პაატა ცაგარეიშვილი: წარმოუდგენელია ფოთის ნავსადგური აღმოჩნდეს - „ღრმაწყლოვანი“

პაატა ცაგარეიშვილი: წარმოუდგენელია ფოთის ნავსადგური აღმოჩნდეს - „ღრმაწყლოვანი“

access_time2019-06-12 09:00:08


 ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს დისკუსია, იმის თაობაზე, სჭირდება თუ არა საქართველოს ორი „ღრმაწყლოვანი“ ნავსადგური, ამ თვალსაზრისით, აუცილებელია მკაფიოდ განიმარტოს რამდენად შესაძლებელია, ფოთმა იტვირთოს „ღრმაწყლოვანი“ ნავსადგურის ფუნქცია, ან რა ტექნიკურ პარამეტრებს უნდა აკმაყოფილებდეს  ღრმაწყოვანი ნავსადგური. აღნიშნულ  საკითხებზე „კომერსანტს“  სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი  HAB Georgia ს ექსპერტი პაატა ცაგარეიშვილი ესაუბრა. 


მისი ინფორმაციით,  საპასპორტო მონაცემებით ფოთის ნავსადგურის შესასვლელი არხის სიღრმე, რომელიც ინტენსიური დასილვით ხასიათდება, შეადგენს 13 მეტრს, აღნიშნული სიღრმის შენარჩუნება - ფსკერის გასაღრმავებელი რეგულარული სამუშაოებით ნარჩუნდება. ამჟამად, ნავსადგური იღებს მაქსიმუმ  10.5 მ - მდე   წყალშიგის, 240 მ - მდე სიგრძის 35 მ - მდე სიგანის გემებს. შედარებისათვის ნოვოროსიისკის და ოდესის ნავსადგურში 10 000 TEU ტევადობის გემების პარმეტრები მნიშვნელოვანად აღემატება ფოთის არსებულ პარამეტრებს 12.7 – 316 – 45.


  როგორც ცაგარეიშვილი განმარტავს, ფოთის ნავსადგურის ჩრდილოეთით გაფართოების პირობებში, ახალ აკვატორიაში შესაძლებელი იქნება   მსხვილტონაჟიანი გემების მაქსიმალური საპროგნოზო 50 000 ტონა დედვეიტის მიღება, შეარებისათვის ოდესის ღრმაწყლოვან ნავსადგურმა 2018 წელს 117 000 ტონა დედვეტის CASCO Shiping PANAMA კონტეინერმზიდი მიიღო.  თუნდაც გემების ამ მახასიათებლებით ფოთის ნავსადგური ვერ იქნება „ღრმაწყლოვანი“. გარდა ამისა ახალ ნავსადგურის აკვატორია რომლის ფართობი 17. 5 ჰექტარია, 270 მეტრზე გრძელი გემის წრიულად შემობრუნება დაუშვებელია.

 

 კითხვაზე, რამდენად შესაძლებელია,  ფოთის ნავსადგურის ახალ აკვატორიაში, დაღრმავებითი სამუშაოების განხორციელების შედეგად   ნავსადგური გახდეს „ღრმაწყლოვანი“ ?-ცაგარეიშვილი განმარტავს, რომ  სასურველი სიღრმეების მიღწევა, რითაც ფოთის ნავსადგური შეძლებს, „ღრმაწყოვანი“ ნავსადგურებისათვის დამახასიათებელი წყალწყვის გემებას მიღებას, მუდმივად მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული, გარდა ამისა სათუოა რამდენად შესაძლებელი იქნება არსებული ხელოვნური  ნაგებობების ირგვლივ დაღრმავება და ამ ნაგებობების  მდგრადობის შენარჩუნება, გასათვალისწინებელია სირთულეები - გემების მანევრირებისას და  საბუქსირე უზრუნველყოფისას. მისი ინფორმაციით,  ახალი ნავსადგურის შიდა აკვატორიის  17.5 ჰექტარ ფართობს იკავებს, სადაც ჭარბობს 4-6 მეტრის სიღრმეები, იმისათვის, რომ არ დაირღვეს მომიჯნავე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცე და მიღწეული იქნეს 13 მეტრიანი დაღრმავება, აუცილებელია აკვატორიის დაახლოებით 10 ჰექტარ ფართობზე დაღრმავებითი სამუშაოების განხორციელება. ბუნებრივია, მაქსიმუმ 13-მეტრიანი დაღრმავება ვერ ჩაითვლება „ღრმაწყლოვანი“ ნავსადგურისათვის მისაღებ კრიტერიუმად, როდესაც ნოვოროსიისკის და ოდესის ნავსადგურებში 17 – 21 მეტრამდე მერყეობს დაღრმავების მაჩვენებელი.


