რა გავლენა იქონია საცხოვრებელი უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესებული პირების გადაწყვეტილებასა და ქცევაზე პანდემიამ

რა გავლენა იქონია საცხოვრებელი უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესებული პირების გადაწყვეტილებასა და ქცევაზე პანდემიამ

access_time2020-06-03 09:50:46

 უძრავი ქონების სერვისებისა და მარკეტინგული საკონსულტაციო კომპანია „არეა ჯგუფი“ კვლევას აქვეყნებს „უძრავი ქონების მომხმარებელთა მოლოდინებისა და ქცევის შესახებ COVID 19-ის გავრცელებამდე და მის შემდგომ“, რომლის მიხედვითაც მომხმარებლების 78%-ისთვის პანდემია შემაფერხებელი ფაქტორი აღმოჩნდა.

 

რაოდენობრივი კვლევა ჩატარდა უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესებულ პირებს შორის ონლაინ გამოკითხვის ფორმატით. მთავარი აქცენტი და ყურადღება გამახვილდა ორი კატეგორიის მომხმარებლებზე: ადამიანები, ვინც ფიქრობდნენ 2020 წლისთვის უძრავი ქონების, საცხოვრებელი ფართის შეძენას და კოვიდ 19-ის გამო გადაიფიქრეს და ადამიანები, რომლებიც კოვიდ 19-მდე, მიმდინარე წლისთვის ფიქრობდნენ და კვლავ, პანდემიის შემდეგ, აქტიურად განიხილავენ ფართის შეძენას.


განწყობებისა და ქცევის ცვლილება


კვლევის მიხედვით კოვიდ-19 მდე, საქართველოს მოსახლეობის (20 დან - 65 ასაკი) 28,6 % დან - 37, 1 % მდე განიხილავდა საცხოვრებელი ფართის შეძენას. თუმცა, მას შემდეგ რაც გლობალური მასშტაბის პანდემიამ გარემოება მნიშვნელოვნად შეცვალა, მომხმარებლების განწყობა შეიცვალა და აღნიშნული პროცენტი 15,2 % დან 22,3 % - მდე შემცირდა. აღნიშნული ცვლილების საბაზრო ციფრებში გადაყვანით საქართველოს მოსახლეობაზე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ შიდა ბაზრის 40-41 % კლება, განწყობის შენარჩუნების პირობებში. კვლევა ასახავს მაისის თვის განწყობას. 


კითხვაზე, აპირებთ თუ არა უძრავი ქონების შეძენას 2020 წლის განმავლობაში დადებითი პასუხი გასცა   75 % -მა, ხოლო უარყოფითი - 25 % -მა.  აღსანიშნავია, რომ ბაზარზე გამოჩნდა ახალი სეგმენტი, ე.წ „დათვი ინვესტორები“(9%), რომლებიც არ ფიქრობდნენ უძრავი ქონების შეძენას, თუმცა პანდემიის შემდეგ შენაძენის გაკეთების გადაწყვეტილება მიიღეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება უძრავი ქონების შეძენის შესახებ, წახალისებულია დეველოპერებისგან კრიზისის დაძლევის მიზნით  სარფიანი შეთავაზებების მოლოდინით.


ძირითადი მოტივაცია უძრავი ქონების შეძენისას, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაა (72%), თუმცა აქტუალურობას არ კარგავს უძრავი ქონების შეძენა დამატებითი შემოსავლის მიღებისა (15%) და ინვესტირების მოტივით (11%). ყველაზე დიდი აუდიტორია, რომელიც დამატებითი შემოსავლის მიღებისა და ინვესტიციის მიზნობრიობით იძენს საცხოვრებელ ფართს, მოქცეულია 31 წლიდან 45 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში. მოტივების ასეთივე პროცენტული გადანაწილებას გვხვდება იმ მომხმარებლებშიც, რომლებმაც კოვიდ 19-ის გავლენით გადაიფიქრეს უძრავი ქონების შეძენა იმ განსხვავებით, რომ დამატებითი შემოსავლის მიღებისა და ინვესტიციის სახით ფართის შემძენთა რაოდენობა 7% - ით აღემატება.


