2022 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ ანაზღაურებულმა სადაზღვევო ზარალმა 495 მლნ ლარს გადააჭარბა, 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 435.7 მლნ ლარი იყო.

ყველაზე ნაკლები ზარალი გასულ წელს სადაზღვევო კომპანია „გრინ დაზღვევამ“ აანაზღაურა, მეორე ადგილზე „ტაო“, მესამეზე კი „ბბ დაზღვევაა“.