ევროზონაში ინფლაცია აპრილში 7%-მდე გაიზარდა, რაც ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში ზრდის პირველი შემთხვევაა.

რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, რომელიც გამორიცხავს ენერგეტიკისა და სურსათის ფასებს, 5.6 პროცენტამდე დაეცა.

ელექტროენერგიაზე ფასები აპრილში გასულ წელთან შედარებით 2,5%-ით გაიზარდა, მარტში 0,9%-ით დაცემის შემდეგ.

სურსათზე, ალკოჰოლსა და თამბაქოზე ფასებმა აპრილში 13.6% შეადგინა, მარტში არსებული 15.5%-ს შემდეგ.

ყოველთვიური, ევროზონის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი კი აპრილში 0,7%-ით გაიზარდა.

ECB-ის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ისინი არ ელიან საპროცენტო განაკვეთების ზრდის შეჩერებას, სანამ საბაზო ინფლაცია მნიშვნელოვნად არ დაიკლებს. ECB-ის მონაცემებით, ევროზონის ბიზნესის სესხებზე მოთხოვნა 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ ყველაზე სწრაფი ტემპით დაეცა.