პაატა ცაგარეიშვილი: წარმოუდგენელია ფოთის ნავსადგური აღმოჩნდეს - „ღრმაწყლოვანი“

პაატა ცაგარეიშვილი: წარმოუდგენელია ფოთის ნავსადგური აღმოჩნდეს - „ღრმაწყლოვანი“

access_time2019-06-12 09:00:08


 ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს დისკუსია, იმის თაობაზე, სჭირდება თუ არა საქართველოს ორი „ღრმაწყლოვანი“ ნავსადგური, ამ თვალსაზრისით, აუცილებელია მკაფიოდ განიმარტოს რამდენად შესაძლებელია, ფოთმა იტვირთოს „ღრმაწყლოვანი“ ნავსადგურის ფუნქცია, ან რა ტექნიკურ პარამეტრებს უნდა აკმაყოფილებდეს  ღრმაწყოვანი ნავსადგური. აღნიშნულ  საკითხებზე „კომერსანტს“  სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი  HAB Georgia ს ექსპერტი პაატა ცაგარეიშვილი ესაუბრა. 


მისი ინფორმაციით,  საპასპორტო მონაცემებით ფოთის ნავსადგურის შესასვლელი არხის სიღრმე, რომელიც ინტენსიური დასილვით ხასიათდება, შეადგენს 13 მეტრს, აღნიშნული სიღრმის შენარჩუნება - ფსკერის გასაღრმავებელი რეგულარული სამუშაოებით ნარჩუნდება. ამჟამად, ნავსადგური იღებს მაქსიმუმ  10.5 მ - მდე   წყალშიგის, 240 მ - მდე სიგრძის 35 მ - მდე სიგანის გემებს. შედარებისათვის ნოვოროსიისკის და ოდესის ნავსადგურში 10 000 TEU ტევადობის გემების პარმეტრები მნიშვნელოვანად აღემატება ფოთის არსებულ პარამეტრებს 12.7 – 316 – 45.


  როგორც ცაგარეიშვილი განმარტავს, ფოთის ნავსადგურის ჩრდილოეთით გაფართოების პირობებში, ახალ აკვატორიაში შესაძლებელი იქნება   მსხვილტონაჟიანი გემების მაქსიმალური საპროგნოზო 50 000 ტონა დედვეიტის მიღება, შეარებისათვის ოდესის ღრმაწყლოვან ნავსადგურმა 2018 წელს 117 000 ტონა დედვეტის CASCO Shiping PANAMA კონტეინერმზიდი მიიღო.  თუნდაც გემების ამ მახასიათებლებით ფოთის ნავსადგური ვერ იქნება „ღრმაწყლოვანი“. გარდა ამისა ახალ ნავსადგურის აკვატორია რომლის ფართობი 17. 5 ჰექტარია, 270 მეტრზე გრძელი გემის წრიულად შემობრუნება დაუშვებელია.

 

 კითხვაზე, რამდენად შესაძლებელია,  ფოთის ნავსადგურის ახალ აკვატორიაში, დაღრმავებითი სამუშაოების განხორციელების შედეგად   ნავსადგური გახდეს „ღრმაწყლოვანი“ ?-ცაგარეიშვილი განმარტავს, რომ  სასურველი სიღრმეების მიღწევა, რითაც ფოთის ნავსადგური შეძლებს, „ღრმაწყოვანი“ ნავსადგურებისათვის დამახასიათებელი წყალწყვის გემებას მიღებას, მუდმივად მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული, გარდა ამისა სათუოა რამდენად შესაძლებელი იქნება არსებული ხელოვნური  ნაგებობების ირგვლივ დაღრმავება და ამ ნაგებობების  მდგრადობის შენარჩუნება, გასათვალისწინებელია სირთულეები - გემების მანევრირებისას და  საბუქსირე უზრუნველყოფისას.


 მისი ინფორმაციით,  ახალი ნავსადგურის შიდა აკვატორიის  17.5 ჰექტარ ფართობს იკავებს, სადაც ჭარბობს 4-6 მეტრის სიღრმეები, იმისათვის, რომ არ დაირღვეს მომიჯნავე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცე და მიღწეული იქნეს 13 მეტრიანი დაღრმავება, აუცილებელია აკვატორიის დაახლოებით 10 ჰექტარ ფართობზე დაღრმავებითი სამუშაოების განხორციელება. ბუნებრივია, მაქსიმუმ 13-მეტრიანი დაღრმავება ვერ ჩაითვლება „ღრმაწყლოვანი“ ნავსადგურისათვის მისაღებ კრიტერიუმად, როდესაც ნოვოროსიისკის და ოდესის ნავსადგურებში 17 – 21 მეტრამდე მერყეობს დაღრმავების მაჩვენებელი.


