თეგი: ქალთა ფონდი

რატომ აქვთ ქალებს კაცებზე ნაკლები ანაზღაურება

განვითარებულ მსოფლიოში აქტიურად მიმდინარეობს დისკუსია ქალებსა და კაცებს შორის შემოსავლების სხვაობასა და ამის მიზეზებზე. თემის სენსიტიურობიდან გამომ

1
up