გიორგი კაპანაძე: „კავკასუს ონლაინისთვის“ ავტორიზაციის შეჩერება დააზარალებს კონკურენტულ გარემოს და უარყოფითი სიგნალი იქნება ინვესტორებისთვის“

გიორგი კაპანაძე: „კავკასუს ონლაინისთვის“ ავტორიზაციის შეჩერება დააზარალებს კონკურენტულ გარემოს და უარყოფითი სიგნალი იქნება ინვესტორებისთვის“

access_time2020-06-22 15:19:33

კომუნიკაციების კომისია 25 ივნისს „კავკასუს ონლაინისთვის“ ავტორიზაციის შეჩერებას გეგმავს. რამდენად მართებულია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება, ემუქრება თუ არა ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილს ინტერნეტის გარეშე დარჩენა, როგორ აისახება მსგავსი გადაწყვეტილება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე და რა გავლენას მოახდენს იგი ინტერნეტბაზარზე, ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია – აფბას“ ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი კაპანაძე საუბრობს.


- როგორც ცნობილია, კომუნიკაციების კომისიამ სამართალდარღვევად მიიჩნია „კავკასუს ონლაინის“ ბენეფიციარი მესაკუთრის მიერ კუთვნილი 49% წილის გასხვისება კომისიის წინასწარი თანხმობის გარეშე და დაწესებული ფულადი სანქციების შემდგომ, 25 ივნისს იგეგმება კომპანიისათვის ავტორიზაციის შეჩერება. როგორ შეაფასებდით აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ მოსახლეობის ნაწილი ინტერნეტის გარეშე დარჩეს?


- შესაძლოა, „კავკასუს ონლაინის“ მხრიდან გარკვეულ დარღვევას ადგილი ჰქონდა, როდესაც მესაკუთრის ცვლილების შემდგომ კომუნიკაციების კომისიას დროულად არ მიაწოდა ინფორმაცია, თუმცა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს გადაწყვეტილება „კავკასუს ონლაინმა” სასამართლოში გაასაჩივრა და მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი ჯერ არ გამართულა საკითხის მართებულებას საბოლოოდ სასამართლო გადაწყვეტს. შესაბამისად, ჩემი აზრით, ამ ეტაპზე კომპანიისთვის ავტორიზაციის შეჩერება დაუშვებელია, ვინაიდან, კომისიასა და კომპანიას შორის მიმდინარე დავამ მოსახლეობის ზურგზე არ უნდა გადაიაროს. ავტორიზაციის შეჩერება თავისთავად აჩენს რისკს, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ქვეყანაში მოქმედი ბიზნესსუბიექტები დროებით ინტერნეტის გარეშე, ან უხარისხო ინტერნეტის იმედად დარჩებიან. რა თქმა უნდა, ბაზარზე ოპერირებენ სხვა საბითუმო ინტერნეტის შემომტანი კომპანიებიც, მაგრამ სავარაუდოდ ისინი სრულფასოვნად ვერ შეძლებენ „კავკასუს ონლაინის“ სრულად ჩანაცვლებას, ვინაიდან „კავკასუსი“ დღესდღეობით ერთ-ერთი წამყვანი პროვაიდერია და ევროპული ინტერნეტიც სწორედ მისი მეშვეობით შემოდის ქვეყანაში. აღსანიშნავია, რომ კომუნიკაციების კომისიას თავადაც არ გააჩნია არანაირი სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც „კავკასუს ონლაინისთვის” ავტორიზაციის უფლების შეჩერების შემთხვევაში დააზღვევს მათ კლიენტებს შესაძლო ზარალისგან და მომხმარებლებისთვის უზრუნველყოფს წვდომას ანალოგიური ხარისხის ალტერნატიულ სერვისებზე.


ცხადია, ავტორიზაციის შეჩერების შედეგად, კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგები უარყოფითად აისახება საქართველოს ტელეკომუნიკაციების მთლიან ბაზარზე, რაც თავის მხრივ შეუქცევადად დააზარალებს საბითუმო და საცალო ინტერნეტ მომსახურების მომხმარებლებს ხარისხის ვარდნის გამო და ასევე რთულ ვითარებაში ჩააყენებს ინტერნეტ მომსახურების მომწოდებლებს. ამავდროულად, გაურკვეველია სადამდე გაგრძელდება არსებული დავა და რა პერიოდის განმავლობაში დარჩებიან აბონენტები ხარისხიანი ინტერნეტის გარეშე.


