IQOS-მა მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი სერტიფიცირება გაიარა და აშშ-ში გასაყიდად ჩაიშვა

IQOS-მა მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი სერტიფიცირება გაიარა და აშშ-ში გასაყიდად ჩაიშვა

access_time2019-10-22 15:30:49

IQOS გახდა პირველი თამბაქოს გახურების სისტემა , რომელიც აშშ-ს ტერიტორიაზე იყიდება.ამა წლის ოქტომბერში IQOS-ის გაყიდვებმა ოფიციალური სტარტი აიღო აშშ-ში. ბრენდის პირველი მაღაზია ატლანტაში გაიხსნა, ხოლო 500-მდე საცალო მოვაჭრემ საკუთარ მაღაზიებში დაიწყო IQOS-ისა და მისი ‘’სტიკების’’ გაყიდვა.


IQOS გახდა გახურებადი თამბაქოს  პირველი სისტემა, რომელიც აშშ-ს ტერიტორიაზე იყიდება. ამ მომენტამდე მწეველებისთვის ელექტრონული მოწყობილობების ბაზარი ვეიპებითა და ელექტრო სიგარეტებით შემოიფარგლებოდა. ამასთან ბაზრის 75% JUUL-ს უკავია.


IQOS - ეს არის თამბაქოს გახურებადი სისტემა, სიგარეტის  ნაკლებად მავნე და მეტად „სუფთა“ ალტერნატივა. თამბაქოს წვის ნაცვლად, როგორც ეს სიგარეტის შემთხვევაში ხდება, IQOS ხურდება 360 გრადუსამდე. ამის წყალობით მისი მოხმარებისას არ წარმოიქმნება ფერფლი, კვამლი და შესაბამისად პასიური მოწევა. შესაბამის  ინფორმაციაზე დაყრდნობით, IQOS-ის აეროზოლი შეიცავს 95%-ით ნაკლებ მავნე ნივთიერებებს, ვიდრე სიგარეტის კვამლი.


IQOS იყიდება მსოფლიოს 51 ქვეყანაში, მათ შორის ხარისხის მაღალი სტანდარტების მქონე ქვეყნებში: გერმანია, იაპონია შვეიცარია, ავსტრია, კანადა.

 

როგორ ხორცილედება პროდუქტის ხარისხზე მსოფლიოში ყველაზე მკაცრი კონტროლი?


ხარისხის სტანდარტების სფეროში ყველაზე პრინციპულ და ზედმიწევნით შემმოწმებელ ორგანოდ მიჩნეულია ამერიკული „FDA“ (Food and Drug Administration). ეს სახელმწიფო ინსტანცია პასუხისმგებელია საკვების, მედიკამენტების, თამბაქოს ნაწარმის, ვეტერინარული საქონლისა და ცხოველების საკვების ხარისხის კონტროლზე. FDA-ს გავლენა იმდენად დიდია, რომ მის რეკომენდაციებს სხვადახვა ქვეყნების მთავრობები ეყრდნობიან.


ჩამოთვლილი კატეგორიების პროდუქტების ყველა მწარმოებელი ერთნაირ პროცედურებს გადის: აკეთეთებს განაცხადს, რომელსაც განიხილავს FDA-ს უფლებამოსილი კომიტეტი. განაცხადის განხილვის დრო შეზღუდული არ არის და დამოკიდებულია პროდუქტის სიახლესა და სირთულეზე. მწარმოებელ ქვეყანას არ აქვს მნიშვნელობა - ყველას მიმართ ერთნაირად მკაცრი ნორმები მოქმედებს, ნაციონალურ კომპანიებს უპირატესობა არ ენიჭებათ.


FDA საკუთარი შეხედულებისამებრ მწარმოებლებისგან გამოითხოვს დანაკლის ინფორმაციას, იღებს კონსულტაციებს დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან ან ატარებს საკუთარ კვლევას. მხოლოდ მას შემდეგ რაც დარწმუნდება პროდუქტის უსაფრთხოებასა და  ხარისხში,  FDA იღებს გადაწყვეტილებას გაყიდვებთან წვდომაზე.


არასრულწლოვნებში პოპულარულობისა და ვეიპების მოხმარებისაგან გამოწვეული დაავადებების გამო „JUUL“-ის  გარშემო მომხდარი სკანდალის შემდეგ, აშშ-ში რამოდენიმეჯერ გამკაცრდა ხარისხის შეფასებისა და მწეველების მიერ მოხმარებადი პროდუქტის ბაზარზე დაშვების პროცედურები.

