უსახლკაროთა პრობლემა საქართველოში - საკითხი, რომელიც წლებია მწვავედ დგას და ამ დრომდე მოუგვარებელია

უსახლკაროთა პრობლემა საქართველოში - საკითხი, რომელიც წლებია მწვავედ დგას და ამ დრომდე მოუგვარებელია

access_time2020-03-12 10:00:26

უსახლკაროთა პრობლემა საქართველოში, ეს არის საკითხი, რომელიც წლებია მწვავედ დგას და ამ დრომდე მოუგვარებელია. ამ ადამიანების პრობლემების მოსაგვარებლად სახელმწიფოს კონკრეტული გეგმა არ გააჩნია. ქვეყანაში არ არსებობს უსახლკაროთა სტატისტიკა, მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება არასრულფასოვანი საკანონმდებლო ბაზაც. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე სოციალური პოლიტიკა ვერ პასუხობს იმ ადამიანების საჭიროებებს, რომლებიც ღია ცის ქვეშ ცხოვრობენ.

 

უსახლკარობის პრობლემის სიმწვავეს ადასტურებს სახალხო დამცველი აპარატის მიერ მომზადებული ანგარიში. კვლევაში ვკითხულობთ, რომ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება უსახლკარო პირების  ერთიანი მონაცემთა ბაზების უქონლობა და თავშესაფარში მოთავსებული პირებისთვის მხარდამჭერი პროგრამების არ არსებობა. მათი ინფორმაციით მუნიციპალიტეტებში კვლავ პრობლემაა უსახლკარო პირთა რეგისტრაციის მეთოდოლოგიის უქონლობა, რაც განაპირობებს ადგილობრივ დონეზე არასრულფასოვან მონაცემთა ბაზების წარმოებას.

 

2018 წელს საქართველოს მთავრობამ ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმით აიღო ვალდებულება, შეიმუშაოს უსახლკარობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკა, იმუშაოს სათანადო საცხოვრისის შექმნის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე. ამიტომ გასულ წელს შეიქმნა უწყებათაშორისი კომისია, რომელმაც სტრატეგიის დოკუმენტი მთავრობას დასამტკიცებლად  2021 წლისთვის უნდა წარუდგინოს.

 

საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავების ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის ფარგლებში, ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა ჩაატარა სიღრმისეული მიმოხილვა საქართვლოში არასტაბილური საცხოვრისის პრობლემაზე (რომელიც თავის მხრივ მოიცავს უსახლკარობის პრობლემასაც).  ISET -მა გამოიკვლია არასტაბილური საცხოვრებლის გამომწვევი ძირითადი მიზეზები და ის შედეგები რაც ამ პრობლემას მოაქვს საზოგადოებისთვის.

 

მათი ინფორმაციით ყველაზე დიდი პრობლემა დგას იმ უსახლკაროებისთვის, რომლებიც არ ხვდებიან სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებში (ნარკოდამოკიდებული პირები ა.შ) რომლებისთვისაც უკვე არსებობს სხვადასხვა სოციალური პროგრამები. აგრეთვე პრობლემა არის ის, რომ უსახლკაროებასთან დაკავშირებით არ არსებობს ერთიანი კოორდინირებული მიდგომა მუნიციპალიტეტებს შორის, რომლებიც არიან მეტწილად პასუხისმგებელნი უსახლკარობის პრობლემაზე. შესაბამისად, მათი თქმით, არ გვაქვს სანდო, სრულყოფილი ინფორმაცია პრობლემის სრული მასშტაბების შესახებ. კვლევის შედეგად ISET -მა შემდეგი მიგნებები გამოავლინა:

 

