„ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მოისმინეს

„ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მოისმინეს

access_time2018-02-28 23:59:18

პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტებმა ერთობლივი საკომიტეტო მოსმენა გამართეს. ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე „ერთი მხრივ ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების კომპონენტის „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში მოისმინეს, რომელიც კანონმდებლებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ გააცნო.

 

 

მომხსენებლის განცხადებით, აღნიშნული ვალდებულებები წარმოადგენს მთავრობის მთავარ დღის წესრიგს და ამოცანას, რომელსაც თანმიმდევრულად ასრულებენ.

 

 

„ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, შესაბამისად, ეს შეთანხმება გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი, რომელიც ხელს უწყობს ვაჭრობის განვითარებას ევროკავშირთან, - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ. მისი ინფორმაციით, 2017 წელს ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა და შეადგინა 2 მილიარდ 844 მილიონი აშშ დოლარი, ექსპორტი გაიზარდა 13%-ით, და შეადგინა 646 მლნ აშშ დოლარი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიანიშნებს საქართველოს დაახლოებაზე ევროკავშირის ბაზართან. მისივე თქმით, ასევე საკანონმდებლო ჰარმონიზაცია ხელს უწყობს ქვეყანაში ევროპული სტანდარტების დანერგვას. მომხსენებელმა დეპუტატებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა ექსპორტის ზრდაზე ცალკეული პროდუქციის მიხედვით, რომელიც შეეხო როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას, ასევე ზოგიერთ სამრეწველო საქონელს. აღინიშნა ისიც, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, მნიშვნელოვნად, თითქმის 32%-ით გაიზარდა ექსპორტიორი კომპანიების რიცხვი, რომელიც დღეისათვის 700-ზე მეტია. რაც მთავარია, გაიზარდა ქართული პროდუქტებისადმი ნდობა ევროპის ბაზარზე.

 

 

მომხსენებელმა და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებმა ასევე დეტალურად უპასუხეს კანონმდებელთა კითხვებს.

 

 

ორივე კომიტეტმა წარმოდგენილი ანგარიში ცნობად მიიღო.

 


 

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის, რომან კაკულიას განცხადებით, შეთანხმდნენ, რომ აღნიშნულ საკითხებს კომიტეტის კიდევ ერთ სხდომას მიუძღვნიან, რომელზეც უკვე დეტალურად განიხილავენ 2018 წლის სამოქმედო გეგმას.

 

 

კომიტეტების გაერთიანებული სხდომის შემდეგ, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მუშაობა დამოუკიდებლად გააგრძელა და პირველი მოსმენით განიხილა საკანონმდებლო პაკეტი შრომითი უფლებების დაცვასა და დისკრიმინაციული შემთხვევების თავიდან აცილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი პაკეტი მოიცავს კანონპროექტებს: „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ, „საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, „გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

 

საკანონმდებლო ინიციატივა პრინციპების დონეზე კომიტეტის წევრებს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამილა ბარკალაიამ გააცნო. როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, კანონპროექტის მომზადება განპირობებულია წინასახელშეკრულებო ურთიერთობების ყველა ეტაპზე პირთა თანასწორუფლებიანობის დაცვისა და დისკრიმინაციის თავიდან აცილების მექანიზმების გაუმჯობესების აუცილებლობით. მინისტრის მოადგილის განმარტებით, შრომის უფლებების საკანონმდებლო მექანიზმებით დაცვის საკითხები შეადგენს „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მნიშვნელოვან ნაწილს.

 

 

„აღნიშნული შეთანხმებით საქართველომ აიღო ვალდებულება დაუახლოვოს საქართველოს კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობას. ასოცირების შეთანხმების XXX დანართი - დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები - მოიცავს შრომის უფლებების ყველა მიმართულებას. ამ მხრივ აღსანიშნავია, 2000 წლის 29 ივნისის საბჭოს 2000/43/EC დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს რასობრივი თუ ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად პირთა თანაბარი მოპყრობის პრინციპის განხორციელებას და 2000 წლის 27 ნოემბრის საბჭოს 2000/78/EC დირექტივა, რომელიც დასაქმებისა და შრომითი საქმიანობის საკითხებთან მიმართებით აყალიბებს თანაბარი მოპყრობის ზოგად სტრუქტურას. ზემოაღნიშნული დირექტივები ითვალისწინებს სახელმწიფოს ვალდებულებას, პირთა თანასწორუფლებიანობის დაცვის მიზნით, შემოიღონ და/ან გააუმჯობესონ არსებული საკანონმდებლო ნორმები და არსებული პრაქტიკა, განსაზღვრონ შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებები და დააწესონ სანქციები დარღვევების აღმოჩენისას. დასახელებული დირექტივების დებულებები უნდა შესრულდეს ასოცირების შეთანხმების ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადაში, - განაცხადა თამილა ბარკალაიამ.

 

 

მომხსენებლის ინფორმაციით, კანონპროექტის ძირითადი არსია პირთა თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვა არამარტო შრომით სახელშეკრულებო ურთიერთობებში განამტკიცოს, არამედ წინსახელშეკრულებო ურთიერთობებშიც, რაც მოიცავს ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისა და გასაუბრების ეტაპზე დისკრიმინაციის დაუშვებლობას რაიმე ნიშნით. მისივე თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ წარადგინა გარკვეული მოსაზრებები და რეკომენდაციები კანონპროექტებთან დაკავშირებით და ავტორთა ჯგუფი მუშაობს ამ რეკომენდაციებზე და შეთანხმებული წინადადებები მეორე მოსმენისთვის იქნება წარმოდგენილი.

