"კრედიტინფო საქართველო" რამდენიმე მილიონიან ახალ სისტემას სექტემბრიდან აამოქმედებს

access_time2021-08-03 11:55:40

„კრედიტინფო საქართველომ“ ბიუროს მდგრადობისა და სტაბილურობის მეტი გარანტიის უზრუნველსაყოფად რამდენიმე მილიონიანი ინვესტიცია ჩადო ახალი სისტემის დანერგვაში. „კრედიტინფო საქართველოს“ გენერალური დირექტორის ალექსანდრე გომიაშვილის თქმით, სისტემა სექტემბრიდან ამუშავდება. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სწორედ „კრედიტინფო საქართველოს“ გენერალურ დირექტორს ვესაუბრეთ:


 • პანდემიამ მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა კომპანიებს თავიანთი სისტემების გასავითარებლად, თქვენს შემთხვევაში რა ცვლილებები განხორციელდა?
  • პანდემიამ დაგვანახა, რომ აუცილებელი იყო დისტანციური სერვისების განვითარება საქმიანობის ყველა მიმართულებით. ბიურო მალევე გადავიდა სრულად დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე. ამან, გარკვეულწილად, დააზარალა ის მომხმარებლები, რომლებიც საკრედიტო ისტორიის გამოთხოვის  მიზნით მოდიოდნენ ჩვენს ოფისში. სწორედ ამიტომ, რამდენიმე თვეში ორიენტ ლოჯიკის გუნდთან თანამშრომლობით, შეიქმნა „ჩემი კრედიტინფოს“ ახალი პლატფორმა, სადაც ყველა ფიზიკურ პირს შეუძლია წელიწადში სამჯერ საკუთარი საკრედიტო ისტორიის გადამოწმება უფასოდ. ამისათვის საჭიროა რეგისტრაცია და 1 თეთრის გადმორიცხვა იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის. ამ პროექტის წყალობით ბიუროს ყველა ოპერაცია დისტანციური გახდა.


 • „კრედიტინფო საქართველო“ ქვეყანაში დაკრედიტების ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, რადგან ყველა საკრედიტო ორგანიზაცია სწორედ თქვენი კომპანიის მეშვეობით იღებს ფიზიკური თუ იურიდიული პირის საკრედიტო ინფორმაციას, რა ცვლილებები ხორციელდება სისტემის მდგრადობის კიდევ უფრო გასაუმჯობესებლად?


  • რა თქმა უნდა, ბიუროს სისტემების მდგრადობა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის საფინანსო სექტორისთვის, სწორედ ამიტომ ჩვენ უკვე ერთი წელია ვმუშაობთ ახალი სისტემის დანერგვაზე, რომელიც სტაბილურობის მეტ გარანტიას მოგვცემს. ახალი სისტემისთვის ბიურო რამდენიმემილიონიან ინვესტიციას ახორციელებს და მისი რეალურ გარემოში დანერგვა სექტემბერში დასრულდება.


 • ქვეყანაში შეიქმნა მოლოდინი, რომ ეკონომიკა გამოდის პანდემიის შოკიდან, რას გვეტყვით დაკრედიტების ზრდასა და დეფოლტების დინამიკასთან დაკავშირებით?


  • 2021 წლის ივნისის მდგომარეობით ჩვენს ბაზაში არის ჩანაწერი დაახლოებით 1,800,000 მსესხებლის შესახებ, რომელთაც ჯამში მიახლოებით 28 მილიარდი ლარის ოდენობის მიმდინარე ვალდებულება აქვთ. 30 დღეზე მეტი ვადაგადაცილება კი ფიქსირდება 240,000-მდე სუბიექტის მონაცემის შემთხვევაში. გასული წლის ამავე პერიოდის მონაცემთან შედარებით დაკრედიტება უმნიშვნელოდ, თუმცა მაინც გაზრდილია,   ვადაგადაცილების წილი მთლიან ვალდებულებაში კი - შემცირებული. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აღვნიშნო, რომ შეჯამებული ინფორმაცია დაკრედიტებისა და ვადაგადაცილებების შესახებ ხელმისაწვდომია ჩვენი კომპანიის ვებგვერდზე www.creditinfo.ge.


 • ქვეყანაში საკმაოდ კარგად არის განვითარებული ფიზიკური პირების დაკრედიტება, მათთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ძალიან მაღალია, რას გვეტყვით კომპანიების შესახებ?


