ჰაერის დაბინძურება და ინოვაციური ტექნოლოგიები - როგორ იქმნება კვამლისგან თავისუფალი მომავალი

ჰაერის დაბინძურება და ინოვაციური ტექნოლოგიები - როგორ იქმნება კვამლისგან თავისუფალი მომავალი

access_time2020-09-07 16:55:44

გარემოს დაბინძურება გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ჯანმო მთავარ ეკოლოგიურ პრობლემად ჰაერის დაბინძურებასასახელებს, რადგან მის შედეგად გამოწვეული სიკვდილიანობის ყოველწლიური მაჩვენებელი 7 მილიონს უტოლდება. სწორედ ამიტომ, ორგანიზაციის მთავარ მიზანს ჰაერის დაბინძურებასთან ბრძოლა წარმოადგენს.


გარემოს გაჯანსაღებისკენ მიმართულ ტენდენციას მსოფლიოს წამყვანი კორპორაციებიც უერთდებიან. ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებითკომპანიები ცდილობენ, შეამცირონ გარემოზე განხორციელებული უარყოფითი ზეგავლენა და ხელი შეუწყონ  ჯანსაღი მომავლის შექმნას.


ასეთ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს ელექტრომანქანები, ალტერნატიული ენერგიის წყაროები და უკვამლო მოწყობილობები მიეკუთვნება.


ჩაანაცვლებს თუ არა ელექტრომანქანა ტრადიციულ ავტომანქანას?


ჰაერის დაბინძურების დაახლოებით 16% მანქანების გამონაბოლქვზე მოდის.მანქანის გამონაბოლქვის ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრა სხვადასხვა დაავადებას, რიგ შემთხვევაში კი ინტოქსიკაციას იწვევს. მაგალითად, თუ ადამიანი დახურულ სივრცეში ყოფნის დროს5-7 წუთის განმავლობაში მანქანის გამონაბოლქვს ისუნთქებს, მოხდება ორგანიზმის ინტოქსიკაცია, რასაც შესაძლოა ფატალური შედეგები მოჰყვეს.


ბაზარზე ელექტრომანქანების გამოჩენამ კი სრულიად შეცვალა ავტოინდუსტრიის აღქმა. გარემოზე განხორციელებული უარყოფითი ზეგავლენის შემცირების მიზნით სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობა ცდილობს, ხელი შეუწყოს მოსახლეობაში ელექტრომანქანების პოპულარიზაციას. მაგალითად, ევროპის ქვეყნების მიზანია, სრულიად ჩაანაცვლონ ტრადიციული ავტომანქანები. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა გეგმავს, რომ 2040 წლისთვის სრულად აკრძალოს ბენზინსა და დიზელზე მომუშავე მანქანების მოხმარება. საფრანგეთის მთავრობის მიზანს კი 2030 წლისთვის ქვეყნის ტრადიციული ავტომობილებისგან სრულად განთავისუფლება წარმოადგენს.


აღსანიშნავია, რომ ელექტრომანქანებით დაინტერესება საქართველოს ბაზარზეც იზრდება. 2018 წლის მონაცემებით,  ქვეყანაში სულ 1392 ელექტრომობილი გადაადგილდებოდა,2019 წელს კი მათი ჯამური ოდენობა 2 214-ს გაუტოლდა.


როგორია ალტერნატიული ენერგიის ეკოლოგიური უპირატესობები?ჰაერის დაბინძურებას ტრადიციული ენერგიის გამომუშავებაც იწვევს,რადგან მისი წარმოება ნავთობის, გაზისა და ნახშირის გამოყენების შედეგად ხდება. ამ ნედლეულის მოხმარება იწვევს ქიმიური შენაერთების გამოთავისუფლებას, რომლებიც ადამიანის ორგანიზმში ჰაერის მეშვეობით ხვდებიან. აღსანიშნავია, რომ ასეთი შენაერთების ორგანიზმში საჰაერო გზით მოხვედრის შედეგად მავნე ქიმიური ნივთიერებები 80-100-ჯერ მეტუარყოფით ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე, ვიდრე საკვებიდან მიღების შემთხვევაში.


ჯანსაღი მომავლისთვის აუცილებელია ალტერნატიული ენერგიის წყაროებზე გადასვლა, რომელიც პოზიტიური ცვლილების მატარებელი იქნება. ასეთ ენერგიას მიეკუთვნება: ჰიდროენერგეტიკა, ქარის ენერგია, მზის ენერგია. მათ აქვთ შესაძლებლობა, შეამცირონ გარემოზე განხორციელებული უარყოფითი ზეგავლენა.