  • ქვეყანაში უსახლკარობის შემთხვევების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა არ ფიქსირდება.თუმცა,ფენომენის ძირფესვიანი ანალიზის შემთხვევაში საჭირო იქნება უფრო მეტი და მაღალი ხარისხის ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება. 
  •  არასტაბილური საცხოვრისის რისკის ქვეშ მყოფი შინამეურნეობების დახმარების მეთოდები დანაწევრებული და არაკოორდინირებულია, რაც მათ ეფექტურობას ზღუდავს
  • პოტენციური უსახლკარობა პრობლემაა იმ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის,რომლებიც არ ღებულობენ რაიმე სახის სოციალურ დახმარებას (მაგ. ნარკოტიკის მომხმარებლები) ან სხვა ჯგუფებისთვის, რომელთა დახმარება მხოლოდ შეზღუდული პერიოდის განმავლობაში ხდება (მაგ. ძალადობის მსხვერპლი პირები, რომელთა რიცხვი მატულობს).შემდგომი მონიტორინგის და/ან საცხოვრებლის უზრუნველყოფის შესაძლებლობის არარსებობა ზრდის ამ ჯგუფების არასტაბილურ საცხოვრისში მოხვედრის ალბათობას.
  •  მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ცხოვრობს საცხოვრებლად გამოუსადეგარ სახლებში, ამ საკითხში ყველაზე გადამწყვეტი და  კრიტიკული გამოწვევა ჩამონგრევის რისკის ქვეშ მყოფ სახლებში მცხოვრები ოჯახების წილის შემცირებაა. ამ რისკის ქვეშ კვლავ ყველაზე ღარიბი ოჯახები რჩებიან, რომლებსაც არც ბინის შეცვლის და არც მისი შეკეთების შესაძლებლობა აქვთ.
  •  დევნილთა მდგომარეობა დროთა განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, თუმცა უფრო ზუსტი შეფასებისთვის საჭიროა მოსახლეობის ამ ჯგუფის შესახებ ყველაზე განახლებულ და სრულ მონაცემებზე წვდომა.

 

კვლევით ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ არასტაბილური საცხოვრისის რისკის ქვეშ მყოფი შინამეურნეობების დახმარების მეთოდები დანაწევრებული და არაკოორდინირებულია, რაც მათ ეფექტურობას ზღუდავს. მათი თქმით, აუცილებელია ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბება, რომელიც განსაზღვრავს ვინ ითვლება უსახლკაროდ და შემდგომ ჩამოაყალიბებს პოტენციური მიზნობრივი დახმარების მექანიზმს.

 

როგორც კვლევით ინსტიტუტში განმარტავენ შეუძლებელია კონკრეტული რიცხვის დასახელება თუ რამდენი უსახლკაროა საქართველოში. მათი თქმით, ამის მიზეზი, არის ის, რომ უსახლკაროებს მუნიციპალიტეტები არეგისტრირებენ მათი კი არ აქვთ ერთიანი განსაზღვრება და მიდგომა. შესაბამისად, ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემები არასრული და ფრაგმენტულია. კომერსანტის კითხვაზე აქვს თუ არა სახელმწიფოს შერჩეული ზრუნვის სწორი მექანიზმი ISET-ში გვპასუხობენ:


„ჩვენი საქმიანობა ზუსტად ამ ზრუნვის მექანიზმის ჩამოყალიბებისთვის ხორციელდება. ამჟამად ერთიანი მექანიზმი არ არსებობს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროთა დახმარებაზე პასუხისმგებელია ადგილობრივი ხელისუფლება“- აცხადებენ ISET-ში.

 

ISET კვლევა მომავალში, ეროვნული სტრატეგია უნდა დაეფუძნოს, კვლევით ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ მათი საქმიანობის შემდგომი ეტაპი რეკომენდაციების ჩამოყალიბება იქნება. წლების შემდეგაც მოგვარდება თუ არა უსახლკაროების პრობლემა საქართველოში უცნობია.

 

 ბაჩო ადამია
„თიბისი აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო 2020 წლის თებერვალში“ -ვახტანგ ბუცხრიკიძე

„თიბისი აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო 2020 წლის თებერვალში“ -ვახტანგ ბუცხრიკიძე
access_time2020-06-04 21:45:33
“თიბისი აღარ იქნება ისეთი, როგორიც 2020 წლის თებერვალში იყო”, – თიბისის გენერალურმა დირექტორმა ბანკის გარდაუვალ ტრანსფორმაციაზე მედიასთან ხუთშაბათის ონლაინ შეხვედრაზე განაცხადა. ვახტანგ ბუცხრიკიძის თქმით, სწორება უმსხვილეს ტექნოლოგიურ კომპანიებთან (ამაზონი, გუგლის) კეთდება. “ბანკი კი ვართ, მაგრამ ამავდროულად ტექნოლოგიური კომპანია ვართ.” ჯგუფი 2 კვირაში სტრუქტურული მოწყობის უფრო დეტალურ ხედვას წარმოადგენს, რისთვისაც 1500-ზე მეტი თანამშრომლის...