 

ახლა FDA აფასებს შემდეგს:

- შემადგენლობა (როცა საუბარია სიგარეტზე, სტიკებზე, ელექტრონული სიგარეტის სითხეებზე)

- კონსტრუქცია

- უსაფრთხოება და ჯანმრთელობისთვის შესაძლო რისკები

- არასრულწლოვანთათვის მიმზიდველობა 

- არამწეველებისათვის მიმზიდველობა

 

გაიარა თუ არა შემოწმება IQOS-მა?

IQOS-ის განაცხადს FDA-ში 2 წლის განმავლობაში განიხილავდნენ. ამ დროის მანძილზე FDA-ს თამბაქოს ნაწარმის კომიტეტმა რამდენჯერმე აწარმოა საკუთარი კვლევები, ასევე Philip Morris International-დან გამოითხოვა დამატებითი მონაცემები.

2019 წლის 30 აპრილს FDA-მ ოფიციალური განცხადება გააკეთა: ‘’FDA permits sale of IQOS tobacco heating system” (ანუ, FDA გახურებადი თამბაქოს სისტემის - IQOS გაყიდვაზე ნებართვას გასცემს). FDA-ს პრეს-რელიზი აშშ-ს ტერიტორიაზე IQOS-ის გაყიდვაზე ნებართვის გაცემის შესახებ  გამოქვეყნებულია ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.

 

FDA-მ ჩაატარა რიგი კვლევები საკუთარ ლაბორატორიებში დაინტერესებულ მხარეთა ზემოქმედების ზონის მიღმა. კვლევები ეხებოდა ჯანმთელობისთვის ყველაზე საშიშ და პოტენციურად საშიშ ნივთიერებებს: მხუთავ აირს, კანცეროგენებს, ფორმალდეჰიდს, აკროლეინსა და ნიკოტინს. ექსპერტები ასევე იკვლევდნენ იმას, წარმოადგენს თუ არა IQOS სიგარეტის სრულყოფილ შემცვლელს თუ უბრალოდ ზრდის მოხმარებას და მწეველებს უბიძგებს როგორც სიგარეტის, ასევე სტიკების შეძენისკენ.

კვლევების შედეგების მიხედვით, FDA-ს კომიტეტმა შემდეგი დასკვნები გამოიტანა:

  1. მხუთავი აირი (СО): IQOS-ის აეროზოლში არაა უფრო მეტი, ვიდრე ატმოსფერულ ჰაერში

IQOS-ის აეროზოლში მხუთავი აირის კონცენტრაცია ანალოგიურია ატმოსფეროში CO-ს კონცენტრაციისა.  IQOS-ის მომხმარებლები მხუთავი აირის იმავე რაოდენობას ჩაისუნთქავენ, რასაც არამწეველები ჰაერთან ერთად.

 

2. ფორმალდეჰიდი, ბენზოპირენი, აკროლეინი: 77-90%-ით უფრო ნაკლებია, ვიდრე სიგარეტში

ბოლო პერიოდამდე, ერთადერთი კვლევა (თუ არ ჩავთვლით PMI-ს საკუთარ კვლევებს), რომელიც IQOS-ის აეროზოლში ფორმალდეჰიდის შემცველობას ეხებოდა, იყო კალიფორნიის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევა. მკვლევარები აცხადებდნენ, რომ გახურებისას IQOS-ის სტიკებში არსებული ფილტრი გამოყოფს მავნე ნივთიერებას - ფორმალდეჰიდს. FDA-მ ჩაატარა საკუთარი ლაბორატორიული კვლევები და განსაზღვრა, რომ IQOS-ის აეროზოლი შეიცავს   ფორმალდეჰიდს, მაგრამ მისი კონცენტრაცია გაცილებით დაბალია, ვიდრე სიგარეტის კვამლში. ფორმალდეჰიდის არსებობა განპირობებულია თამბაქოს ხასიათით და არაა დაკავშირებული ფილტრთან. FDA -მ სტიკებში არსებული ბიოპოლიმერული ფილტრი უსაფრთხოდ მიიჩნია და გასცა ნებართვა აშშ-ში მის გამოყენებაზე.

მთლიანობაში, IQOS -ის აეროზოლში აკროლეინის, ფორმალდეჰიდისა და ბენზოპირენის დონეები 77-90%-ით ნაკლებია, ვიდრე სიგარეტის კვამლში.