ამ კუთხით ლიდერობენ ევროკავშირის ქვეყნები, რომლებიც ნელ-ნელა ცდილობენ სრულად ჩაანაცვლონ ტრადიციული ენერგია და გადავიდნენ განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის მოხმარებაზე. მაგალითად, გერმანიაში წარმოებული ენერგიის 50% მზისა და ქარის ენერგოსადგურებზე მოდის, ავსტრიაშიეს მაჩვენებელი კი 75%-ს უტოლდება.


საქართველოს ქარისა და მზის ენერგიის მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს. ქვეყნის ქარის ელექტროსადგურების პოტენციალი წლიურად საშუალოდ 4 მლრდ კვტ.სთ-ით არის შეფასებული, რაც შეეხება მზის ენერგიას, მისი სრული წლიური პოტენციალი საქართველოში 108 მვტ-ს უტოლდება. საქართველო ნელ-ნელა იწყებს განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის მოხმარებაზე გადასვლას, პირველ ნაბიჯს კი საქართველოში ქართლის ქარის ელექტროსადგური წარმოადგენს.


როგორ იქმნება მსოფლიო კვამლის გარეშე?


ჰაერის დაბინძურება არაინფენქციური დაავადებებით გამოწვეულისიკვდილიანობის მიზეზებს შორის მეორე ადგილს იკავებს. აღსანიშნავია, რომ გარემოში მავნე ნივთიერებების გამოთავისუფლებას ხელს სიგარეტის კვამლიც უწყობს. კვლევებით დადგინდა, რომ სიგარეტის მოხმარების შედეგად გამოთავისუფლებული ნივთიერებების რაოდენობა ჰაერში სიგარეტის ჩაქრობიდან მხოლოდ 5 დღის შემდეგ მცირდება. ასეთ ნივთიერებებს მიეკუთვნება სიგარეტის კვამლში არსებული 7000 ტოქსიკური ქიმიკატი და არა - ნიკოტინი.


აღსანიშნავია, რომ  სიგარეტის ნარჩენები უარყოფითად მოქმედებს არა მხოლოდ ადამიანებზე, არამედ გარემოზეც. ჩატარებული კვლევების თანახმად, მიწაში მოხვედრილი სიგარეტის ნარჩენი ბალახის ზრდის ტემპს 10%-ით, მის ზომას კი 13%-ით ამცირებს.


სწორედ ამიტომ,  სიგარეტის მწარმოებელი კომპანიები ცდილობენ, იპოვონ პრობლემის გადაჭრის ოპტიმალური გზა, რომელიც ნაკლები ზიანის მომტანი იქნებაროგორც მწეველებისთვის, ასევე გარემოსთვის.


ამ პრობლემასთან ბრძოლაში მნიშვნელოვან როლს ელექტრონული სისტემის მქონე სიგარეტები თამაშობს. მათ რიცხვს ელექტრონული სიგარეტები და გახურებადი თამბაქოს პროდუქტებიმიეკუთვნებიან.ისინი იყენებენ თამბაქოს არა წვის, არამედ გახურების ტექნოლოგიას, რაც ჰაერში გამოფრქვეულიმავნე ნაწილაკების რაოდენობას 90-95%-ით ამცირებს.


სიგარეტის კვამლისგან თავისუფალი მომავლის შესაქმნელად სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობა განსხვავებულ ზომებს მიმართავს. მაგალითად, 2019 წელს დიდ ბრიტანეთში მწეველთა ოდენობის ისტორიული მინიმუმი - 14.7%დაფიქსირდა, ახალი ზელანდიის მთავრობა 2025 წლისთვის ტრადიციული სიგარეტის მომხმარებელთა რაოდენობის 0%-მდე შემცირებას გეგმავს. ამ მიზნის მიღწევაში კიმნიშვნელოვანი როლი ალტერნატიულ მოწყობილობებს ეკისრება. ერთ-ერთიკვლევისთანახმად,2016-2019 წლებში იაპონიაში ტრადიციულ სიგარეტზე მოთხოვნა 5-ჯერ შემცირდა, ამის მიზეზს კი მომხმარებლის მხრიდან მოწევის ალტერნატიულ საშუალებაზე გადასვლა წარმოადგენდა.


პროგრესი კაცობრიობის თანმდევი პროცესია, გლობალური კატასტროფის თავიდან აცილების მიზნით კი საჭიროა მთავრობების, გარემოს დაცვის ორგანიზაციებისა და კორპორაციების თანამშრომლობაიმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს უკეთესი და ჯანსაღი მომავლის შექმნა.


