საგადასახადო კოდექსში განხორციელდა ცვლილება, რომელიც საერთაშორისო კომპანიებს შეღავათებს  უწესებს

საგადასახადო კოდექსში განხორციელდა ცვლილება, რომელიც საერთაშორისო კომპანიებს შეღავათებს უწესებს

access_time2019-10-09 10:00:17

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელდა ცვლილება, რომელიც საერთაშორისო კომპანიებს შეღავათებს უწესებს, “ ამის შესახებ „კომერსანტს“ ბიზნესის ანალიტიკოსმა ჯაბა თარიმანაშვილმა განუცხადა. მისი ინფორმაციით, 23–ე მუხლის შესაბამისად, განისაზღვრა შემდეგი: საერთაშორისო კომპანია არის საქართველოს საწარმო, რომელიც საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საქმიანობებს ახორციელებს და შემოსავალს მხოლოდ ამ საქმიანობებიდან იღებს. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსს ანიჭებს საქართველოს მთავრობა. საერთაშორისო კომპანიის მიერ ისეთი საქმიანობის განხორციელება, რომელიც საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული არ არის, იწვევს მისთვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის გაუქმებას ამ სტატუსის მინიჭების თარიღიდან.


როგორც თარიმანაშვილი აცხადებს, აღნიშნული ცვლილება საერთაშორისო ბიზნესის საქართველოში წარმოების დასაწყისისთვის უმნიშვნელოვანესია  . თუმცა, ამ ეტაპზე მთავრობის დადგენილებით არ არის განსაზღვრული საქმიანობების ჩამონათვალი. ამიტომ, აუცილებელია, რაც შეიძლება სწრაფად ჩამოყალიბდეს პოტენციური სეგმენტები, რომელიც აქამდე არ მუშაობდა, ხოლო საკანონმდებლო ცვლილებები საშუალებას მისცემს ახალ კომპანიებს დარეგისტრირებისთვის.


მისი განმარტებით, დღემდე საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიები საგადასახადო კანონმდებლობის შეუსაბამობის გამო ვერ მართავდნენ საერთაშორისო სანაოსნო კომპანიებს, ასევე პრობლემატური იყო საერთაშორისო ლოგისტიკის და ვაჭრობის განხორციელება.


„აუცილებელია აღინიშნოს ბოლო პერიოდში წამოწყებული სავაჭრო ომების პრობლემატიკა, რომელმაც გლობალური ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივაზეც იქონია უარყოფითი გავლენა. მიუხედავად ამისა საქართველოს, როგორც ქვეყანას, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები აქვს როგორც ჩინეთთან ასევე ევროპასთან და გარკვეული პრეფერენციები აშშ–სთან, ვერ ითვისებს პოტენციალს სრულად. აღნიშნული პოტენციალის ასათვისებლად აუცილებელია საზღვაო სერვისების განვითარება. კერძოდ საბაჟო კოდექსით უნდა განისაზღვროს საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, რომელიც საგადასახადო კოდექსით წარმოადგენს საბაჟო კონტროლის ზონას, გემების ბორტზე განხორციელებული სატვირთო ოპერაციები. განისაზღვროს გემიდან გემში გადატვირთის კანონმდებლობა, რაც თავის მხრივ მოიზიდავს დამატებით გემებსა და ტვირთებს და სავაჭრო კომპანიებს საშუალებას მისცემს შექმნან დამატებითი ღირებულება. გაჩნდება ახალი საექსპორტო ნომენკლატურა, რაც საბოლოო ჯამში პოზიტიურად აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე“-აცხადებს თარიმანაშვილი. მისივე განმარტებით, საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების შესაბამისად, საერთაშორისო კომპანია  თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში. არ შეიძლება შეიქმნას. დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის მიზნისათვის საერთაშორისო კომპანიის მიერ არარეზიდენტისათვის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ადგილად არ მიიჩნევა საქართველო. როგორც თარიმანაშვილი აცხადებს, დაქირავებულისათვის ხელფასის გაცემისას საერთაშორისო კომპანიას არა აქვს საშემოსავლო გადასახადის გადახდის წყაროსთან დაბეგვრის ვალდებულება.


„საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქის მიერ მიღებული შემოსავალი, რომელიც ამ უცხო ქვეყნის რეზიდენტი არ არის და არის საქართველოს რეზიდენტი, თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან. საერთაშორისო კომპანიის მიერ გაცემული დივიდენდი გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და დივიდენდის მიმღები პირის ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება.


საერთაშორისო კომპანიის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად განისაზღვრება. საერთაშორისო კომპანიის მოგების გადასახადის განაკვეთია 5 პროცენტი. საერთაშორისო კომპანიის მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა მიიღება დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით განხორციელებული განაცემის/გაწეული ხარჯის ოდენობის 0.95-ზე გაყოფით. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ხარჯის საქართველოში გაწევის შემთხვევაში საერთაშორისო კომპანიას უფლება აქვს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით შეამციროს გადასახდელი მოგების გადასახადი ამ ხარჯის თანხის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის ოდენობით. საერთაშორისო კომპანია გათავისუფლებულია ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადისაგან, თუ ეს ქონება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ნებადართული საქმიანობის განხორციელებისათვის არის გამიზნული ან გამოიყენება. საგადასახადო ორგანოსთვის დაქირავებულების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისა და ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული შეღავათის გამოყენების წესს ადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი. პირისათვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების წესს ადგენს, აგრეთვე საერთაშორისო კომპანიისათვის ნებადართული საქმიანობის სახეებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა“-აღნიშნავს თარიმანაშვილი. სოფო ქსოვრელი

ლევან კობერიძის კითხვები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, კობა გვენეტაძეს

ლევან კობერიძის კითხვები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, კობა გვენეტაძეს
access_time2019-12-13 22:47:07
საპარლამენტო ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ლევან კობერიძემ  ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძეს პარლამენტში პლენარულ სესიაზე, სადაც სებ–ის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის დოკუმენტი განიხილეს, რამდენიმე კითხვით მიმართა:  -საპენსიო ფონდის ხელმძღვანელის, ლევან სურგულაძის თანამდებობიდან წასვლა ვადაზე ადრე (1 წელიწადში წავიდა ის...

სახელმწიფო ბიუჯეტი საპარლამენტო არჩევნების სამსახურში

სახელმწიფო ბიუჯეტი საპარლამენტო არჩევნების სამსახურში
access_time2019-12-13 19:45:25
2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი პოლიტიკურად მიზანშეწონილი გადაწყვეტილებებით არის დატვირთული. სახელისუფლებო პარტიისთვის 2020 წლის მთავარი პოლიტიკური მიზანშეწონილობა საპარლამენტო არჩევნების მოგებაა. პირველ რიგში, ბიუჯეტსაც ეს დაკვეთა აქვს.2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი პენსიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასების ზრდაა. 2019 წელთან შედარებით, 2020...

მარსზე გაფრენილ პირველ ადამიანს შესაძლოა, საქართველოში დამზადებული კოსტიუმი ეცვას

მარსზე გაფრენილ პირველ ადამიანს  შესაძლოა, საქართველოში დამზადებული კოსტიუმი ეცვას
access_time2019-12-13 18:30:11
ქართული სტარტაპი Elven Technologies მარსის მომავალი მისიისთვის და ამერიკული ბაზრის დაპყრობისთვის ემზადება, თუმცა ამ ეტაპზე პროდუქტის საბოლოო ვერსიის დასამზადებლად ინვესტიციის მოზიდვას ცდილობს. ქართული დამწყები მცირე ბიზნესის პროდუქტი, მეხანძრის ინოვაციური კოსტიუმია, რომელსაც ორი მთავარი ინოვაცია აქვს, სრულიად ცეცხლგაუმტარია და ტემპერატურისგან 8-ჯერ უფრო ხანგრძლივი დაცვა გააჩნია, ვიდრე არსებულ კოსტიუმებს. ამავდროულად, მას გაგრილების სისტემის ახალი ტექნოლოგია...

კობა გვენეტაძე - რუსეთის ავიასანქციების გამო ქვეყანამ 300 მილიონით ნაკლები ტურისტული შემოსავალი მიიღო

კობა გვენეტაძე - რუსეთის ავიასანქციების გამო ქვეყანამ 300 მილიონით ნაკლები ტურისტული შემოსავალი მიიღო
access_time2019-12-13 16:33:47
ჩვენი შეფასებით, ავიასანქციების გამო ქვეყანამ 300 მილიონით ნაკლები ტურისტული შემოსავალი მიიღო,- ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, კობა გვენეტაძემ პარლამენტის პლენარული სხდომაზე 2020-2022 წლების ფულად–საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე საუბრისას განაცხადა. კობა გვენეტაძემ მაღალი ინფლაციის მიზეზებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ წლის დასაწყისში ინფლაციაზე ერთჯერადი ფაქტორების გავლენას ჰქონდა ადგილი, რაც ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე...

„პროდუქციის გაიაფებისა და წარმოების ზრდისათვის საჭიროა მეფრინველეობის დარგის მინიმუმ 5-10 წლით გათავისუფლება დღგ-ს გადასახადისგან“

„პროდუქციის გაიაფებისა და წარმოების ზრდისათვის საჭიროა მეფრინველეობის დარგის მინიმუმ 5-10 წლით გათავისუფლება დღგ-ს გადასახადისგან“
access_time2019-12-13 17:30:57
მეფრინველეობის დარგის წარმომადგენლები დღგ-სგან გათავისუფლებას ითხოვენ. სექტორში კანონმდებლობის დახვეწის საჭიროების საკითხიც ნათელია. პარალელურად პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია მთავრობის წარმომადგენლებს თვითკმარი სოფლის მეურნეობის შექმნის და...


მსგავსი სიახლეები

up