თეგი: დავით კეშელავა

„დღეს საქართველოში შრომის კანონმდებლობა დიდად არ განსხვავდება მონათმფლობელობისგან„

„დღეს საქართველოში შრომის კანონმდებლობა დიდად არ განსხვავდება მონათმფლობელობისგან — დამსაქმებლებს აქვთ უფლებ

დავით კეშელავა: „თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნებისთვი

„თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები საშუალებას გვაძლევს, რომ ყოველგვარი ბარიერების გარეშე შევიტანოთ პროდუქტები ბაზრებზე, რომელიც შეიძლება აქამდე არ ი

1
up