იაპონელი ღვინის მაგისტრი, რომელიც მსოფლიოს ქართულ ღვინოს აცნობს

იაპონელი ღვინის მაგისტრი, რომელიც მსოფლიოს ქართულ ღვინოს აცნობს

access_time2019-04-14 18:55:17

ტო­კი­ო­ში მიმ­დი­ნა­რე გა­მო­ფე­ნის „სა­ქარ­თვე­ლო - ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“ ფარ­გლებ­ში, ია­პო­ნი­ა­ში ერ­თა­დერ­თმა ღვი­ნის მა­გის­ტრმა, კე­ნი­ჩი ოჰა­შიმ ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პრე­ზე­ნტა­ცია ია­პო­ნე­ლი ღვი­ნის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის­თვის გა­მარ­თა.


ღო­ნის­ძი­ე­ბას ეს­წრე­ბო­და 120-მდე სტუ­მა­რი: ად­გი­ლობ­რი­ვი ღვი­ნის ექ­სპერ­ტე­ბი, ია­პო­ნი­ის სო­მე­ლი­ე­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რე­ბი, სა­რეს­ტორ­ნო და სა­ვაჭ­რო ქსე­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რო­მელ­თაც კე­ნი­ჩი ოჰა­ში 3 სა­ა­თის მან­ძილ­ზე ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის კულ­ტუ­რა­სა და ქარ­თულ ღვი­ნოს აც­ნობ­და.


კე­ნი­ჩი ოჰა­შიმ სტუმ­რებს უამ­ბო, რომ ქვევ­რი იუ­ნეს­კოს მსოფ­ლიო მემ­კვიდ­რე­ო­ბაა, ქარ­თუ­ლი ქვევ­რის ღვი­ნის წარ­მო­ე­ბა 8000 წლის წინ და­ი­წყო და ღვი­ნის წარ­მო­ე­ბის ქარ­თუ­ლი მე­თო­დი უნი­კა­ლუ­რია მთელს მსოფ­ლი­ო­ში.


ტო­კი­ოს მეტ­რო­სად­გურ რო­პონ­გში პრო­ექტ „სა­ქარ­თვე­ლო ღვი­ნის სამ­შობ­ლოს“ სა­რეკ­ლა­მო ბა­ნე­რე­ბი გან­თავ­სდა. ღვი­ნის მა­გის­ტრმა ქარ­თუ­ლი ვა­ზის ჯი­შე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა­ზე გა­ა­მახ­ვი­ლა ყუ­რა­დღე­ბა, რაც მისი აზ­რით, ასე­ვე გა­ნა­პი­რო­ბებს ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის გე­მოვ­ნურ თვი­სე­ბებ­სა და გა­ნუ­მე­ო­რებ­ლო­ბას.


„სა­ქარ­თვე­ლო ნამ­დვი­ლად ღვი­ნის პირ­ვე­ლი მწარ­მო­ე­ბე­ლი ქვე­ყა­ნაა, რის გა­მოც პა­ტი­ვის­ცე­მას იმ­სა­ხუ­რებს. ასე­ვე სა­ინ­ტე­რე­სოა ჯი­შე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ჩვენ­თვის ახა­ლია და მინ­და კი­დევ უფრო მეტი გა­ვი­გოთ ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის შე­სა­ხებ, რად­გან ეს უძ­ვე­ლე­სი ის­ტო­რი­უ­ლი ცოდ­ნაა, რაც ჩვენ­თვის სრუ­ლი­ად ახა­ლია“, - აღ­ნიშ­ნა კე­ნი­ჩი ოჰა­შიმ.


კე­ნი­ჩი ოჰა­ში ერ­თა­დერ­თი ღვი­ნის მა­გის­ტრია ია­პო­ნი­ა­ში, რო­მე­ლიც ღვი­ნის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს კონ­ტრაქ­ტორ მარ­კე­ტინ­გულ კომ­პა­ნია „Red Bridge“-ს ხელ­მძღვა­ნე­ლობს. ეს კომ­პა­ნია ქარ­თუ­ლი ღვი­ნი­სა და მეღ­ვი­ნე­ო­ბის შე­სა­ხებ მარ­კე­ტინ­გულ და სა­რეკ­ლა­მო კამ­პა­ნი­ას ია­პო­ნი­ა­ში 2017 წლი­დან ახორ­ცი­ე­ლებს.პრე­ზენ­ტა­ცი­ის მსვლე­ლო­ბის დროს სტუმ­რებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცათ და­ე­გე­მოვ­ნე­ბი­ნათ შემ­დე­გი ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის კომ­პა­ნი­ე­ბის სხვა­დას­ხვა და­სა­ხე­ლე­ბის ღვი­ნო­ე­ბი: „შატო მუხ­რა­ნი“, „თბილ­ღვი­ნო“, „თე­ლე­და/ორგო“, „თე­ლი­ა­ნი ველი“, „სტო­რი“, „მეღ­ვი­ნე­ო­ბა ვა­ზი­ა­ნი“, „ას­კა­ნე­ლი ძმე­ბი“, „დუ­გ­ლა­ძე­ე­ბის ღვი­ნის კომ­პა­ნია“, „თე­ლა­ვის ღვი­ნის მა­რა­ნი“, „მეღ­ვი­ნე­ო­ბა შუმი“ და „სე­სი­აშ­ვი­ლის მა­რა­ნი“.


