენის მხრივ საბაზისო ცოდნას მოითხოვს.