  • მოგეხსენებათ, მცირე და საშუალო საწარმოები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეკონომიკის განვითარებაში და საგრძნობი წვლილი შეაქვთ ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებისა და ზრდისთვის. ბიურო ამჟამად აგროვებს  კომპანიების მხოლოდ 3,000,000 ლარამდე  სასესხო მონაცემებს, თუმცა ეს საკმარისი არაა იურიდიულ პირთა საკრედიტო რისკების სრულად შესაფასებლად. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მთავარი ხელის შელშემშლელი ფაქტორი სწორედ ფინანსური მონაცემების არარსებობაა. სამწუხაროდ, საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი კომპანიების შესახებ სანდო ფინანსური ინფორმაცია, მისი შემდგომი დამუშავების მიზნით. მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ფინანსური თუ სხვა ინფორმაციის სათანადო დამუშავება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს კომპანიების მიმართ სანდოობას და ხელს უწყობს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას.


 • როგორც უკვე ვიცით, ეროვნული ბანკის თაოსნობით დაიწყო ღია ბანკინგის დანერგვა, თქვენ სად ხედავთ ბიუროს ადგილს ამ პროექტში?


  • ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ციფრული ტრანსფორმაციის გზაზე და ახალ შესაძლებლობებს ქმნის ბაზრის განვითარებისთვის. ჩვენ ვგეგმავთ მივმართოთ საქართველოს ეროვნულ ბანკს ლიზენცირებისთვის და მივიღოთ ღია ბანკინგით გათვალისწინებული მონაცემები. კრედიტინფოს ჯგუფი უკვე ფლობს ლიცენზიას რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში. გვაქვს წარმატებული პროექტების გამოცდილებაც. ამიტომ ვფიქრობთ, საბანკო მონაცემები კიდევ უფრო აამაღლებს ჩვენი პროდუქტების სანდოობისა და ეფექტურობის ხარისხს. აქ ხაზი უნდა გაესვას საკრედიტო სარეიტინგო სისტემას, რომელსაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ასეთი ტიპის მონაცემები.


 • საუბრის ბოლოს იქნებ გვესაუბროთ იმ სიახლეების შესახებ, რასაც ბიურო უახლოეს პერიოდში შესთავაზებს საკუთარ მომხმარებლებს.


  • კომპანია რამდენიმე მიმართულებით ვითარდება. ძალიან მალე შევთავაზებთ სიახლეებს როგორც ორგანიზაციებს, ასევე მონაცემთა სუბიექტებს.


გამოვყოფ საკრედიტო სარეიტინგო სისტემის შექმნას კომპანიებისთვის, რაც გულისხმობს იურიდიულ პირების გადახდისუნარიანობის შეფასების მექანიზმის შექმნას. მოდელი დაეხმარებათ საკრედიტო ორგანიზაციებს დაკრედიტების პროცესის ნაწილობრივ ავტომატიზაციაში.


მიმდინარეობს მუშაობა „ჩემი კრედიტინფოს“ მობილურ აპლიკაციაზე, რომელსაც საზოგადოება მალე იხილავს. ასევე მალე დაინერგება იდენტიფიკაციის სერვისი, რომელიც დაეხმარება ორგანიზაციებს „ჩემი კრედიტინფოს“ სერვისზე დაყრდნობით შეძლონ მომხმარებელთა იდენტიფიკაცია/რეგისტრაცია საკუთარ სისტემებში.„ჩემი კრედიტინფოს“ პროექტის ფარგლებში იგეგმება საკრედიტო პროდუქტების შეთავაზების პლატფორმის შექმნაც, სადაც ორგანიზაციებს ექნებათ შესაძლებლობა ჩვენს მომხმარებლებს შესთავაზონ საკუთარი საკრედიტო პროდუქტები. პლატფორმა შესაძლებლობას მისცემს მომხმარებლებს, შეადარონ სხვადასხვა ორგანიზაციის საკრედიტო პროდუქტების პირობები და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიიღონ გადაწყვეტილება სესხის მოთხოვნისას. (R)

თეგები:
კრედიტინფოდღის TOP 10 საინტერესო ამბავი

დღის TOP 10 საინტერესო ამბავი
access_time2021-09-23 21:00:22
დღის TOP 10 საინტერესო ამბავი:   1. ბათუმში კუნძულის აშენებას „ამბასადორი“ აპირებს – ახალი მონაცემები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის, თორნიკე რიჟვაძის მიერ დაანონსებული კუნძულის მშენებლობას ბათუმში შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ გეგმავს.     2. მუნიციპალიტეტების შავი ხვრელი - რატომ...

