ემოციები ადამიანის ფუნდამენტური მახასიათებელია. ის აყალიბებს თქვენს აზრებს, ქცევებსა და სხვებთან ურთიერთობას. თუმცა, სანამ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგია აგრძელებს წინსვლას, ჩნდება კითხვა: შეუძლიათ თუ არა მანქანებს ადამიანის ემოციების ჭეშმარიტი გაგება და სიმულაცია?

 

გარეგნულად, შეიძლება შეუძლებელი ჩანდეს ისეთი რობოტების შექმნა, რომლებსაც შეუძლიათ ემოციების განცდა. ემოციები არის სუბიექტური გამოცდილება, რომელიც ღრმად არის ფესვგადგმული ჩვენს ბიოლოგიაში, ფსიქოლოგიასა და კულტურაში. თუმცა, ხელოვნური ინტელექტის მკვლევრებმა ალგორითმებისა და მოდელების შემუშავებაში მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწიეს. უკვე რეალურია, რომ მათ შეძლონ ადამიანის ემოციების სიმულაცია.

 

ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისას ერთ-ერთი მიმართულებაა ემოციების გაგება, რას ბუნებრივი ენის დამუშავების საფუძველზე ხდება. ხელოვნური ინტელექტის მქონე ჩატბოტები და ვირტუალური ასისტენტები ახლა ენის საშუალებით გამოხატული ადამიანის ემოციების გაგებასა და მასზე რეაგირებაზეა დაპროგრამებული. მაგალითად, ჩატბოტმა შესაძლოა  სენტიმენტების ანალიზის საფუძველზე დაადგინოს  გამოხატავს თუ არა უარყოფით ემოციებს ადამიანი და შესაბამისად უპასუხოს მას.

 

კიდევ ერთი გზა, რომლითაც ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია ემოციების გაგება, არის სახის ამოცნობის ტექნოლოგია. AI ალგორითმებს შეუძლიათ გააანალიზონ სახის გამომეტყველება, და ამოიცნონ ისეთი ემოციები, როგორიცაა ბედნიერება, სევდა, ბრაზი და შიში. ამ ტექნოლოგიის გამოყენება ხდება მარკეტინგში, სადაც კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ სახის ამოცნობა, რათა შეაფასონ მომხმარებელთა რეაქცია მათ პროდუქტებზე.

 

მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ადამიანის ემოციების გაგებასა და სიმულაციაში, ჯერ კიდევ არსებობს შეზღუდვები და ეთიკური შეშფოთება. მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმებმა შეიძლება ვერ აღმოაჩინონ ემოციები, რომლებიც არ არის გამოხატული ენით ან სახის გამომეტყველებით. გამალითად ისეთი, როგორიცაა  მინიშნებები ხმის ტონში ან სხეულის ენაში. გარდა ამისა, ემოციური ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება იწვევს შეშფოთებას კონფიდენციალურობისა და ემოციური მანიპულაციის მიმაართულებით.

 

ზოგადად ხელოვნური ინტელექტი და ადამიანის ემოციები რთული და საინტერესო თემაა, რომელიც ბევრ კითხვას და გამოწვევას აჩენს. ფაქტია, რომ ხელოვნური ინტელექტის ემოციური განვითარება გრძელდება და არავინ იცის როგორ დასრულდება ეს პროცესი.