 „ფოთის არსებული  ნავსადგურის  ინტენსიური დასილვის პირობებში, იმისათვის, რომ შენარჩუნებული იქნეს საპასპორტე 13-მეტრიანი სიღრმე, აუცილებელია წელიწადში საშუალოდ 700 000 მეტრ კუბი მიწის ამოხაპვა (1 მეტრ კუბის ამოხაპვის ღირებულება 3 აშშ დოლარია). ინტენსიური დასილვის პირობებში 13 მეტრამდე საპროექტო ნიშნულის მისაღწევად, მხოლოდ ნავსადგურის საკუთრებაში მყოფი მიწა ხაპია „ნიკო ნიკოლაძის“ გარდა, აუცილებელი იქნება პარალელურ რეჟიმში დამატებითი მიწახაპიის დაქირავება, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ფინასურ დანახარჯებს. ამ პარამეტრებიდან გამომდინარე, მუდმივად მზარდი დანახარჯების პარალელურად, წარმოუდგენელია ფოთის ნავსადგური აღმოჩნდეს - „ღრმაწყლოვანი“, -აღნიშნავს ცაგარეიშვილი. 


 კითხვაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ფოთის ნავსადგურმა თავისი  ტექნიკური მაჩვენებლებით, შესაძლოა ვერ შეასრულოს „ღრმაწყლოვანის“  ფუნქცია, ანაკლიის ნავსადგურთან მიმართებით რომელ „ნიშაში“ შესაძლოა  დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი? ცაგარეიშვილი განმარტავს, რომ  აქ გადამწყვეტია ქვეყნის სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია. მისი განცხადებით, სატრანსპორტო პოლიტიკის განმსაზღვრელ დოკუმენტში უნდა იქნეს გაწერილი, ფოთის და ანაკლიის ნავსადგურების როლი და ადგილი ტვირთნაკადების გადანაწილების ერთიან სქემაში, რომელიც უპირველს ყოვლისა მიმართული უნდა იქნეს, არსებულ ნავსადგურებს შორის ტვირთების ოპტიმალურ  გადანაწილებაზე. გასათვალისწინებელია თუნდაც უკრაინის გამოცდილება.

 

ცაგარეიშვილის  მტკიცებით, პირველ რიგში -  ფოთის ნავსადგურმა, სასიკეთოდ უნდა გამოიყენოს რუსეთ - უკრაინას შორის არსებული დაპირისპირება. კერძოდ, რუსეთზე გამავალი ვოლგა -  დონის სამდინარო  არხით მცურავი გემებისათვის რომელთა ტვირთნაკადი ევროპაში, უკრაინის ნავსადგრებიდან  მიემართებოდა, მოაწყოს „ზღვა - მდინარე“  ბრტყელდონიანი გემების მისაღებად  სათანადო ინფრასტრუქტურა. ასეთ ვითარებაში, იმ ტვირთნაკადმა , რომელმაც, ჩვენი დერეფნით -  ხმელეთით ვერ გაიარა, ირიბად მაინც ფოთის ნავსადგურში აღმოჩნდება.


 მეორე - თუ ანაკლიის ნავსადგური, ძირითადად, აქცენტირებული იქნება ჩინეთის ნავსადგურებიდან (შანხაი, ლიუნანგანი და ა.შ.)  8 000 - 10 000 TEU წყალწყვის გემებით პირდაპირი მიმართულებით -  საზღვაო გადაზიდვებზე, რადგანაც, ჩინეთიდან  3 000 -  4 000  TEU იანი გემების ევროპაში გაგზავნა ეკონომიკურად არარენტაბელურია, ფოთის ნავსადგურმა, გაფართოების შედეგად, საპროგნოზო ტექნიკური პარამეტრების შესამაბამისად, აუცილებელია გაზარდოს   კონტეინერმზიდების დატვირთვიანობა 1 500 TEU დან  3 000 – 4 000 TEU მდე, რითაც შესაძლებელი იქნება მნიშვნელოვნად შეამციროს ტარიფები და გაზარდოს რენტბელობა.           

