ბანკების წმინდა მოგება, აგვისტოში 236 მლნ ლარით გაიზარდა და პირველი სექტემბრისთვის (01.09.2023) 1.8 მლრდ ლარი შეადგინა.

01.09.2023-ისთვის 15-იდან 12 ბანკი მოგებაზეა (=₾1,819 მლრდ). სექტორის წმინდა მოგების 86.6% სისტემურ 2 ბანკზე (BOGG,TBC) მოდის.

business-partner.ge