თეგი: სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი

სექტემბერში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 2 პროცენტით გა

2017 წლის სექტემბერში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 2,0 პროცენტით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედ

აგვისტოში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გაიზარდა

2017 წლის აგვისტოში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0,8 პროცენტით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარ

30699 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი არ შეეცვლებათ

საზოგადოება და ბანკებმა ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული სესხები მიმოიხილა. 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გაიზარდა

      საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის ივნისში სამრეწველო პროდუქც

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 9.4 პროცენტით გაიზარდა

მაისში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წლიურად 9.4% გაიზარდა, წინა თვესთან შედარებით ინდექსი არ შეცვლილა.  

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გაიზარდა

2016 წლის ნოემბერში 2016 წლის ოქტომბერთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 2,8 პროცენტით გაიზარდა, ხოლო 2015 წლის ნოემბ

up