               

სოფო ქსოვრელი 

გიორგი გახარია - თავდასხმას პოლიციასა და პარლამენტზე ექნება შესაბამისი შეფასება და ყველა დაისჯება კანონის სრული სიმკაცრით

გიორგი გახარია - თავდასხმას პოლიციასა და პარლამენტზე ექნება შესაბამისი შეფასება და ყველა დაისჯება კანონის სრული სიმკაცრით
access_time2019-06-20 22:49:10
როგორც არ უნდა დამთავრდეს დღევანდელი ტრაგიკული შემთხვევა, თავდასხმას პოლიციასა და პარლამენტზე ექნება შესაბამისი შეფასება და ყველა დაისჯება კანონის სრული სიმკაცრით, - ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ ჟურნალისტებს პარლამენტის შენობაში განუცხადა. „ის, რაც ხდება, არის არა სამწუხარო, არამედ ტრაგედია. რა თქმა უნდა, მიზეზი შეიძლება იყოს ბევრი. ზოგჯერ მიზეზი შეიძლება იყოს სამართლიანი, თუმცა სახელწმიფო ინსტიტუტებზე შეტევა, ან შეტევისკენ მოწოდება, როგორც არ...

არსებული ინფორმაციით, პარლამენტთან დაპირისპირებისას არიან დაშავებულები როგორც აქციის მონაწილეების, ისე პოლიციელების მხრიდან

არსებული ინფორმაციით, პარლამენტთან დაპირისპირებისას არიან დაშავებულები როგორც აქციის მონაწილეების, ისე პოლიციელების მხრიდან
access_time2019-06-20 22:20:57
არსებული ინფორმაციით, პარლამენტთან პოლიციასა და აქციის მონაწილეთა შორის დაპირისპირებისას არიან დაშავებულები. ასევე არაოფიციალური ინფორმაციით, დაშავებულები არიან როგორც აქციის მონაწილეები, ისე სამართალდამცავები. IPN

გიორგი გახარია რუსთაველზე მივიდა - ეს არის სახელისუფლებო ინსტიტუტზე შტურმი

გიორგი გახარია რუსთაველზე მივიდა - ეს არის სახელისუფლებო ინსტიტუტზე შტურმი
access_time2019-06-20 22:09:04
რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე აქციაზე შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია მივიდა. შეიძლება იმ ხალხს, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე დგანან შეიძლება აქვთ სამართლიანი პროტესტი, მაგრამ მათ მოვუწოდებ დაემორჩილონ პოლიციას, რადგან ეს არის სახელისუფლებო ინსტიტუტზე შტურმი. მანამდე შსს-მ განცხადება გაავრცელა — შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს პარლამენტის წინ შეკრებილ აქციის...

აქციის მონაწილეები პარლამენტში შესვლას ცდილობენ

აქციის მონაწილეები პარლამენტში შესვლას ცდილობენ
access_time2019-06-20 21:52:01
აქციის მონაწილეები პარლამენტში შესვლას ცდილობენ. აქციაზე სპეცრაზმი გამოჩნდა. ამასთან, პარლამენტის შენობის ეზოში შსს-ს დანაყოფები და სპეცტექნიკაა მობილიზებული. დანაყოფები შენობის შემოსასვლელებს იცავენ. ისინი შენობაშიც იმყოფებიან. 

“არ დავიღლებით და ბოლომდე ჩვენი კანონით და კონსტიტუციით დედას ვუტირებთ“ - აქციაზე ხელისუფლებიდან "ქართული ოცნების" წასვლას მოითხოვენ

“არ დავიღლებით და ბოლომდე ჩვენი კანონით და კონსტიტუციით დედას ვუტირებთ“ - აქციაზე ხელისუფლებიდან
access_time2019-06-20 20:58:56
საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები მოითხოვენ პარლამენტის თავმჯდომარის და მთავრობის გადადგომას. აქციაში მონაწილეობენ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, სამოქალაქო აქტივისტები და „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების პოლიტიკით უკმაყოფილო მოქალაქეები. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მმართველ ძალას, რომელმაც საქართველოში შემოუშვა ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები და...


მსგავსი სიახლეები

up