თეგი: შპს “ჯორჯია პეტროქემიკალ ენდ ავიატექ” (Georgia Petrochemical and Aviatech)

up