 

 

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრებმა კანონპროექტთა პაკეტს ზოგადი პრინციპების დონეზე მხარი დაუჭირეს.

 

 

 

 

 

 
ხელისუფლების არაპროფესიონალიზმი თუ მავნებლობა: სახელმწიფო საწარმოების ზარალმა ნახევარ მილიარდ ლარს გადააჭარბა

ხელისუფლების არაპროფესიონალიზმი თუ მავნებლობა: სახელმწიფო საწარმოების ზარალმა ნახევარ მილიარდ ლარს გადააჭარბა
access_time2019-03-19 13:00:33
„სახელმწიფო სახელმწიფოში“ - ასე შეიძლება აღვწეროთ მთავრობის ის ნაწილი, რომელიც ყველა სხვა შტოსთან შედარებით დღეს ყველაზე ნაკლები საკანონმდებლო და საპარლამენტო კონტროლის ქვეშ არის მოქცეული, საუბარია ასობით სახელმწიფო კომპანიაზე, რომელთა ბრუნვაც 2017 წლის მდგომარეობით 3 მილიარდ ლარზე მეტია, ხოლო მათში დასაქმებული ადამიანების მთლიანი რაოდენობა 61 ათასს აღემატება.”  Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორი გიორგი ისაკაძე საავტორო...

„ქეი ბი ფი თბილისმა“ წყალტუბოში, სანატორიუმი „მეშახტეს“ გაიხსნის ვალდებულების გადავადება მოითხოვა - ქონების ეროვნული სააგენტოს განმარტება „კომერსანტს„

„ქეი ბი ფი თბილისმა“ წყალტუბოში, სანატორიუმი „მეშახტეს“  გაიხსნის ვალდებულების გადავადება მოითხოვა - ქონების ეროვნული სააგენტოს განმარტება „კომერსანტს„
access_time2019-03-19 12:00:48
წყალტუბოში, სანატორიუმი „მეშახტეს“ გახსნა  გადაიდო - ამის შესახებ „კომერსანტს“  სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში განუცხადეს. მათი ინფორმაციით, პროექტის ინვესტორმა კომპანია შპს „ქეი ბი ფი თბილისმა“ 2018 წლის აგვისტოში განცხადებით მიმართა სააგენტოს, სადაც ითხოვდა 2015 წელს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის, კერძოდ კი, 5 ვარსკვლავიანი საერთაშორისო ბრენდის მქონე არანაკლებ 100 -ნომრიანი სასტუმროს 3 წლის ვადაში აშენების ვალდებულების, 2021 წლის...

არადეკლარირებული სიგარეტის შემოტანის ზრდის ტრენდი თამბაქოზე დაწესებული გაუაზრებელი გადასახადების შედეგია

არადეკლარირებული სიგარეტის შემოტანის ზრდის ტრენდი თამბაქოზე დაწესებული გაუაზრებელი გადასახადების შედეგია
access_time2019-03-19 10:00:33
2019 წელს მოსახლეობას ახალი საზრუნავი გაუჩნდა - ადამიანები ფიქრობენ როგორ ჩაანაცვლონ ძვირადღირებული სიგარეტი შედარებით იაფიანი ალტერნატივით. ახალი ფასები, რომელიც პირველ რიგში თამბაქოს მომხმარებლების ჯიბეზე აისახება, აქციზის მატებამ გამოიწვია. მმართველი გუნდის მტკიცებით, გადაწყვეტილება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვით არის განპირობებული.   ექსპერტთა ნაწილი აცხადებს, რომ თამბაქოს გაძვირება...

„თუ სებ-მა რეაგირება არ მოახდინა, ქვეყანა გადავა დაბალ ეკონომიკურ ზრდაზე„

„თუ სებ-მა რეაგირება არ მოახდინა, ქვეყანა გადავა დაბალ ეკონომიკურ ზრდაზე„
access_time2019-03-19 09:00:03
თუ ეროვნულმა ბანკმა შეინარჩუნა თავის სიმტკიცე და რეაგირება არ მოახდინა სარეგულაციო პაკეტის ნეგატიურ გავლენებზე, ქვეყნის ეკონომიკა გადავა ახალ სისტემაზე, რაც დაბალ ეკონომიკურ ზრდას გულისხმობს, — ამის შესახებ საბანკო პროდუქტების ექსპერტმა დავით კიკვიძემ განაცხადა.  “კომერსანტმა კიკვიძეს GBC-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შეფასება სთხოვა, რომლის თანახმად 2019 წლის თებერვალი ზარალით დაასრულა 15-დან 4-მა ბანკმა. როცა...

საქართველოს ეკონომიკა ჭაობშია - ჯაფარას ინტერვიუ „კომერსანტზე“

საქართველოს ეკონომიკა ჭაობშია - ჯაფარას ინტერვიუ „კომერსანტზე“
access_time2019-03-18 21:30:35
სალომე ლემონჯავას რუბრიკის „დე-მონტაჟი“ პირველი სტუმარი პოლიტიკური პარტია „გირჩის“ დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძეა. რუბრიკის პირველ შეკითხვაზე - როგორ მოგმართოთ ბატონო ზურაბ, ზურაბ-გირჩი თუ ჯაფარა, რესპოდენტმა არჩევანი ბოლო...


მსგავსი სიახლეები

up