– თქვენ ახსენეთ კონკურენტები, რეალურად როგორ აისახება მსგავსი გადაწყვეტილება კონკურენტულ გარემოზე და თუ გახსენდებათ ფაქტი, როდესაც მსგავსი ვითარების გამო კომუნიკაციების კომისიას ავტორიზაცია შეეჩერებინა კომპანიისათვის?- რაც შეეხება კონკურენციას, ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ უარყოფითად აისახება კონკურენტულ გარემოზე, ვინაიდან ბაზარზე სამის ნაცვლად მხოლოდ ორი კომპანია დარჩება, რომელთაც ინტერნეტი თურქეთიდან და რუსეთიდან შემოაქვთ. არ უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ „კავკასუს ონლაინი” ინტერნეტს აწვდის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს – აზერბაიჯანსა და სომხეთს, შესაბამისად უცნობია ავტორიზაციის შეჩერების შემთხვევაში, რამდენად შეძლებს ბაზარზე დარჩენილი ორი კომპანია მსგავსი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. კომუნიკაციების კომისია თავადაც ადასტურებს, რომ არ ჩაუტარებია არანაირი კვლევა შესრულებული გარიგების კონკურენციაზე უარყოფითი გავლენის დასამტკიცებლად. კომისიის გადაწყვეტილება ცალსახად ეყრდნობა გამოუძიებელ ფაქტებსა და გარემოებებს, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში მითითებულ შესაბამის დებულებას.


რაც შეეხება წარსულ გამოცდილებას, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს გადაწყვეტილება იქნება უპრეცედენტო, რადგანაც საქართველოს კომუნიკაციების კომისიას აქამდე არ მოუთხოვია უფლებამოსილი პირის მიერ შესრულებული გარიგების გაუქმება კომისიისგან წინასწარი ნებართვის მიღების ვალდებულების დარღვევის გამო. იმ შემთხვევებში, როდესაც უფლებამოსილი პირის აქციები გადაცემა ხდებოდა კომისიის წინასწარი თანხმობის გარეშე, იყო შესაძლებელი შესაბამისი განაცხადის პოსტ-ფაქტუმ შეტანა. მაგალითად, როდესაც საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორის, VEON Georgia-ს ბენეფიციარული მფლობელობა შეიცვალა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან წინასწარი ნებართვის გარეშე, კომისიამ უბრალოდ მოითხოვა განცხადების პოსტ-ფაქტუმ შეტანა, და არ დაუყენებია შემდგარი გარიგების კანონიერების საკითხი. ამჯერად, კომისიამ ანალოგიურ შემთხვევაში აირჩია სრულიად სხვაგვარი მიდგომა, როდესაც კომპანიას მოსთხოვა გარიგების გაუქმება.


ასევე, კომუნიკაციების კომისია არ შეწინააღმდეგებია საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორის – „სილქნეტის“ აქციების გადაცემას უცხო ქვეყნის, კერძოდ ყაზახეთის მოქალაქისათვის. კომისიის განმარტებით, ის, რომ ყაზახეთის აღნიშნული მოქალაქე არ იყო დაკავშირებული საქართველოში რეგისტრირებულ უფლებამოსილ პირებთან, იყო საკმარისი წინაპირობა იმისა, რომ მის მიერ აქციების შეძენა (27.55%) ვერ შეუქმნიდა საფრთხეს კონკურენციას.


– საინვესტიციო კუთხით, რამდენად მიზანშეწონილია კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება და როგორ აისახება იგი ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე?


– ბუნებრივია, აღნიშნული გადაწყვეტილება საკმაოდ უარყოფითად აისახება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე და ეს ყველაფერი იმ ფონზე, როდესაც ბოლო პერიოდში ინვესტიციები საქართველოში საკმაოდ შემცირებულია. როდესაც მეზობელი და მეგობარი აზერბაიჯანიდან შემოსულ ინვესტორს, გაუგებარი მიზეზების გამო ფაქტობრივად აძევებ ქვეყნიდან, ბუნებრივია ეს საკმაოდ უარყოფითი სიგნალია ინვესტორებისთვის. რა თქმა უნდა, თუკი გარკვეული დარღვევები არსებობს ამაზე შესაბამისი რეაგირება საჭიროა, თუმცა არა მსგავსი რადიკალური ნაბიჯების გადადგმის ხარჯზე.


გარდა ამისა, რამდენიმე დღის წინ, მე მოვისმინე „კავკასუს ონლაინის“ დირექტორის განცხადება, სადაც ის ამბობდა, რომ ამ გარიგების შემდგომ იგეგმებოდა შავ ზღვაში არსებული კაბელის მეშვეობით აზერბაიჯანიდან კასპიის ზღვის გავლით, ჩინეთისა და ინდოეთისთვის ინტერნეტის მიწოდება და მან ეს პროექტი „თბილისი-ბაქო-ჯეიჰანსაც“ კი შეადარა. თუკი ეს პროექტი რეალობას შეესაბამება და სავარაუდოდ ამის შესახებ ინფორმაცია კომუნიკაციების კომისიასაც ექნება, მაშინ, ჩემი აზრით, მსგავს პერსპექტივაზე უარის თქმა ყოვლად დაუშვებელია. ამ ყველაფრის განხორციელების შემთხვევაში, საქართველოს ექნება რეალური პერსპექტივა, გახდეს უმნიშვნელოვანესი პროექტის ნაწილი და ინტერნეტ ჯაჭვის უმთავრესი რგოლი. ციფრული ტექნოლოგიების სამყაროში, ინტერნეტის მიწოდებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და როდესაც ასეთ მასშტაბურ პროექტზეა საუბარი, იგი ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხითაც საკმაოდ წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენთვის.


