გრანთ თორნთონს და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ს შორის მნიშვნელოვან  თანამშორმლობას ჩაეყარა საფუძველი

გრანთ თორნთონს და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ს შორის მნიშვნელოვან თანამშორმლობას ჩაეყარა საფუძველი

access_time2022-05-31 16:55:44

საერთაშორისო აუდიტორული და ბიზნეს-საკონსულტაციო კომპანია გრანთ თორნთონი აგრძელებს უნივერსიტეტებთან ინტენსიურ კოლაბორაციას და ამჯერად თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტთან (სეუ) გააფორმა. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს გრანთ თორნთონის მმართველმა პარტნიორმა ვახტანგ ცაბაძემ და შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს  ვიცე-რექტორმა აკადემიური მიმართულებით გიორგი ღავთაძემ. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს 31 მაისს მოეწერა ხელი და  შეთანხმების ფარგლებში გრანთ თორნთონი მონაწილეობას მიიღებს უნივერსიტეტის ბიზნესა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება-გაუმჯობესებაში და  უმაღლესი და პროფესიული განათლების განვითარებაში;  უნივერსიტეტისა და კერძო კომპანიის თანამშრომლობის მსგავსი მოდელი დიდ შესაძლებლობას ქმნის სტუდენტების პროფესიული განვითარების ხელშესაწყობად. გრანთ თორნთონი სეუ-ს სტუდენტებისთვის უზრუნველყოფს სემესტრულად ე.წ. Bootcamp-ის ორგანიზებას, რომლის ფარგლებშიც პროექტისთვის შერჩეული სტუდენტები გაივლიან ერთთვიან პროგრამას კომპანიის კონკრეტულ დეპარტამენტში, რომ მიიღონ ინფორმაცია ბიზნესის მართვის პრაქტიკულ ასპექტებზე. აღნიშნული გამოცდილება მაქსიმალურად გაზრდის სტუდენტების კარიერული წინსვლის შესაძლებლობებს სხვადასხვა მიმართულებით. სტუდენტებისთვის გამართულ პრეზენტაციაზე გრანთ თორნთონის წარმომადგენლებმა ასევე განიხილეს სტაჟირების შესაძლებლობები,  დარგობრივი მიმართულებებები და გაუზიარეს პრაქტიკული რეკომენდაციები კარიერულ დაგეგმვასთან დაკავშირებით. გრანთ თორნთონს და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს გაიარონ სტაჟირება და დაიკავონ გრანთ თორნთონში არსებული ვაკანტური პოზიციები.როგორც ჩვენთან საუბრისას გრანთ თორნთონის მმართველმა პარტიორმა ვახტანგ ცაბაძემ განაცხადა,  საგანმანათლებლო სფეროში კომერციული სექტორის აქტიური ჩართულობა, მნიშვნელოვნად გაზრდის სტუდენტების მოტივაციას.- “განათლება ჩვენი ქვეყნისთვის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად მიმაჩნია. გრანთ თორნთონმა 2022 წლის დასაწყისიდან დაიწყო კამპანია, სახელწოდებით „Be a Changemaker”, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია პროფესიული ცოდნისა და კვალიფიკაციის გადაცემა როგორც დამწყები, ასევე პროფესიონალი პირებისთვის. კამპანიის მიზანია აამაღლოს ცნობიერება ბიზნესის მართვისა და მეწარმეობის თავისებურებებთან დაკავშირებით ახალგაზრდებში, რაც გულისხმობს აკადემიური ღონისძიებების, ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარებას სკოლებში და სხვადასხვა საგანამანათლებლო დაწესებულებებში. ამიტომ მგონია, რომ ასეთი თანამშრომლობა უნივერსიტეტებთან არის ჩვენი წვლილის შეტანა ქვეყნის მომავლის გაუმჯობესებაში. უნივერსიტეტში მიღებულ თეორიულ ცოდნასთან ერთად, სტაჟირებისას მიღებული პრაქტიკული გამოცდილება აუცილებლად დაეხმარება მონდომებულ ახალგაზრდებს ბევრად უფრო სწრაფ პროფესიულ ზრდაში. ჩვენ კი, ეს თანამშრომლობა საშუალებას გვაძლევს მონაწილეობა მივიღოთ ისეთი სასწავლო პროგრამების შექმნაში, რომლებიც ბიზნესის რეალური საჭიროებებისთვის მორგებულ ცოდნას მისცემს სტუდენტებს და შესაბამისად ბიზნესს მიაწვდის მეტად შესაფერისი მომზადების მქონე კადრებს” - განაცხადა გრანთ თორნთონის მმართველმა პარტნიორმა ვახტანგ ცაბაძემ.
შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს  ვიცე-რექტორი აკადემიური მიმართულებით გიორგი ღავთაძესაქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ,  საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან - დამსაქმებლებთან, მთლიანად პროგრამისა და განსაკუთრებით მისი ცალკეული კომპონენტის პრაქტიკული ნაწილის გაძლიერების მიზნით, რაც სტუდენტებსა და შედეგებზე კიდევ უფრო მეტად ორიენტირებულს ხდის ჩვენს ძალისხმევას. ამჯერად, ასეთი თანამშრომლობის ინიციატივით მოგვევლინა კომპანია „გრანთ თორთონი“, რომელმაც გამოთქვა მზაობა საკუთარ თავზე აიღოს და კომპანიის რესურსების გამოყენებით მოახდინოს ინტეგრირება „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის“  ზოგიერთი აკადემიური პროგრამით გათვალისწინებული კონკრეტული სასწავლო კურსების შედეგების მიღწევაში. განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ სეუ-ს სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ სტაჟირება გაიარონ  და მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება „გრანთ თორთონში“, რაც მათთვის პროფესიული გამოცდილების დაგროვებისა და წარმატებული კარიერის ფორმირების საწინდარი იქნება. გრანთ თორნთონის შესახებგრანთ თორნთონი მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების საერთაშორისო ქსელია. გრანთ თორნთონის წევრი ფირმები პროფესიონალური რჩევებით ეხმარებიან დინამიკურ ორგანიზაციებს საკუთარი სტრატეგიული ამბიციების განხორციელებაში. გრანთ თორნთონის გუნდის წევრები, პარტნიორთა ხელმძღვანელობითმაქსიმალურად იყენებენ საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას იმისათვის, რომ კარგად გაიაზრონ საჯარო, თუ კერძო კომპანიების წინაშე მდგარი გამოწვევები და დაეხმარონ მათ პრობლემების გადაწყვეტაში. გრანთ თორნთონის 62,000 თანამშრომელი, 140 ქვეყანაში მუშაობს იმისათვის, რომ იყოს გამორჩეული კლიენტების, კოლეგებისა და საზოგადოებისათვის.