FDA-მ კალიფორნიის უნივერსიტეტის კვლევა მიიჩნია ბათილად და არაკეთილსინდისიერად.


3. კანცეროგენები: ნაკლებია, ვიდრე ძეხვსა და პოპკორნში


IQOS-ის აეროზოლი შეიძლება შეიცავდეს 4-მდე კანცეროგენულ ნივთიერებას, მაგრამ მათი კონცენტრაცია იმდენად დაბალია სიგარეტის კვამლთან შედარებით, რომ FDA-ს მათი ზემოქმედება უმნიშვნელოდ მიაჩნია. კანცეროგენული ნივთიერებების იგივე კონცენტრაციებს შეიცავს გავრცელებული კვების პროდუქტები - სოკო, კონსერვირებული ბოსტნეული, პოპკორნი, ჩიფსი. ზოგიერთ პროდუქტში (მაგალითად, ძეხვი, დაბეგვილი და შებოლილი ხორცი) პოტენციურად საშიში კანცეროგენული ნივთიერებების შემცველობა უფრო მაღალია, ვიდრე IQOS-ის აეროზოლში.


4. ნიკოტინი: სიგარეტის დონეზე

IQOS-ის მოხმარებისას ხდება იგივე რაოდენობის ნიკოტინის შთანთქმა, როგორც სიგარეტის მოწევისას, ე.ი. IQOS-ის გამოყენება იწვევს ნიკოტინზე დამოკიდებულებას იგივე დონეზე, როგორც სიგარეტი. მაგრამ, მეორეს მხრივ, ეს IQOS-ს აქცევს სიგარეტის თანაბარმნიშვნელოვან და ამავე დროს ნაკლებად მავნე შემცვლელად.

5. სხვა მავნე ნივთიერებები: 54-99%-ით ნაკლებია, ვიდრე სიგარეტში

მკვლევარებმა შეაფასეს IQOS-ის აეროზოლის შემადგენლობაში შემავალი 55 მავნე და პოტენციურად მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია და გამოავლინეს, რომ მათი კონცენტრაცია, IQOS-ის აეროზოლში  ნივთიერების მიხედვით, 54-99%-ით უფრო დაბალია, ვიდრე სიგარეტის კვამლში. 


ხუთი ძირითადი დასკვნა:

  • IQOS-მა მსოფლიოში უმკაცრესი სერტიფიკაცია გაიარა FDA-ს მიერ, რის შემდეგაც ბრენდის გაყიდვები აშშ-ში დაიწყო.
  • FDA-ს მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი კვლევებით დადგინდა, რომ IQOS -ის აეროზოლი გაცილებით ნაკლებ (99.9%-მდე) მავნე ნივთიერებას შეიცავს, ვიდრე სიგარეტის კვამლი. ეს ეხება 50-ზე მეტ სხვადასხვა ქიმიურ შენაერთს, რომელიც მოიცავს მხუთავ აირს, კანცეროგენებს, აკროლეინს, ფორმალდეჰიდს, ბენზოპირენს.
  • IQOS-ის სტიკები შეიცავს იმავე რაოდენობის ნიკოტინს, რასაც სიგარეტი. ამიტომაც IQOS  არ წარმოადგენს მოწევისთვის თავის დანებების მეთოდს, ხოლო მისი გამოყენება იწვევს ნიკოტინზე დამოკიდებულებას.
  • ვინაიდან IQOS იყენებს ბუნებრივ თამბაქოს  და არა არომატიზირებულ სითხეს, ამერიკელი მედიკოსები არ აკავშირებენ მის გამოყენებას ვეიპერების დაავადებასთან. გარდა ამისა, აშშ-ში მის გამოჩენას მიესალმებიან, როგორც „ვეიპების“, ელექტრონული სიგარეტისა და Juul-ის ყველაზე უსაფრთხო ალტერნატივას.
  • მართალია, IQOS-ის გამოყენება გაცილებით ნაკლებად მავნეა, ვიდრე მოწევა, ის არ გამორიცხავს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ყველა რისკს. IQOS -ის აეროზოლი შეიცავს ნიკოტინს და მასში შეიძლება არსებობდეს მავნე ნივთიერებები, თუნდაც გაცილებით ნაკლები კონცენტრაციებით. ასე რომ, სრულიად უსაფრთხოა - არ მოწიოთ და არ გამოიყენოთ სიგარეტის ნებისმიერი შემცვლელი.

