IQOS-მა მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი სერტიფიცირება გაიარა და აშშ-ში გასაყიდად ჩაიშვა

IQOS-მა მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი სერტიფიცირება გაიარა და აშშ-ში გასაყიდად ჩაიშვა

access_time2019-10-22 15:30:49

IQOS გახდა პირველი თამბაქოს გახურების სისტემა , რომელიც აშშ-ს ტერიტორიაზე იყიდება.ამა წლის ოქტომბერში IQOS-ის გაყიდვებმა ოფიციალური სტარტი აიღო აშშ-ში. ბრენდის პირველი მაღაზია ატლანტაში გაიხსნა, ხოლო 500-მდე საცალო მოვაჭრემ საკუთარ მაღაზიებში დაიწყო IQOS-ისა და მისი ‘’სტიკების’’ გაყიდვა.


IQOS გახდა გახურებადი თამბაქოს  პირველი სისტემა, რომელიც აშშ-ს ტერიტორიაზე იყიდება. ამ მომენტამდე მწეველებისთვის ელექტრონული მოწყობილობების ბაზარი ვეიპებითა და ელექტრო სიგარეტებით შემოიფარგლებოდა. ამასთან ბაზრის 75% JUUL-ს უკავია.


IQOS - ეს არის თამბაქოს გახურებადი სისტემა, სიგარეტის  ნაკლებად მავნე და მეტად „სუფთა“ ალტერნატივა. თამბაქოს წვის ნაცვლად, როგორც ეს სიგარეტის შემთხვევაში ხდება, IQOS ხურდება 360 გრადუსამდე. ამის წყალობით მისი მოხმარებისას არ წარმოიქმნება ფერფლი, კვამლი და შესაბამისად პასიური მოწევა. შესაბამის  ინფორმაციაზე დაყრდნობით, IQOS-ის აეროზოლი შეიცავს 95%-ით ნაკლებ მავნე ნივთიერებებს, ვიდრე სიგარეტის კვამლი.


IQOS იყიდება მსოფლიოს 51 ქვეყანაში, მათ შორის ხარისხის მაღალი სტანდარტების მქონე ქვეყნებში: გერმანია, იაპონია შვეიცარია, ავსტრია, კანადა.

 

როგორ ხორცილედება პროდუქტის ხარისხზე მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი კონტროლი?


ხარისხის სტანდარტების სფეროში ყველაზე პრინციპულ და ზედმიწევნით შემმოწმებელ ორგანოდ მიჩნეულია ამერიკული „FDA“ (Food and Drug Administration). ეს სახელმწიფო ინსტანცია პასუხისმგებელია საკვების, მედიკამენტების, თამბაქოს ნაწარმის, ვეტერინარული საქონლისა და ცხოველების საკვების ხარისხის კონტროლზე. FDA-ს გავლენა იმდენად დიდია, რომ მის რეკომენდაციებს სხვადახვა ქვეყნების მთავრობები ეყრდნობიან.


ჩამოთვლილი კატეგორიების პროდუქტების ყველა მწარმოებელი ერთნაირ პროცედურებს გადის: აკეთეთებს განაცხადს, რომელსაც განიხილავს FDA-ს უფლებამოსილი კომიტეტი. განაცხადის განხილვის დრო შეზღუდული არ არის და დამოკიდებულია პროდუქტის სიახლესა და სირთულეზე. მწარმოებელ ქვეყანას არ აქვს მნიშვნელობა - ყველას მიმართ ერთნაირად მკაცრი ნორმები მოქმედებს, ნაციონალურ კომპანიებს უპირატესობა არ ენიჭებათ.


FDA საკუთარი შეხედულებისამებრ მწარმოებლებისგან გამოითხოვს დანაკლის ინფორმაციას, იღებს კონსულტაციებს დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან ან ატარებს საკუთარ კვლევას. მხოლოდ მას შემდეგ რაც დარწმუნდება პროდუქტის უსაფრთხოებასა და  ხარისხში,  FDA იღებს გადაწყვეტილებას გაყიდვებთან წვდომაზე.


არასრულწლოვნებში პოპულარულობისა და ვეიპების მოხმარებისაგან გამოწვეული დაავადებების გამო „JUUL“-ის  გარშემო მომხდარი სკანდალის შემდეგ, აშშ-ში რამოდენიმეჯერ გამკაცრდა ხარისხის შეფასებისა და მწეველების მიერ მოხმარებადი პროდუქტის ბაზარზე დაშვების პროცედურები.

