თეგი: გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა“

მთავრობამ 2021 წლის „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლ

საქართველოს მთავრობამ 2021 წლის „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა

1
up