 

 თეგები:
IQOS4 ივნისი - ქართული ლარი 6 თეთრით გამყარდა, თურქული ლირა და სომხური დრამი გაუფასურდა

4 ივნისი - ქართული ლარი 6 თეთრით გამყარდა, თურქული ლირა და სომხური დრამი გაუფასურდა
access_time2020-06-04 19:00:57
კორონავირუსის უარყოფითი ეფექტი რეგიონში ყველაზე მკვეთრად ქართული ლარის კურსზე აისახა, მარტის თვეში, ლარი რეკორდულად 22%-ით გაუფასურდა. წლის განმავლობაში, ქართული ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში - 12%-ით გაუფასურდა. შედარებისთვის, დაახლოებით 16%-ით არის შემცირებული თურქული ლირა, სომხური დრამი და აზერბაიჯანული მანათი კი 2%-ის ქვემოთ მერყეობს.   ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული 4 ივნისის ვაჭრობის შედეგად, ქართული ლარის კურსი 6 თეთრით გამყარდა და ერთი...

საქართველოში უკიდურესი სიღარიბე მოსახლეობის ყველა კატეგორიაში გაიზარდა

საქართველოში უკიდურესი სიღარიბე მოსახლეობის ყველა კატეგორიაში გაიზარდა
access_time2020-06-04 17:20:31
„2012 წლის შემდეგ, საქართველოში სიღარიბე 10.5 პროცენტული პუნქტით შემცირდა“ - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. საქსტატის მონაცემებით, 2013-2019 წლებში აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი 30%-დან 19.5%-მდე შემცირდა. პრემიერი სიღარიბის მხრივ ქვეყანაში არსებულ ტენდენციას, ყურადღების მიღმა ტოვებს. ქვეყანაში სიღარიბის შემცირების ტენდენცია 2011 წელს დაიწყო და 2015 წლის ჩათვლით გაგრძელდა. 2016-2017 წლებში ქვეყანაში...

ეს ფარსი უნდა დამთავრდეს-„ფრონტერა“ გიორგი გახარიას ღია წერილის უგზავნის

ეს ფარსი უნდა დამთავრდეს-„ფრონტერა“ გიორგი გახარიას ღია წერილის უგზავნის
access_time2020-06-04 16:25:04
კომპანია „ფრონტერა“ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ღიას წერილს უგზავნის, რომელსაც „კომერსანტი“ უცვლელად გთავაზობთ: „ ძვირფასო პრემიერ მინისტრო გახარია, პატივისცემით გწერთ, რათა გაუწყოთ, რომ სხვა ამერიკული კომპანიების მსგავსად ჩვენც ვართ მომსწრენი იმისა თუ როგორ გაუარესდა ქვეყანაში საინვესტიციო და ბიზნეს გარემო, რომელიც არ სცნობს კანონის უზენაესობას და იყენებს სასამართლოს როგორც იარაღს, უპირატესობას ანიჭებს სახელმწიფოს მიტაცებას ნაცვლად ამერიკულ ინვესტიციებთან პარტნიორობისა. 2013 წლიდან...

რა შეზღუდვა რჩება და რა იხსნება 8 ივნისიდან

რა შეზღუდვა რჩება და რა იხსნება 8 ივნისიდან
access_time2020-06-04 21:00:36
8 ივნისიდან საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების ერთი ნაწილი იხსნება, თუმცა კვლავ რჩება სავალდებულო ხასიათის შესასრულებელი მოთხოვნები. შეზღუდვები, რომლებიც იხსნება: მიმოსვლა შესაძლებელი ხდება...

საკარანტინო ზონებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 32.5 მლნ ლარი დაიხარჯა

საკარანტინო ზონებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   32.5 მლნ ლარი დაიხარჯა
access_time2020-06-04 16:05:28
საკარანტინო ზონებისთვის დახარჯული სახელმწიფო ბიუჯეტი 32.5 მლნ ლარს შეადგენს. ამის შესახებ COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიშშია ნათქვამი. ამავე ანგარიშის თანახმად, 22 მაისის მდგომარეობით, საკარანტინო ზონაში შედიოდა ქვეყნის მასშტაბით 84 სასტუმრო, რაც ჯამში აერთიანებდა 6 500-ზე მეტ ოთახს, რომლებშიც სავალდებულო კარანტინი 19 002 ადამიანმა დაასრულა. ამასთან, 2 თვის განმავლობაში მუდმივად დაკავებული იყო საშუალოდ...


მსგავსი სიახლეები

up