 


ახლა FDA აფასებს შემდეგს:

- შემადგენლობა (როცა საუბარია სიგარეტზე, სტიკებზე, ელექტრონული სიგარეტის სითხეებზე)

- კონსტრუქცია

- უსაფრთხოება და ჯანმრთელობისთვის შესაძლო რისკები

- არასრულწლოვანთათვის მიმზიდველობა 

- არამწეველებისათვის მიმზიდველობა

 

გაიარა თუ არა შემოწმება IQOS-მა?

IQOS-ის განაცხადს FDA-ში 2 წლის განმავლობაში განიხილავდნენ. ამ დროის მანძილზე FDA-ს თამბაქოს ნაწარმის კომიტეტმა რამდენჯერმე აწარმოა საკუთარი კვლევები, ასევე Philip Morris International-დან გამოითხოვა დამატებითი მონაცემები.

2019 წლის 30 აპრილს FDA-მ ოფიციალური განცხადება გააკეთა: ‘’FDA permits sale of IQOS tobacco heating system” (ანუ, FDA გახურებადი თამბაქოს სისტემის - IQOS გაყიდვაზე ნებართვას გასცემს). FDA-ს პრეს-რელიზი აშშ-ს ტერიტორიაზე IQOS-ის გაყიდვაზე ნებართვის გაცემის შესახებ  გამოქვეყნებულია ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

 

FDA-მ ჩაატარა რიგი კვლევები საკუთარ ლაბორატორიებში დაინტერესებულ მხარეთა ზემოქმედების ზონის მიღმა. კვლევები ეხებოდა ჯანმთელობისთვის ყველაზე საშიშ და პოტენციურად საშიშ ნივთიერებებს: მხუთავ აირს, კანცეროგენებს, ფორმალდეჰიდს, აკროლეინსა და ნიკოტინს. ექსპერტები ასევე იკვლევდნენ იმას, წარმოადგენს თუ არა IQOS სიგარეტის სრულყოფილ შემცვლელს თუ უბრალოდ ზრდის მოხმარებას და მწეველებს უბიძგებს როგორც სიგარეტის, ასევე სტიკების შეძენისკენ.

კვლევების შედეგების მიხედვით, FDA-ს კომიტეტმა შემდეგი დასკვნები გამოიტანა:

  1. მხუთავი აირი (СО): IQOS-ის აეროზოლში არაა უფრო მეტი, ვიდრე ატმოსფერულ ჰაერში

IQOS-ის აეროზოლში მხუთავი აირის კონცენტრაცია ანალოგიურია ატმოსფეროში CO-ს კონცენტრაციისა.  IQOS-ის მომხმარებლები მხუთავი აირის იმავე რაოდენობას ჩაისუნთქავენ, რასაც არამწეველები ჰაერთან ერთად.

 

2. ფორმალდეჰიდი, ბენზოპირენი, აკროლეინი: 77-90%-ით უფრო ნაკლებია, ვიდრე სიგარეტში

ბოლო პერიოდამდე, ერთადერთი კვლევა (თუ არ ჩავთვლით PMI-ს საკუთარ კვლევებს), რომელიც IQOS-ის აეროზოლში ფორმალდეჰიდის შემცველობას ეხებოდა, იყო კალიფორნიის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევა. მკვლევარები აცხადებდნენ, რომ გახურებისას IQOS-ის სტიკებში არსებული ფილტრი გამოყოფს მავნე ნივთიერებას - ფორმალდეჰიდს. FDA-მ ჩაატარა საკუთარი ლაბორატორიული კვლევები და განსაზღვრა, რომ IQOS-ის აეროზოლი შეიცავს   ფორმალდეჰიდს, მაგრამ მისი კონცენტრაცია გაცილებით დაბალია, ვიდრე სიგარეტის კვამლში. ფორმალდეჰიდის არსებობა განპირობებულია თამბაქოს ხასიათით და არაა დაკავშირებული ფილტრთან. FDA -მ სტიკებში არსებული ბიოპოლიმერული ფილტრი უსაფრთხოდ მიიჩნია და გასცა ნებართვა აშშ-ში მის გამოყენებაზე.

მთლიანობაში, IQOS -ის აეროზოლში აკროლეინის, ფორმალდეჰიდისა და ბენზოპირენის დონეები 77-90%-ით ნაკლებია, ვიდრე სიგარეტის კვამლში.

FDA-მ კალიფორნიის უნივერსიტეტის კვლევა მიიჩნია ბათილად და არაკეთილსინდისიერად.