4 ივნისი - ქართული ლარი 6 თეთრით გამყარდა, თურქული ლირა და სომხური დრამი გაუფასურდა

4 ივნისი - ქართული ლარი 6 თეთრით გამყარდა, თურქული ლირა და სომხური დრამი გაუფასურდა
access_time2020-06-04 19:00:57
კორონავირუსის უარყოფითი ეფექტი რეგიონში ყველაზე მკვეთრად ქართული ლარის კურსზე აისახა, მარტის თვეში, ლარი რეკორდულად 22%-ით გაუფასურდა. წლის განმავლობაში, ქართული ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში - 12%-ით გაუფასურდა. შედარებისთვის, დაახლოებით 16%-ით არის შემცირებული თურქული ლირა, სომხური დრამი და აზერბაიჯანული მანათი კი 2%-ის ქვემოთ მერყეობს.   ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული 4 ივნისის ვაჭრობის შედეგად, ქართული ლარის კურსი 6 თეთრით გამყარდა და ერთი...

დღის Top-10 საინტერესო ამბავი

დღის Top-10 საინტერესო ამბავი
access_time2020-06-04 21:30:57
დღის Top-10 საინტერესო ამბავი 1.წყალტუბოს მასშტაბური განვითარება იდეის დაანონსებიდან მე-7 თვესაც არ დაწყებულა სანატორიუმი „იმერეთი“, სანატორიუმი „თბილისი“, სანატორიუმი „გეოლოგი“, სანატორიუმი „რკინიგზელი“, სანატორიუმი „მედეა“, ჯამში სახელმწიფოს...

საქართველოში უკიდურესი სიღარიბე მოსახლეობის ყველა კატეგორიაში გაიზარდა

საქართველოში უკიდურესი სიღარიბე მოსახლეობის ყველა კატეგორიაში გაიზარდა
access_time2020-06-04 17:20:31
„2012 წლის შემდეგ, საქართველოში სიღარიბე 10.5 პროცენტული პუნქტით შემცირდა“ - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. საქსტატის მონაცემებით, 2013-2019 წლებში აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი 30%-დან 19.5%-მდე შემცირდა. პრემიერი სიღარიბის მხრივ ქვეყანაში არსებულ ტენდენციას, ყურადღების მიღმა ტოვებს. ქვეყანაში სიღარიბის შემცირების ტენდენცია 2011 წელს დაიწყო და 2015 წლის ჩათვლით გაგრძელდა. 2016-2017 წლებში ქვეყანაში...

ეს ფარსი უნდა დამთავრდეს-„ფრონტერა“ გიორგი გახარიას ღია წერილის უგზავნის

ეს ფარსი უნდა დამთავრდეს-„ფრონტერა“ გიორგი გახარიას ღია წერილის უგზავნის
access_time2020-06-04 16:25:04
კომპანია „ფრონტერა“ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ღიას წერილს უგზავნის, რომელსაც „კომერსანტი“ უცვლელად გთავაზობთ: „ ძვირფასო პრემიერ მინისტრო გახარია, პატივისცემით გწერთ, რათა გაუწყოთ, რომ სხვა ამერიკული კომპანიების მსგავსად ჩვენც ვართ მომსწრენი იმისა თუ როგორ გაუარესდა ქვეყანაში საინვესტიციო და ბიზნეს გარემო, რომელიც არ სცნობს კანონის უზენაესობას და იყენებს სასამართლოს როგორც იარაღს, უპირატესობას ანიჭებს სახელმწიფოს მიტაცებას ნაცვლად ამერიკულ ინვესტიციებთან პარტნიორობისა. 2013 წლიდან...


მსგავსი სიახლეები

up