საყურადღებოა, რომ უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესებულ მომხმარებლებში ყველაზე აქტიური სეგმენტი შემოსავლების მიხედვით 500 ლარიდან -2400 ლარამდე სეგმენტია (59%).

 

შეფერხების მიზეზები


მომხმარებლების 78%-ისთვის შექმნილი გარემოება შემაფერხებელი აღმოჩნდა. შეფერხების ძირითადი მიზეზებად, ყველაზე ხშირად დასახელდა ფასების შემცირების მოლოდინი (34%), დოლარის კურსთან დაკავშირებული რისკები(25%), რაც განაპირობებს მომხმარებლების მხრიდან მოლოდინის რეჟიმში გადასვლას. შემოსავლის შემცირების მიზეზით დაყოვნებული მომხმარებელი კი, რომელიც 29%-ს შეადგენს,  თვლის, რომ უძრავი ქონების შეძენის გადაწყვეტილება სარისკოა და სიტუაციის დასტაბილურებას ელოდებიან.


კვლევის მიხედვით ყველაზე მოწყვლადი აუდიტორია შემოსავლების შემცირების კუთხით, 500 ლარიდან -2400 ლარამდე შემოსავლის მქონე მომხმარებლები არიან.კვლევის ფარგლებში მომხმარებლის შეფერხებების მიზეზებთან ერთად შეფასდა  ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის საკითხიც. მომხმარებელთა 89% განიხილავს საცხოვრებელი ფართის შეძენას განვადებით, რაც გადანაწილებულია საბანკო იპოთეკურ სესხსა (70%) და დეველოპერული კომპანიის მიერ შეთავაზებულ შიდა განვადებაზე (19%).  იპოთეკური სესხებით დაინტერესებულ მომხმარებლებიდან სრულად საბანკო დაფინანსებით შეძენას აპირებს 31%, დანაზოგითა და საბანკო განვადებით კი 39%. მომხმარებელთა მხოლოდ  11%-ს  გააჩნია სრული თანხა ბინის შესაძენად.


კითხვაზე პირველად იძენთ თუ არა უძრავ ქონებას გამოკითხულთა 58% დადებითად პასუხობს, ხოლო 42%-სთვის კი უძრავი ქონების შეძენის პირველი გამოცდილება არაა.


საინტერესოა, რომ მომხმარებელთა 75%-ს ვინც აპირებს 2020 წელს უძრავი ქონების შეძენას სასურველი ფართი შერჩეული არ აქვს. მათ შორისაც კი, ვინც გადაიფიქრა შენაძენის განხორციელება, მხოლოდ 38%-ს ქონდა შერჩეული სასურველი ფართი.

 

მომხმარებლების სეგმენტაცია


მომხმარებლების 70% დაოჯახებულია, ხოლო 30% დასაოჯახებელი.


მომხმარებელთა უმეტესობა დასაქმებული (58%) ან თვითდასაქმებულია (22%). 9%-ს  ბიზნეს-მეწარმე და დროებით უმუშევარი მომხმარებელი წარმოადგენს, ხოლო 2 % სტუდენტია.


შემოსავლების მიხედვით სეგმენტაციისას, უძრავი ქონების შეძენაზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა სოციალურად დაბალი და საშუალო კლასის მომხმარებლებზე მოდის (70%).


რაც შეეხება დასაქმების სტატუსს და მის გადანაწილებას ინდივიდუალურ შემოსავალს შორის, აქ ყველაზე დიდი აუდიტორია დასაქმებულ სტატუსში გვხდება, ჯამურად 54%, რაც შეეხება ბიზნეს მეწარმეობასა და თვითდასაქმებულობას, უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესებულ მომხმარებლების 33% -ს შეადგენს.