3. კანცეროგენები: ნაკლებია, ვიდრე ძეხვსა და პოპკორნში


IQOS-ის აეროზოლი შეიძლება შეიცავდეს 4-მდე კანცეროგენულ ნივთიერებას, მაგრამ მათი კონცენტრაცია იმდენად დაბალია სიგარეტის კვამლთან შედარებით, რომ FDA-ს მათი ზემოქმედება უმნიშვნელოდ მიაჩნია. კანცეროგენული ნივთიერებების იგივე კონცენტრაციებს შეიცავს გავრცელებული კვების პროდუქტები - სოკო, კონსერვირებული ბოსტნეული, პოპკორნი, ჩიფსი. ზოგიერთ პროდუქტში (მაგალითად, ძეხვი, დაბეგვილი და შებოლილი ხორცი) პოტენციურად საშიში კანცეროგენული ნივთიერებების შემცველობა უფრო მაღალია, ვიდრე IQOS-ის აეროზოლში.


4. ნიკოტინი: სიგარეტის დონეზე

IQOS-ის მოხმარებისას ხდება იგივე რაოდენობის ნიკოტინის შთანთქმა, როგორც სიგარეტის მოწევისას, ე.ი. IQOS-ის გამოყენება იწვევს ნიკოტინზე დამოკიდებულებას იგივე დონეზე, როგორც სიგარეტი. მაგრამ, მეორეს მხრივ, ეს IQOS-ს აქცევს სიგარეტის თანაბარმნიშვნელოვან და ამავე დროს ნაკლებად მავნე შემცვლელად.

5. სხვა მავნე ნივთიერებები: 54-99%-ით ნაკლებია, ვიდრე სიგარეტში

მკვლევარებმა შეაფასეს IQOS-ის აეროზოლის შემადგენლობაში შემავალი 55 მავნე და პოტენციურად მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია და გამოავლინეს, რომ მათი კონცენტრაცია, IQOS-ის აეროზოლში  ნივთიერების მიხედვით, 54-99%-ით უფრო დაბალია, ვიდრე სიგარეტის კვამლში. 


ხუთი ძირითადი დასკვნა:

  • IQOS-მა მსოფლიოში უმკაცრესი სერტიფიკაცია გაიარა FDA-ს მიერ, რის შემდეგაც ბრენდის გაყიდვები აშშ-ში დაიწყო.
  • FDA-ს მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი კვლევებით დადგინდა, რომ IQOS -ის აეროზოლი გაცილებით ნაკლებ (99.9%-მდე) მავნე ნივთიერებას შეიცავს, ვიდრე სიგარეტის კვამლი. ეს ეხება 50-ზე მეტ სხვადასხვა ქიმიურ შენაერთს, რომელიც მოიცავს მხუთავ აირს, კანცეროგენებს, აკროლეინს, ფორმალდეჰიდს, ბენზოპირენს.
  • IQOS-ის სტიკები შეიცავს იმავე რაოდენობის ნიკოტინს, რასაც სიგარეტი. ამიტომაც IQOS  არ წარმოადგენს მოწევისთვის თავის დანებების მეთოდს, ხოლო მისი გამოყენება იწვევს ნიკოტინზე დამოკიდებულებას.
  • ვინაიდან IQOS იყენებს ბუნებრივ თამბაქოს  და არა არომატიზირებულ სითხეს, ამერიკელი მედიკოსები არ აკავშირებენ მის გამოყენებას ვეიპერების დაავადებასთან. გარდა ამისა, აშშ-ში მის გამოჩენას მიესალმებიან, როგორც „ვეიპების“, ელექტრონული სიგარეტისა და Juul-ის ყველაზე უსაფრთხო ალტერნატივას.
  • მართალია, IQOS-ის გამოყენება გაცილებით ნაკლებად მავნეა, ვიდრე მოწევა, ის არ გამორიცხავს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ყველა რისკს. IQOS -ის აეროზოლი შეიცავს ნიკოტინს და მასში შეიძლება არსებობდეს მავნე ნივთიერებები, თუნდაც გაცილებით ნაკლები კონცენტრაციებით. ასე რომ, სრულიად უსაფრთხოა - არ მოწიოთ და არ გამოიყენოთ სიგარეტის ნებისმიერი შემცვლელი.