(R)
პანდემიის დადებითი მხარე: ფრენებისგან ნახშირორჟანგის ემისია საქართველოში 59.4%-ით შემცირდა

პანდემიის დადებითი მხარე: ფრენებისგან ნახშირორჟანგის ემისია საქართველოში 59.4%-ით შემცირდა
access_time2021-01-27 17:30:19
EUROCONTROL-ის ცნობით, 2020 წელს, წინა წელთან შედარებით, ფრენებისგან ნახშირორჟანგის ემისია საქართველოში 59.4%-ით შემცირდა. ამასთან, ევროპაში აღნიშნული მაჩვენებლის საშუალოდ -57%-იანი კლება დაფიქსირდა. ყველაზე მეტად პანდემიამ ამ კუთხით მონტენეგროზე იმოქმედა, სადაც CO2-ს გამოყოფა 74.9%-ით შემცირდა, ყველაზე ნაკლებად კი ლუქსემბურგზე (-12.8%). EUROCONTROL მიუთითებს, რომ მაჩვენებლის ცვალებადობა სახელმწიფოების მიხედვით სხვადასხვა ფაქტორს უკავშირდება, მათ...

დღის TOP 10 საინტერესო ამბავი

დღის TOP 10 საინტერესო ამბავი
access_time2021-01-27 21:00:43
დღის TOP 10 საინტერესო ამბავი:   1. სავაჭრო ცენტრებში დასაშვები იქნება გასახდელები და ნივთების გადაცვლა - რა პირობებით იხსნება მოლები 1 თებერვლიდან ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია ცქიტიშვილის განცხადებით, მთავრობის ადმინისტრაციაში მოლებისა და სავაჭრო ცენტრების წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე...

პირველად 12 წლის შემდეგ ვლადიმერ პუტინი დავოსის ფორუმში მონაწილეობს - რატომ ახლა?!

პირველად 12 წლის შემდეგ ვლადიმერ პუტინი დავოსის ფორუმში მონაწილეობს - რატომ ახლა?!
access_time2021-01-27 18:30:55
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 27 იანვარს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა. ეს მოხდა პირველად 2009 წლის შემდეგ. რატომ მიიღო რუსეთის პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება სწორედ ახლა? რუსეთის პრეზიდენტმა ისაუბრა, თუ როგორ შეიცვალა  მსოფლიო კორონავირუსის პანდემიის გავლენით. მისი თქმით, შეუძლებელია იმის არ შემჩნევა, თუ როგორ შეიცვალა ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალური სფერო. მოხდა საზოგადოებრივი აზრის რადიკალური პოლარიზაცია და პოპულიზმის...

სავაჭრო ცენტრებში დასაშვები იქნება გასახდელები და ნივთების გადაცვლა - რა პირობებით იხსნება მოლები 1 თებერვლიდან

სავაჭრო ცენტრებში დასაშვები იქნება გასახდელები და ნივთების გადაცვლა - რა პირობებით იხსნება მოლები 1 თებერვლიდან
access_time2021-01-27 16:00:25
ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია ცქიტიშვილის განცხადებით, მთავრობის ადმინისტრაციაში მოლებისა და სავაჭრო ცენტრების წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ 1-ელი თებერვლიდან შესაძლებელი იქნება გაყიდული საქონლის გადაცვლა, რაც საახალწლო პერიოდში დაშვებული არ იყო.   მისივე თქმით, მიღწეული შეთანხმებით ასევე შესაძლებელი იქნება გასახდელების ფუნქციონირება.   „დღევანდელი შეხვედრა შედგა სავაჭრო ცენტრების, მაღაზიების და ძირითადი სავაჭრო ქსელების...

კორონავირუსის ეფექტი - ესპანეთში საცხოვრებელი სახლები 70 პროცენტიანი ფასდაკლებით იყიდება

კორონავირუსის ეფექტი - ესპანეთში საცხოვრებელი სახლები 70 პროცენტიანი ფასდაკლებით იყიდება
access_time2021-01-27 20:00:49
მაშინ, როდესაც ესპანეთში სახლის შეძენა ბევრს აუხდენელ ოცნებად ეჩვენება, კორონავირუსის ეპოქამ უძრავი ქონების ბაზარი აიძულა დედამიწაზე დაშვებულიყო. ესპანეთი ნამდვილ კრიზისს ებრძვის. ბაზარზე არსებული ქონების 70 პროცენტი იპოთეკით იყიდება. ლოქდაუნებმა მოსახლეობის შემოსავლებს დიდი დარტყმა მიაყენა, განსაკუთრებით მათ ვინც მომსახურების სფეროშია დასაქმებული. ადამიანები ვერ იხდიან სესხებს და იძულებულები ხდებიან საკუთარ საცხოვრებლებს დაემშვიდობონ. პრობლემამ ისეთ მასშტაბებს მიაღწია, რომ ბანკებმა...


მსგავსი სიახლეები

up