სეუ-ს შესახებსაქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 20-წლიანი ისტორიის მქონე, ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცის ერთ-ერთი გამორჩეული უნივერსიტეტია.SEU- დაარსების დღიდან დაიწყო განვითარებაზე ზრუნვა. უნივერსიტეტმა მიზნად დაისახა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საუნივერსიტეტო გარემოს შექმნა, სადაც სასწავლო პროცესში ძლიერი თეორიული, პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტების სინთეზისა და ინტერნაციონალიზაციის გაღრმავების გზით უზრუნველყოფდა კონკურენტუნარიანი პროფესიონალების მომზადებას ეროვნული და საერთაშორისო ბაზრებისათვის, ასევე, პიროვნების მრავალმხრივი განვითარებისა და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე სოციალურად პასუხისმგებელი პროფესიონალის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას.

უნივერსიტეტმა მოკლე დროში შეძლო მოეპოვებინა ნდობა და პოპულარობა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში - თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით, მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალის მონდომებით, სწავლების ეფექტური მეთოდების გამოყენებით, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვითა და ინოვაციური მიდგომებით, რაც განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის SEU- სტუდენტებისთვის, ხოლო მის კურსდამთავრებულებს - დამსაქმებლებისათვის.


(R)

შენობების სეისმომედეგობა და სტანდარტები 2024 წლიდან გამკაცრდება

შენობების სეისმომედეგობა და სტანდარტები 2024 წლიდან გამკაცრდება
access_time2023-02-07 00:30:47
...

მიწისძვრის შედეგად სირიის რეგიონში 4,1 მილიონი ადამიანი ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებს

მიწისძვრის შედეგად  სირიის რეგიონში 4,1 მილიონი ადამიანი ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებს
access_time2023-02-06 23:55:12
ორშაბათს გაეროს ჰუმანიტარული საკითხთა კოორდინაციის ოფისის (OCHA) ცნობით, სირიის ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონში, რომელიც ორშაბათს დამანგრეველი მიწისძვრით დაზარალდა,  4,1 მილიონი ადამიანი ჰუმანიტარულ დახმარებას...

Dell-ი 6650-ზე მეტ თანამშრომელს ათავისუფლებს

 Dell-ი 6650-ზე მეტ თანამშრომელს ათავისუფლებს
access_time2023-02-06 23:00:27
Dell-ი  თანამშრომლების 5%-ის გათავისუფლებას გეგმავს, ამის შესახებ ინფორმაციას cnnbusiness ავრცელებს. ეს გადაწყვეტილება კომპანიამ ხარჯების შემცირების მიზნით მიიღო. Dell დაახლოებით  133,000 ადამიანს ასაქმებს, როგორც კომპანიის  წარმომადგენელმა cnn-ს უთხრა ეს 5% იანი შემცირება იქნება რაც რაოდენობრივად 6500-ზე მეტი თანამშრომლის გათავისუფლებას გულისხმობს.   კომპიუტერულმა...

წინასწარი მონაცემებით თურქეთის მიწისძვრა $1 მილიარდზე მეტ ზარალს გამოიწვევს

წინასწარი მონაცემებით თურქეთის მიწისძვრა  $1 მილიარდზე მეტ ზარალს გამოიწვევს
access_time2023-02-06 21:00:48
თურქეთსა და სირიაში  ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად ათასობით შენობა განადგურდა. წინასწარი მონაცემებით ზარალი  1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. - აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა reinsurancene  აქვეყნებს.   მონაცემების თანახმად, ზარალმა შესაძლოა თურქეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე შეადგინოს.   თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა მიწისძვრებს 1939...

თურქეთში მიწისძვრის შედეგად საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა

თურქეთში მიწისძვრის შედეგად საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა
access_time2023-02-06 19:55:44
თურქეთში საქართველოს საელჩოს ცნობით  იუწყება, მიწისძვრის შედეგად საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის დაღუპა. თურქეთის ქ.ანთაქიაში საქართველოს მოქალაქის - ო.ც.-ს დაღუპვა საელჩოს თვითმხილველმა აცნობა.   „საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები 24-საათიან რეჟიმში მუშაობენ თურქეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების თაობაზე ინფორმაციის მიღების და მათი დახმარების მიზნით. საელჩო ხაზზეა გარდაცვლილის ოჯახთან, ასევე თურქეთის შესაბამის უწყებებთან", - ნათქვამია საელჩოს...


მსგავსი სიახლეები

up