 

 თეგები:
IQOS„არავინ არ მისცემს „ქართულ ოცნებას“ უფლებას, რომ გზას გადაუხვიოს და ქვეყანა პროპორციულ არჩევნებზე არ გადავიდეს“ - ლევან კობერიძე

 „არავინ არ მისცემს „ქართულ ოცნებას“  უფლებას, რომ გზას გადაუხვიოს და ქვეყანა პროპორციულ არჩევნებზე არ გადავიდეს“ - ლევან კობერიძე
access_time2019-11-12 20:10:35
„საეჭვოა ის, რომ „ქართული ოცნება“ ამ ხალხის მოთხოვნას მხარს დაუჭერს და ბოლომდე მიიყვანს. რა პროცესი მიდის უმრავლესობის შიგნით, გაურკვეველია. თავიანთი შიდა სამზარეულოს პრობლემები, ქვეყნის რეალურ პრობლემებად იქცა.  ამიტომაა მნიშვნელოვანი გუნდში გამჭვირვალობა იყოს.“ - ასე აფასებს საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან კობერიძე დღეს პარლამენტში განვითარებულ...

ოპოზიციის კანონპროექტი ჩავარდა, ჩავარდება თუ არა „ქართული ოცნების“ მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი

ოპოზიციის კანონპროექტი ჩავარდა, ჩავარდება თუ არა „ქართული ოცნების“ მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი
access_time2019-11-12 19:16:27
საქართველოს პარლამენტმა ოპოზიციის ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლის მიხედვით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული წესით ჩატარდება, მხარი არ დაუჭირა. ახლა კენჭისყრაზე უნდა დადგეს უმრავლესობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც პროპორციული არჩევნების ნულოვანი ბარიერით ჩატარებას გულისხმობს. კენჭისყრამდე კი ქართული ოცნების დეპუტატებმა საკითხის დამატებით განხილვა მოითხოვეს.   საპარლამენტო ოპოზიციამ იმ განცხადებებს, რომელიც სხდომათა...

„არ გაბედო ჩვენი გადაგდება! არ გაბედო კანონის ჩაგდება“ - პარლამენტთან აქცია დაიგეგმა

„არ გაბედო ჩვენი გადაგდება! არ გაბედო კანონის ჩაგდება“ - პარლამენტთან აქცია დაიგეგმა
access_time2019-11-12 18:51:39
საპარლამენტო უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატმა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას მხარი არ დაუჭირა, რის გამოც გაჩნდა ეჭვი, რომ „ქართული ოცნება" კანონპროექტის ჩაგდებას აპირებს.   „დღეს პროპორციულის კენჭისყრაა - არ გაბედო ჩაგდება! - ამ ტიპის განცხადებით გამოდიან ფეისბუქზე პროპორციული სისტემაზე გადასვლის მომხრეები, რომლებიც 20:00 საათზე პარლამენტთან გამაფრთხილებელი აქციის გაიმართვას გეგმავენ.   „პარლამენტში დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა დაიწყო, რომლის...

თავისუფლების მოედანზე სასტუმრო „მონოგრაფი“ დეკემბერში გაიხსნება

თავისუფლების მოედანზე სასტუმრო „მონოგრაფი“ დეკემბერში გაიხსნება
access_time2019-11-12 17:50:48
თავისუფლების მოედანზე  5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო “მონოგრაფი“, რომლის გახსნა  აგვისტოში იგეგმებოდა პირველ სტუმარს დეკემბერში მიიღებს.  ამის შესახებ „კომერსანტს“ „მონოგრაფის“ პრესსამსახურში განუცხადეს.სასტუმროს ფასადი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენს, რის გამოც სარესტავრაციო სამუშაოების დასრულება გაჭიანურდა. როგორც ცნობილია, სასტუმროში  100 ადამიანი დასაქმდება. პროექტის განმახორციელებელი  დეველოპერული  კომპანია Well House-ია. მაღალი...

გიორგი კერპულაძე-„შემოსავალი რაშიც გვაქვს, იმ ვალუტაში დავზოგოთ“

გიორგი კერპულაძე-„შემოსავალი რაშიც გვაქვს, იმ ვალუტაში დავზოგოთ“
access_time2019-11-12 17:30:57
„ანაბრების არსებობა მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის. ბანკი ანაბრებს იზიდავს და შემდგომ გასცემს სესხებს, შესაბამისად, რაც უფრო მეტი თანხა იზოგება ლარში, მით უფრო მეტი საშუალებაა,რომ ეკონომიკა დაკრედიტდეს და უცხოეთიდან არ შემოვიტანოთ თანხა,“ - აღნიშნავს რადიო კომერსანტის რუბრიკა ფინანსურ მრჩეველში გიორგი კეპულაძე. მისი ინფორმაციით, არსებობს რამდენიმე ტიპის ანაბარი, მათ შორისაა, ვადიანი ანაბარი, როცა დიდ თანხას ვდებთ ბანკში და მას გარკვეული დროის შემდეგ პროცენტი...


მსგავსი სიახლეები

up