პრო­ექ­ტი „სა­ქარ­თვე­ლო – ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“, რომ­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი ღვი­ნის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო და ასო­ცი­ა­ცია „ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო“ არი­ან, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა მსოფ­ლი­ო­ში უმ­სხვი­ლე­სი კომ­პა­ნი­ის Sony music communication და კომ­პა­ნია TOPPAN-თან პარტნი­ო­რო­ბით. სა­გა­მო­ფე­ნო ექ­სპო­ზი­ცია აერ­თი­ა­ნებს უნი­კა­ლურ არ­ქე­ო­ლო­გი­ურ ექ­სპო­ნა­ტებ­სა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ებს, რომ­ლის კონ­ცეფ­ცია და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის კულ­ტუ­რის უნი­კა­ლუ­რო­ბის წარ­მო­ჩე­ნა­ზე.


bpn.geთეგები:
ღვინოსხვებმაც ასეთ დროს “კახას“ რომ დავუძახოთ, გირაოთი გამოგვიშვებენ?

სხვებმაც ასეთ დროს “კახას“ რომ დავუძახოთ, გირაოთი გამოგვიშვებენ?
access_time2019-04-24 20:43:09
ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ( სს კოდექსის 260-ე მუხლის პირველი ნაწილი) დაკავებული მსახიობის ლევან ჯიბღაშვილის სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებას საზოგადოებაში და სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება და არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. ამ თემასთან...

თანამედროვე ირანი: ამბოხის და პროტესტის ზღვარზე

თანამედროვე ირანი: ამბოხის და პროტესტის ზღვარზე
access_time2019-04-24 22:00:40
დღევანდელი ირანელები არიან სპარსების პირდაპირი შთამომავლები და მათი სახელმწიფოებრიობა  თითქმის 5000 წელს ითვლის. ათასწლეულობით ჩამოყალიბებული ცხოვრების წესის და ძველი ტრადიციების ერთგულება ირანში ჩანს ისე, როგორც არსად. თუმცა,  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებში და განსხვავებულ ასაკობრივ ჯგუფებში ეს გავლენა განსხვავებულია. საქმიანი ადამიანები, ინტელიგენცია, სტუდენტობა და ახალგაზრდობა ემხრობა ცხოვრების თანამედროვე წესს. მეტიც,...

„ძალიან ბევრ მსახიობს უჭირს, ძლივს გააქვთ თავი კი არა, უბრალოდ არაფრის საშუალება არ აქვთ“ - მსახიობები დავით დარჩიას განცხადებას აფასებენ

„ძალიან ბევრ მსახიობს უჭირს, ძლივს გააქვთ თავი კი არა, უბრალოდ არაფრის საშუალება არ აქვთ“ - მსახიობები დავით დარჩიას განცხადებას აფასებენ
access_time2019-04-24 19:30:12
დავით დარჩიას...

m²-ს სასტუმროების ქსელის განვითარების მიმართულებით ამბიციური გეგმები აქვს

m²-ს სასტუმროების ქსელის განვითარების მიმართულებით ამბიციური გეგმები აქვს
access_time2019-04-24 15:00:23
m²-ს სასტუმროების ქსელის განვითარების მიმართულებით ამბიციური გეგმები აქვს.ამ ეტაპზე, საქართველოს მასშტაბით, 10 სასტუმროს გახსნა იგეგმება, რომლებიც,საერთო ჯამში,1.000-ზე მეტ ნომერს გააერთიანებს. ამასთანავე, გაცნობებთ, რომ „m² უძრავი ქონების“ პირველისასტუმრო „რამადა ენკორ თბილისი“ 2018 წელს გაიხსნა და ალექსანდრე ყაზბეგის №15-ში...

„კომერსანტის„ ექსკლუზივი - სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასის ბოლო, მეათე სართულზე რესტორანი “ათი“ იხსნება

„კომერსანტის„  ექსკლუზივი - სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასის ბოლო, მეათე სართულზე რესტორანი “ათი“ იხსნება
access_time2019-04-24 15:30:47
„კომერსანტისთვის „ ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, რომ  2019 წლის ზაფხულში სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასის  მეათე სართულზე რესტორანი ათი იხსნება. რესტორანი როგორც  ტურისტებს, ასევე  ადგილობრივებს სთავაზობს განსაკუთრებულ გარემოს, ხედსა და მენიუს. ჩვენთან საუბრისას სასტუმროს მარკეტინგის მენეჯერმა  ნინო ისაკაძემ...


მსგავსი სიახლეები

up