საქართველოს ბანკი, როგორც ძლიერი კერძო ფინანსური ინსტიტუტი,  მომხმარებლებს მათ ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებულ სიახლეებს სთავაზობს. ამჯერად, ბანკთან პარტნიორობით, Altera Audit-ი მცირე და საშუალო ბიზნესს საგადასახადო აუდიტის ავტომატიზაციასთან დაკავშირებულ მომსახურებას სთავაზობს.

 

პროგრამაში ჩართულ პირველ 100 მომხმარებელს შესაძლებლობა მიეცემა ისარგებლოს საგადასახადო რისკების შემფასებელი პროგრამის ალტერას ერთჯერადი მომსახურებით, საფასურის 70%-ს კი, საქართველოს ბანკი დააფინანსებს. რაც გულისხმობს იმას, რომ ALTERA ბიზნესის საბუღალტრო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე შესაძლო საგადასახადო რისკებს დაადგენს, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს აღნიშნული რისკების პრევენციაში დაეხმარება.

 

ALTERA-ს მომსახურების პროგრამით სარგებლობას VISA ბიზნეს ბარათის მფლობელი კომპანიები შეძლებენ. შეთავაზების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად და რეგისტრაციის გასავლელად ეწვიეთ მითითებულ ბმულს.

 

„საქართველოს ბანკი ბიზნეს მომხმარებლებს სთავაზობს მათ საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურებას და სერვისებს ჩვენი პარტნიორი კომპანიებისგან. ამჯერად, ALTERA ბიზნეს მომხმარებლებს ერთჯერად მომსახურებას გაუწევს. Alter Audit-ი უნიკალური პროგრამული უზრუნველყოფაა აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია Loialte-სგან, რომელიც კომპანიის საგადასახადო რისკებს აიდენტიფიცირებს, განსაზღვრავს საგადასახადო შემოწმების ალბათობას და მომხმარებლებს აძლევს რეკომენდაციებს ფინანსური აღრიცხვის კუთხით“, - აღნიშნავს საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის დამატებითი ღირებულების სერვისების განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი, რუსუდან ბარათაშვილი.