ლარი დოლართან მიმართებით გაუფასურდა, ევროსთან კი გამყარდა

ლარი დოლართან მიმართებით გაუფასურდა, ევროსთან კი გამყარდა
access_time2021-09-23 18:00:28
23 სექტემბრის ვაჭრობის შედეგად ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 0.24 თეთრით 3.1179-მდე გაუფასურდა. Bloomberg-ის პლატფორმაზე დღის ბოლოს კურსმა 3.1100 შეადგინა. საერთაშორისო ვალუტებიდან ლარი ევროსთან 0.19 თეთრით 3.6532-მდე გამყარდა, ხოლო ბრიტანულ ფუნტთან 1.36 თეთრით 4.2650-მდე გაუფასურდა. თურქულ ლირასთან ლარი 0.01 თეთრით 0.3601-მდე, ხოლო აზერბაიჯანულ მანათთან 0.31 თეთრით 1.8322-მდე გამყარდა. 100 რუსულ რუბლთან კი 0.58 თეთრით 4.2872-მდე, ხოლო 1000 სომხურ დრამთან 3.35 თეთრით...

ბათუმში კუნძულის აშენებას „ამბასადორი“ აპირებს – ახალი მონაცემები

ბათუმში კუნძულის აშენებას „ამბასადორი“ აპირებს – ახალი მონაცემები
access_time2021-09-23 17:20:01
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის, თორნიკე რიჟვაძის მიერ დაანონსებული კუნძულის მშენებლობას ბათუმში შპს „ამბასადორი ბათუმი აილენდი“ გეგმავს. ეს ინფორმაცია „ბათუმელებმა“ ინფორმირებულ პირებთან კომუნიკაციისა და საჯარო რეესტრის მონაცემებზე დაყრდნობით დაადასტურა. ინვესტორი ელგუჯა ქებურიასთან ერთად ბიზნესმენი ფრიდონ ქათამაძეა, თუმცა მისი წილი კომპანიაში ბევრად მცირე – 18 პროცენტია. ამ პროექტისთვის შპს „ამბასადორ ბათუმი აილენდი“ 2021 წლის ივნისში დააფუძნა ოფშორში,...

BAG ინდექსი: კომპანიების საინვესტიციო გეგმები პანდემიამდე არსებულ მდგომარეობას უბრუნდება

BAG ინდექსი: კომპანიების საინვესტიციო გეგმები პანდემიამდე არსებულ მდგომარეობას უბრუნდება
access_time2021-09-23 14:30:32
BAG ინდექსის ფარგლებში, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია, წევრებისა და მათი შვილობილი კომპანიების ინვესტიციების ცვლილების ტენდენციასაც აკვირდება. ცხადია, 2020 წელს, მკვეთრად შემცირებული შიდა თუ საგარეო მოთხოვნის, ლოგისტიკური სირთულეებისა და სხვა დაბრკოლებების გათვალისწინებით, კომპანიებმა თავიანთი საინვესტიციო გეგმები მნიშვნელოვნად დააკორექტირეს. მიმდინარე წელს კი, პანდემიის მიუხედავად, ინვესტიციების ზრდის ტემპი კოვიდამდე არსებულ მდგომარეობას უბრუნდება. ცნობისათვის, 2019 წელს ჯამური ინვესტიციები...

ვლადიმერ პაპავა: საუბარი, რომ „ვისოლში“ საწვავი არ ჩავასხათ, კონკრეტულ ქსელში საკვები არ ვიყიდოთ, ბიზნესზე ტერორია

ვლადიმერ პაპავა: საუბარი, რომ „ვისოლში“ საწვავი არ ჩავასხათ, კონკრეტულ ქსელში საკვები არ ვიყიდოთ, ბიზნესზე ტერორია
access_time2021-09-23 14:55:34
ეკონომიკის ექსპერტმა ვლადიმერ პაპავამ სარეკლამო ბიზნესზე ზეწოლის შესახებ „პრაიმტაიმის“ პრეს–კლუბში განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, იმაზე საუბარი, რომ „ვისოლში“ საწვავი არ ჩავასხათ, კონკრეტულ ქსელში საკვები არ ვიყიდოთ, ბიზნესზე ტერორია. „ქვეყანაში დღეს წინასაარჩევნო პერიოდია. დაძაბული სიტუაციაა. პოლიტიკურად ცხელი შემოდგომაა. ამ პირობებში არის ხშირი ურთიერთბრალდება. ამაში, სამწუხაროდ, ყვება ბიზნესი. ნუ გვავიწყდება, რომ ცხოვრება არჩევნების შემდეგაც გრძელდება და ეს...


მსგავსი სიახლეები

up