აქვე აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მაღალი მსყიდველუნარიანი აუდიტორიის რაოდენობრივი მაჩვენებელი დასაქმების სტატუსისა და ასაკის გათვალისწინებით,  მოქცეულია 31-40 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში, რაც გულისხმობს, რომ სეგმენტის გათვალისწინებისას, წილობრივად ყველაზე მსხვილი სეგმენტი შემოსავლებზე დაჯგუფებით, 31-40 წლის აუდიტორიაა.


შემოსავლის გადანაწილება უძრავი ქონების შეძენის მოტივებთან მიმართებაში, ცალსახად მიგვანიშნებს, რომ ყველაზე დიდი აუდიტორია, ვინც დამატებითი შემოსავლისა და ინვესტირების მიზნობრიობით იძენს ბინას, 1500 ლარიდან ზევით შემოსავლის კატეგორიაშია გადანაწილებული. ყველაზე დიდი წილი მაღალ მსყიდველუნარიან აუდიტორიაში გვხდება ( 6% - 13%-დან).


როგორც წესი ოჯახის წევრების ჩართულობა მაღალია საცხოვრებელი ფართის შეძენისას, ხშირ შემთხვევაში ბანკიც ითვალისწინებს ოჯახის საერთო შემოსავალს, იპოთეკური სესხის დამტკიცების დროს. აქაც იკვეთება, რომ უძრავი ქონების გაყიდვების დიდი წილი საშუალო სეგმენტის მომხმარებელზე მოდის. 49% მომხმარებლების ოჯახის საერთო შემოსავალი 1000 ლარიდან  3000 ლარამდე მერყეობს.

 

კვლევისთვის გამოიკითხა 469 რესპოდენტი, საიდანაც 98,2 % ტერიტორიულად იმყოფება საქართველოში, ხოლო 1,8 %  საზღვარგარეთ. აუდიტორია სრულად ქართულენოვანია.


კვლევის სანდოობა 95%

ცდომილების ალბათობაა +/-  3-4 %

კვლევა გადმოცემს მომხმარებლების 2020 წლის მაისის თვის განწყობებს.

კვლევის სრულად ნახვა შესაძლებელია არეა ჯგუფის ოფიციალურ საიტზე www.areagroup.ge


(R)გავაკეთოთ ,,დროებითი მწვანე რეზიდენცია“ და ვისაც სურს, რომ მეორე ტალღა ,,გამოიზამთროს“, მივცეთ საქართველოში ჩამოსვლის საშუალება

გავაკეთოთ ,,დროებითი მწვანე რეზიდენცია“ და ვისაც სურს, რომ მეორე ტალღა ,,გამოიზამთროს“, მივცეთ საქართველოში ჩამოსვლის საშუალება
access_time2020-07-13 19:01:29
„იქნებ გავაკეთოთ ,,დროებითი მწვანე რეზიდენცია“ ( 3-6 თვიანი) და ვისაც სურს, რომ მეორე ტალღა ,,გამოიზამთროს“, მივცეთ საქართველოში ჩამოსვლის საშუალება ოჯახებთან ერთად“, - ამის შესახებ ანაკლია სითის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი სოციალურ ქსელში წერს.   „კომერსანტი“ მის პოსტს უცვლელად გთავაზობთ:   „Thinking out of box- ჩვენ ვუმკლადვდებით ამ ვირუსს, ამავდროულად, სამწუხაროდ რეგიონში მძიმე მდგომარეობა არის. იქნებ შევძლოთ ამის უფრო მეტად...