მსგავს სიტუაციაში, ნებისმიერი დესტაბილიზაცია დარტყმის ქვეშ დააყენებს არამარტო საქართველოს, არამედ იმ უდიდეს ქვეყნებსაც ვისაც ჩვენი გავლით მიეწოდებათ ინტერნეტი. ამიტომაც, მოვუწოდებ კომუნიკაციების კომისიას, კარგად დაფიქრდნენ, აწონ-დაწონონ ის რისკები რაც შეიძლება მოჰყვეს „კავკასუს ონლაინისთვის“ ავტორიზაციის შეჩერებას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება.


(NS)


როგორ უნდა მივცეთ ხმა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში [ვიდეო]

როგორ უნდა მივცეთ ხმა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში [ვიდეო]
access_time2020-10-31 08:32:01
ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავრცელებს ვიდეოინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა მივცეთ ხმა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში.   ცესკო-ში აღნიშნავენ, რომ კენჭისყრის პროცესი უსაფრთხოა და კენჭისყრის შენობაში გათვალისწინებულია ინფექციის გავრცელების ყველა პრევენციული ღონისძიება.   „საარჩევნო უბანზე მისვლისას გაიარეთ მარკირების შემოწმების პროცედურა; კენჭისყრის ოთახში შესვლამდე დაიმუშავეთ ხელები შესასვლელში განთავსებული სადეზინფექციო სითხით; ნაკადის მომწესრიგებელს...

საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს

საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს
access_time2020-10-31 08:05:56
საქართველოში დღეს, 31 ოქტომბერს, საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ქვეყნის მოსახლეობა მე-10 მოწვევის პარლამენტს აირჩევს. 150 წევრიან პარლამენტში 120 პროპორციული წესით, ხოლო 30 - მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე იქნება არჩეული.   ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 3 526 023 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. მათ შორის საზღვარგარეთ – 14 170, ხოლო საქართველოში 3 511 853 ამომრჩეველი.   მთელი ქვეყნის...

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი
access_time2020-10-30 21:00:03
დღის Top 10 საინტერესო ამბავი     1. რას გვპირდებოდა და რა შეასრულა - „ქართული ოცნების“ ყველა ეკონომიკური დაპირება, რომელიც მათ საარჩევნო პროგრამაში ჰქონდათ   „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა!“ - სწორედ ეს იყო 2016 წლის საპარლამეტო არჩევნების წინ ქართული ოცნების ლოზუნგი....

ევროზონა უმძიმეს კრიზისულ პერიოდს ვერ უმკლავდება

ევროზონა უმძიმეს კრიზისულ პერიოდს ვერ უმკლავდება
access_time2020-10-30 19:00:31
გერმანიაში ინდექსი DAX —  გერმანული ეკონომიკის ბარომეტრი - უკვე 4%-ით, საფრანგეთს ძირითადი საბირჟო ინდექსი CAC- 40 კი 3,3%- ით შემცირდა და ამა წლის მარტ-აპრილის დონეს მიუახლოვდა.   საფონდო ინდექსების ვარდნა მთელს ევროპაში მიმდინარეობს.   რა არის ეს? შეშინებული ტრეიდერების გადაჭარბებული რეაქცია? ესეც, ოღონდ არა მხოლოდ ეს. საქმე იმაშია, რომ საფონდო ბაზარმა დაინახა ის, რასაც მოსახლეობა ჯერ ვერ ამჩნევს - ევროზონა პანდემიის მეორე...

30 ოქტომბერი - რეგიონში ქართული ლარი გამყარდა, თურქული ლირა გაუფასურდა

30 ოქტომბერი - რეგიონში ქართული ლარი გამყარდა, თურქული ლირა გაუფასურდა
access_time2020-10-30 18:30:32
კორონავირუსის უარყოფითი ეფექტი რეგიონში ყველაზე მკვეთრად ქართული ლარის კურსზე აისახა. 2020 წლის განმავლობაში, ქართული ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 12%-ით გაუფასურდა. შედარებისთვის, დაახლოებით 11%-ით არის შემცირებული თურქული ლირა, სომხური დრამი და აზერბაიჯანული მანათი კი 2%-ის ქვემოთ მერყეობს. ეროვნული ბანკის მიერ 30 ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად, ეროვნული ვალუტა აშშ დოლართან მიმართებით გამყარდა, რის შედეგადაც ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება...


მსგავსი სიახლეები

up