სადაზღვევო სექტორი არის მრავალფეროვანი და კომპლექსური ინდუსტრია, სადაც მომხმარებელს უამრავი პროდუქტსა და სერვისს სთავაზობენ. რაც უფრო ინფორმირებულია საზოგადოება დაზღვევის მნიშვნელობაზე, მით მეტი ადამიანი სარგებლობს ამ მომსახურებით. 

სადაზღვევო სექტორის ტოპ 3 მოთხოვნადი  პროდუქტი ბაზრის წილის მიხედვით 2020-2022 წლებში დაახლოებით ერთნაირია და ასე გამოიყურება:

ყველაზე მოთხოვნადი სადაზღვევო პროდუქტების გაყიდვების მხრივ კი სადაზღვევო კომპანიების ტოპ ხუთეული (მოზიდული პრემიის მიხედვით) 2022 წლის მდგომარეობით შემდეგი სტრუქტურისაა: