2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსია უკვე პარლამენტშია. ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი 18 მილიარდზე მეტით განისაზღვრა.