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ₾54 მლნ ბიუჯეტით 1.4 მლნ-ზე მეტს ვერ შოულობს

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ₾54 მლნ ბიუჯეტით 1.4 მლნ-ზე მეტს ვერ შოულობს
access_time2020-07-13 18:35:20
საზოგადოებრივი მაუწყებელი (საზმაუ)  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მზარდი დაფინანსებით ყველაზე მდიდარი ტელევიზიაა საქართველოში. ჯამური შემოსავალი 55.9 მლნ ლარია.  საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით,   ტელეკომპანიას სარეკლამო შემოსავლები 2018 წელთან შედარებით, 2019 წელს 1.5 მლნ ლარით შეუმცირდა, თუმცა, სარეკლამო შემოსავლების ათეულში მეშვიდე ადგილი დაიკავა . საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეკლამა მნიშვნელოვნად 2018 წელს გაიზარდა. ამავე წლის...

ახლადგახსნილი მაგნიკა რეზორტი ივლისში სასტუმროს 50%-იან დატვირთვას ელის

ახლადგახსნილი მაგნიკა რეზორტი ივლისში სასტუმროს 50%-იან დატვირთვას ელის
access_time2020-07-13 19:00:17
სასტუმრო მაგნიკა რეზორტი“ პირველი სტუმრების მისაღებად მზადაა. სასტუმრო კომპლექსი, რომელიც შეკვეთილში 10 ჰა ტერიტორიაზეა განლაგებული 40 ოთახს აერთიანებს. პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 18 მლნ ლარია და სასტუმრო 50-მდე ადამიანს ასაქმებს.   “მაგნიკა რეზორტს” გაყიდვებისა და მარკეტინგის მომსახურებას უწევს მენეჯმენტ კომპანია HSC Group. როგორც კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს, წელს გამომდინარე კორონა ვირუსის პანდემიიდან, ორიენტირებულები იქნებიან მხოლოდ შიდა ბაზარზე და...

„მკვლელი ლიფტები“ – არაპოპულარული, მაგრამ სასიცოცხლო ნაბიჯი, რომელიც მერიამ უნდა გადადგას

„მკვლელი ლიფტები“ – არაპოპულარული, მაგრამ სასიცოცხლო ნაბიჯი, რომელიც მერიამ უნდა გადადგას
access_time2020-07-13 18:00:24
ამორტიზებული ლიფტების რაოდენობა საქართველოში 18 ათასს აღწევს. მათი ექსპლუატაციის 25–წლიანი ვადა დაახლოებით 30 წლის წინ ამოიწურა. ასეთი ლიფტები არა პოტენციურ, არამედ რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ ადამიანების სიცოცხლისთვის. რეალურს იმიტომ, რომ ლიფტებთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევების რიცხვი მხოლოდ მიმდინარე წლის 6 თვეში 30–ს აღწევს. „მკვლელი ლიფტების“ შესაცვლელად წლები და კოლოსალური ფინანსებია საჭირო. უკეთ წარმოდგენისთვის, ერთი ლიფტის ფასი 5–დან 8 ათას აშშ დოლარამდე...

ელექტრომობილების ქარხნისთვის საჭირო ტექნოლოგიური სიმძლავრეები საქართველოშია

ელექტრომობილების ქარხნისთვის საჭირო ტექნოლოგიური სიმძლავრეები საქართველოშია
access_time2020-07-13 16:30:17
„აიგრუპის“ ელექტრომობილების ქარხნისთვის საჭირო ტექნოლოგიური სიმძლავრეები უკვე საქართველოშია.   საწარმოო ხაზი და ტექნოლოგიური სიმძლავრეები, რომელიც კომპანიამ პარტნიორისგან, ავტოინდუსტრიის ჩინური გიგანტი კომპანია „ჩანგანისგან“ ჯერ კიდევ 2019 წლის შემოდგომაზე შეიძინა და დეკემბერში უნდა ჩამოსულიყო, საქართველოში 2020 წლის ივლისის პირველ რიცხვებში ჩამოვიდა, ვინაიდან „კოვიდ-19“-ის გამო შექმნილმა ვითარებამ ლოგისტიკური შეფერხებები გამოიწვია.   ქუთაისში,...


მსგავსი სიახლეები

up