 „ფოთის არსებული  ნავსადგურის  ინტენსიური დასილვის პირობებში, იმისათვის, რომ შენარჩუნებული იქნეს საპასპორტე 13-მეტრიანი სიღრმე, აუცილებელია წელიწადში საშუალოდ 700 000 მეტრ კუბი მიწის ამოხაპვა (1 მეტრ კუბის ამოხაპვის ღირებულება 3 აშშ დოლარია). ინტენსიური დასილვის პირობებში 13 მეტრამდე საპროექტო ნიშნულის მისაღწევად, მხოლოდ ნავსადგურის საკუთრებაში მყოფი მიწა ხაპია „ნიკო ნიკოლაძის“ გარდა, აუცილებელი იქნება პარალელურ რეჟიმში დამატებითი მიწახაპიის დაქირავება, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ფინასურ დანახარჯებს. ამ პარამეტრებიდან გამომდინარე, მუდმივად მზარდი დანახარჯების პარალელურად, წარმოუდგენელია ფოთის ნავსადგური აღმოჩნდეს - „ღრმაწყლოვანი“, -აღნიშნავს ცაგარეიშვილი. 


 კითხვაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ფოთის ნავსადგურმა თავისი  ტექნიკური მაჩვენებლებით, შესაძლოა ვერ შეასრულოს „ღრმაწყლოვანის“  ფუნქცია, ანაკლიის ნავსადგურთან მიმართებით რომელ „ნიშაში“ შესაძლოა  დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი? ცაგარეიშვილი განმარტავს, რომ  აქ გადამწყვეტია ქვეყნის სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია. მისი განცხადებით, სატრანსპორტო პოლიტიკის განმსაზღვრელ დოკუმენტში უნდა იქნეს გაწერილი, ფოთის და ანაკლიის ნავსადგურების როლი და ადგილი ტვირთნაკადების გადანაწილების ერთიან სქემაში, რომელიც უპირველს ყოვლისა მიმართული უნდა იქნეს, არსებულ ნავსადგურებს შორის ტვირთების ოპტიმალურ  გადანაწილებაზე. გასათვალისწინებელია თუნდაც უკრაინის გამოცდილება.

 

ცაგარეიშვილის  მტკიცებით, პირველ რიგში -  ფოთის ნავსადგურმა, სასიკეთოდ უნდა გამოიყენოს რუსეთ - უკრაინას შორის არსებული დაპირისპირება. კერძოდ, რუსეთზე გამავალი ვოლგა -  დონის სამდინარო  არხით მცურავი გემებისათვის რომელთა ტვირთნაკადი ევროპაში, უკრაინის ნავსადგრებიდან  მიემართებოდა, მოაწყოს „ზღვა - მდინარე“  ბრტყელდონიანი გემების მისაღებად  სათანადო ინფრასტრუქტურა. ასეთ ვითარებაში, იმ ტვირთნაკადმა , რომელმაც, ჩვენი დერეფნით -  ხმელეთით ვერ გაიარა, ირიბად მაინც ფოთის ნავსადგურში აღმოჩნდება.


 მეორე - თუ ანაკლიის ნავსადგური, ძირითადად, აქცენტირებული იქნება ჩინეთის ნავსადგურებიდან (შანხაი, ლიუნანგანი და ა.შ.)  8 000 - 10 000 TEU წყალწყვის გემებით პირდაპირი მიმართულებით -  საზღვაო გადაზიდვებზე, რადგანაც, ჩინეთიდან  3 000 -  4 000  TEU იანი გემების ევროპაში გაგზავნა ეკონომიკურად არარენტაბელურია, ფოთის ნავსადგურმა, გაფართოების შედეგად, საპროგნოზო ტექნიკური პარამეტრების შესამაბამისად, აუცილებელია გაზარდოს   კონტეინერმზიდების დატვირთვიანობა 1 500 TEU დან  3 000 – 4 000 TEU მდე, რითაც შესაძლებელი იქნება მნიშვნელოვნად შეამციროს ტარიფები და გაზარდოს რენტბელობა.           

