სოციალური მომსახურების სააგენტო „ლიბერთი ბანკს“  სასამართლოში უჩივის - რა დარღვევები აღმოაჩინა აუდიტმა სოციალურად დაუცველთა მომსახურებაში

სოციალური მომსახურების სააგენტო „ლიბერთი ბანკს“ სასამართლოში უჩივის - რა დარღვევები აღმოაჩინა აუდიტმა სოციალურად დაუცველთა მომსახურებაში

access_time2018-12-24 17:30:52

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015-2016 წლებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა შეისწავლა და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებიც გასცა..


გამოვლენილ დარღვევებს შორისაა, ლიბერთი ბანკის მიერ ხელშეკრულების შესრულების არასათანადო მონიტორინგი, სარეიტინგო ქულის გამოთვლასთან დაკავშირებული ხარვეზები და ბენეფიციარების პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დარღვევა.


სააგენტოს მიერ შემუშავებული მექანიზმები ვერ უზრუნველყოფს ბენეფიციარებზე თანხის გადარიცხვის ეფექტიან/ადეკვატურ პროცესს აცხადებს აუდიტის სამსახური


სააგენტო 2014 წლის შემდეგ არ ახორციელებს „ლიბერთი ბანკის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს. შესაბამისად, სააგენტო არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენად მიზნობრივად ხარჯავს ბანკი საბიუჯეტო სახსრებს.


აღსანიშნავია, რომ 2013- 2014 წლებში გამოვლინდა ლიბერთი ბანკის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევები თანხების დაგვიანებით გადარიცხვის გამო და აღნიშნულისათვის პირგასამტეხლოს დარიცხვა.


ამასთან, დღემდე მიმდინარეობს 2014 წელს დაწყებული სასამართლო დავა „ლიბერთი ბანკსა“ და სააგენტოს შორის სადავო თანხებზე, რომელიც მოიცავს 7 ბენეფიციარის საქმის განხილვის შედეგად „ლიბერთი ბანკზე“ დაკისრებულ 486,758.06 ლარის პირგასამტეხლოს, ხელშეკრულების პირობის დარღვევისათვის.


„სს „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესრულებისას მონიტორინგის მექანიზმის არარსებობის შედეგად, სააგენტოს არ გააჩნია რწმუნება საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ და დროულ ხარჯვაზე,“-აღნიშნულია აუდიტის ანგარიშში.


ბენეფიციარების შესახებ ინფორმაციის ვალიდაციის პროცესში არსებული ნაკლოვანებები


სააგენტო ვერ ახორციელებს ბუნებრივი აირის მოხმარებისა და განათლების დონის მაჩვენებლების დაზუსტებას. მიზეზი კი ისაა, რომ სააგენტოს არ აქვს გაფორმებული ხელშეკრულებები შესაბამის უწყებებთან და ამასთან ქვეყნის დონეზე სრულყოფილი მონაცემები არ არსებობს, რაც რისკის ქვეშ აყენებს მაძიებელთათვის ადეკვატური ქულის გამოთვლის პროცესს და არათანაბარ პირობებში აყენებს საარსებო შემწეობის მაძიებლებს.ასევე პრობლემურია სარეიტინგო ქულის გამოთვლის პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის, ბენეფიციარის ასაკის განახლება.


გარდა ამისა, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საარსებო შემწეობის პროგრამის ფარგლებში, სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტმა დააფიქსირა ბენეფიციარებზე საბიუჯეტო სახსრების ზედმეტად გადარიცხვის ფაქტები.


სააგენტოს არ აქვს შემუშავებული ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა


სააგენტო არსებული საკანონმდებლო ვალდებულების მიუხედავად, სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების შესრულებას და რისკის ქვეშ აყენებს საქართველოს მოქალაქეთა შესახებ არსებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობას.


კერძოდ, არსებობს თანამშრომელთა არაავტორიზებული დაშვების შესაძლებლობა  მოქალაქეთა კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე.


ამასთანავე, სააგენტო ვერ უზრუნველყოფს რაიონული ცენტრების ადეკვატურ ტექნიკურ მხარდაჭერას (IT support), რაც ზრდის ინფორმაციული უსაფრთხოების დარღვევის რისკს.


არსებული ნაკლოვანებების გასაუმჯობესებლად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შემდეგი რეკომენდაციები გასცა:


• ბუნებრივი აირის მოხმარებისა და განათლების დონის მაჩვენებლების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, სააგენტომ შეიმუშაოს ქმედითი მექანიზმები, ბენეფიციარის მიერ დეკლარირებული ინფორმაციის ვალიდაციისათვის;


• სარეიტინგო ქულის მუდმივი სისწორის უზრუნველსაყოფად, სააგენტომ განახორციელოს აპლიკაციაში შესაბამისი ბრძანების მოდიფიცირება, რომელიც პერიოდულად განაახლებს ასაკის ველს;


• სააგენტომ, როგორც კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტმა, არსებული საკანონმდებლო ნორმების გათვალისწინებით შეიმუშავოს პოლიტიკა და პროცედურები ინფორმაციული წვდომისა და პრივილეგიების განსაზღვრის მიზნით; დანერგოს სისტემაში მომხმარებელთა მიერ განხორციელებული ქმედებების მონიტორინგის ქმედითი სისტემა.


შეგახსენებთ, რომ საარსებო შემწეობის პროგრამა 2006 წლიდან მიმდინარეობს. პროგრამის მიზანია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის საარსებო მინიმუმის გაცემით, ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა და სოციალური რისკების შემცირება.სააგენტოს მიერ 2013-2016 წლებში ჯამურად გაცემული საარსებო შემწეობის მოცულობა 1,018.8 მლრდ.  ლარია.მარიამ ტიტვინიძე

წინანდლის სახლ-მუზეუმში საგამოფენო სეზონი გაიხსნა

წინანდლის სახლ-მუზეუმში საგამოფენო სეზონი გაიხსნა
access_time2021-05-11 10:54:33
ალექსანდრე ჭავჭავაძის წინანდლის სახლ-მუზეუმში მორიგი საგაზაფხულო სეზონი გაიხნა. „მეხსიერების ფრაგმენტები“ სერგო ფარაჯანოვის და გოგი ალექსი-მესხიშვილის ნამუშევრების ერთობლივი გამოფენის სახელწოდებაა, რომელიც ამ ორი ხელოვანის შემოქმედებას განსაკუთრებული რაკურსით წარმოაჩენს.     კერძო კოლექციებიდან შეგროვებული ნამუშევრების უმეტესობას დამთვალიერებელი წინანდლის მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცეში პირველად იხილავს. მათი შემოქმედებისთვის ვიზუალური თხრობაა დამახასიათებელი და...

„თიბისის“ და „საქართველოს ბანკის“ სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ოდენობა რადიკალურად შემცირდა - რა გამოიწვია „ამორეზერვებამ“?

„თიბისის“ და „საქართველოს ბანკის“ სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ოდენობა რადიკალურად შემცირდა - რა გამოიწვია „ამორეზერვებამ“?
access_time2021-05-11 10:00:53
კომერციული ბანკების ფინანსური ანგარიშგებების 2021 წლის I კვარტლის მონაცემების მიხედვით, Top 5 კომერციული ბანკის სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე „კომერსანტთან“ ამბობს, რომ პანდემიის გამო საბანკო სესხების ნაწილი „ამორეზერვდა“, რამაც რადიკალურად შეამცირა სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის მაჩვენებელი. „ბანკებმა მსესხებლებს 2 ეტაპად...

„რითეილ ბაზრის მოთამაშეები არათანაბარ პირობებში არიან და მათ თანაბარი შესაძლებლობები არ ეძლევათ“ – „ფრესკო“

„რითეილ ბაზრის მოთამაშეები არათანაბარ პირობებში არიან და მათ თანაბარი შესაძლებლობები არ ეძლევათ“ – „ფრესკო“
access_time2021-05-11 11:00:25
ხელისუფლების მხრიდან რითეილ ბიზნესების არათანაბარ პირობებში ჩაყენებაზე არაერთი ამ ბაზრის მოთამაშე საუბრობს. ძირითად შემთხვევაში პრობლემა ჰიპერმარკეტების ქსელ „კარფურს“ უკავშირდება და მის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან პრივილეგიების მინიჭებას. არსებულ არაკონკურენტულ გარემოზე „ფრესკოშიც“ საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ რითეილ სექტორისთვის ასევე პრობლემაა გამჭვირვალობის ნაკლებობა და ერთიანი სტანდარტის არ არსებობა. „კომერსანტთან“ ფრესკოს გენერალურმა დირექტორმა...

10 მაისი - რეგიონში ყველა ვალუტა გამყარდა

10 მაისი - რეგიონში ყველა ვალუტა გამყარდა
access_time2021-05-10 18:00:34
კორონავირუსის უარყოფითი ეფექტი ქართული ლარის კურსზე მკვეთრად აისახა. 2021 წლის 10 მაისის ოფიციალური კურსების მიხედვით, წლის დასაწყისიდან ქართული ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 16 პუნქტით გაუფასურდა. შედარებისთვის, დაახლოებით 62 პუნქტით არის გაუფასურებული თურქული ლირა, სომხური დრამი მცირედით გამყარდა და აზერბაიჯანული მანათი კი პრაქტიკულად უცვლელია. ეროვნული ბანკის მიერ 10 მაისის ვაჭრობის შედეგად (რომლის ოფიციალური კურსი 11 მაისისაა) ეროვნული ვალუტა აშშ დოლართან...

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი
access_time2021-05-10 21:00:50
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შავ სიში შეყვანილ კომპანიას საქართველოს მთავრობამ 805 843 391 ღირებულების 7 კონტრაქტი გაუფორმა ერთ-ერთი ასეთი კომპანია „SINOHYDRO Corporation Limited“ - ია, კომპანია რომელიც მსოფლიოში თავისი ცუდი რეპუტაციით...


მსგავსი სიახლეები

up