               

სოფო ქსოვრელი 




საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია მიესალმება ეკონომიკის გახსნის ტემპების დაჩქარებას

საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია მიესალმება ეკონომიკის გახსნის ტემპების დაჩქარებას
access_time2020-05-27 15:00:56
„საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია“ ეკონომიკის გახსნასტან დაკავშრიებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს,რომელსაც „კომერსანტი“ უცვლელად გთავაზობთ: „ასოციაცია მიესალმება ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქების მორიგ ეტაპს, რომლის მიზანია, აღდგეს ეკონომიკური აქტივობა და ბიზნესი დაუბრუნდეს ცხოვრების მეტ-ნაკლებად ჩვეულ რიტმს. დღეს, საბედნიეროდ, საქართველოში გვაქვს ვითარება, როდესაც სამედიცინო პერსონალისა და ეპიდემილოგების ძალისხმევით, მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს ეფექტური მუშაობის, ბიზნეს...

რატომ ვერ მოხერხდა, რომ დღეს თქვენ ამ მოხსენების ფონზე გქონოდათ წარმოდგენილი ბიუჯეტი - კაკულიას კითხვები პრემიერს

რატომ ვერ მოხერხდა, რომ დღეს თქვენ ამ მოხსენების ფონზე გქონოდათ წარმოდგენილი ბიუჯეტი - კაკულიას კითხვები პრემიერს
access_time2020-05-27 15:00:24
„რატომ ვერ მოხერხდა, რომ დღეს თქვენ ამ მოხსენების ფონზე გქონოდათ წარმოდგენილი ბიუჯეტი“, - ამ კითხვით მიმართა პარლამენტში ანგარიშის წარსადგენად მისულ საქართველოს პრემიერ მინისტრ გიორგი გახარიას დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან კაკულიამ. ამასთან მმართველი გუნდის წევრმა საქართველოს პრემიერს ჰკითხა როგორ დაიხარჯება StopCov ფონდში ჩარიცხული თანხა. „რატომ ვერ მოხერხდა რომ დღეს თქვენ ამ მოხსენების ფონზე გქონოდათ წარმოდგენილი ბიუჯეტი...

ვაკის საცურაო აუზი 6 ივლისს გაიხსნება

ვაკის საცურაო აუზი  6 ივლისს გაიხსნება
access_time2020-05-27 15:30:39
„ვაკის საცურაო აუზი” და მასში შემავალი სხვა სერვისები  6 ივლისიდან იხსნება“-ამის შესახებ „კომერსანტს“  საცურაო აუზის ადმინისტრაციაში განუხადეს.„მოგეხსენებათ,საერთო მსოფლიო პანდემიამ უდიდესი გავლენა მოახდინა გლობალურ ეკონომიკაზე, გამონაკლისი არც ჩვენი ქვეყანაა. დაწესებულმა შეზღუდვებმა კი ყველა კომპანია თავისი გავლენის ქვეშ მოაქცია, თუმცა უსაფრთხოების ნორმების დაცვით, ბიზნესი ჩვეულ სამუშაო პროცესს უბრუნდება. შეიცვალა,  “ვაკის საცურაო...

ბინის შეძენის მსურველებს დღეიდან მთავრობა იპოთეკურ სესხებს დაუსუბსიდირებს

ბინის შეძენის მსურველებს დღეიდან მთავრობა  იპოთეკურ სესხებს დაუსუბსიდირებს
access_time2020-05-27 13:45:31
„მთავრობა დღეიდან და მოახდენს იპოთეკური სესხის სუბსიდირებას ყველი იმ ადამიანისთვის რომელიც გადაწყვეტს წლის ბოლომდე იპოთეკური სესხის აღებას და მისი სახცოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას“, - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას, სამშენებლო სექტორზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, სამშენებლო სექტორს ახალმა კორონავირუსმა მშნივნელოვანი დარტყმა მიაყენა. „სერიოზული ზარალს კიდევ ერთი სექტორი მიიღებს, ეს არის დეველპმენტი და...

ეროვნული ბანკი ლარში უძრავი ქონების ფასების 5%-იან შემცირებას პროგნოზირებს და იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამაზე მუშაობს

ეროვნული ბანკი ლარში  უძრავი ქონების ფასების 5%-იან შემცირებას  პროგნოზირებს და იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამაზე მუშაობს
access_time2020-05-27 13:30:13
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დღეს გამართულ ონლაინ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. BM.ge-ის ერთ-ერთი კითხვა იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამას შეეხებოდა, რომელიც მთავრობას ოფიაციალურად არ გაუჟღერებია, მაგრამ სამშენებლო კომპანიების ნაწილი და საბანკო ასოციაცია ადასტურებს, რომ აღნიშნულზე მუშაობა მიმდინარეობს. კობა გვენეტაძის თქმით, ეს პროექტი მსესხებელთა ფინანსურ მდგომარეობს გააჯანსაღებს და ხელს შეუწყობს ამ მიმართულებით...


მსგავსი სიახლეები

up